<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Zoznam prihlášok

Štafetový pohár pre najmladšie žiactvo, Bratislava, 7. 10. 2023

Kategórie Disciplína ŠČ Meno Narodený Príslušnosť Výkon Výkon štat. PB
Mžci 60m p 76,2-7,5 Boháč Michal 11 ŠK Run For Fun Bratislava 10.14 10.14
Mžci 60m p 76,2-7,5 Palidrab Matúš 10 Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava
Mžci 60m p 76,2-7,5 Vacula Leo 11 ŠK Run For Fun Bratislava 10.99 10.99
Mžci 4 x 60 m kluby (1/3) Bendík Roman 12 BK hraj na tie nohy Bratislava
Mžci 4 x 60 m kluby (1/4) Boháč Michal 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžci 4 x 60 m kluby (1/4) Fides Filip 11 BK hraj na tie nohy Bratislava
Mžci 4 x 60 m kluby (1/2) Michalko Dominik 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžci 4 x 60 m kluby (1/1) Milo Jakub 10 BK hraj na tie nohy Bratislava
Mžci 4 x 60 m kluby (1/1) Palidrab Matúš 10 Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava
Mžci 4 x 60 m kluby (1/3) Palidrab Michal 15 Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava
Mžci 4 x 60 m kluby (1/2) Pavelka Patrik 13 BK hraj na tie nohy Bratislava
Mžci 4 x 60 m kluby (1/3) Streška Filip 10 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžci 4 x 60 m kluby (1/1) Vacula Leo 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžci 4 x 200 m kluby (1/3) Bendík Roman 12 BK hraj na tie nohy Bratislava
Mžci 4 x 200 m kluby (1/4) Boháč Michal 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžci 4 x 200 m kluby (1/4) Fides Filip 11 BK hraj na tie nohy Bratislava
Mžci 4 x 200 m kluby (1/2) Michalko Dominik 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžci 4 x 200 m kluby (1/1) Milo Jakub 10 BK hraj na tie nohy Bratislava
Mžci 4 x 200 m kluby (1/2) Pavelka Patrik 13 BK hraj na tie nohy Bratislava
Mžci 4 x 200 m kluby (1/3) Streška Filip 10 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžci 4 x 200 m kluby (1/1) Vacula Leo 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 60m p 76,2-7,5 Farštiaková Daniela 11 ŠK Run For Fun Bratislava 12.03 12.03
Mžky 60m p 76,2-7,5 Glembusová Natália 11 Atletický klub AC Malacky 10.87 10.87
Mžky 60m p 76,2-7,5 (1/4) Hromadova Sofia 12 KĽŠ KRYHA Bratislava
Mžky 60m p 76,2-7,5 Kristová Stella 11 ŠK Run For Fun Bratislava 13.29 13.29
Mžky 60m p 76,2-7,5 Mihóková Nikola 11 ŠK Run For Fun Bratislava 10.92 10.92
Mžky 60m p 76,2-7,5 Mrázová Andrea 10 Atletický klub AC Malacky 10.49 10.49
Mžky 60m p 76,2-7,5 Nováčková Nikola 12 KĽŠ KRYHA Bratislava 12.84 12.84
Mžky 60m p 76,2-7,5 Novotná Lea 11 ŠK Run For Fun Bratislava 11.05 11.05
Mžky 60m p 76,2-7,5 Slimáková Nikol 10 ŠK Run For Fun Bratislava 10.23 10.23
Mžky 60m p 76,2-7,5 Stašková Nela 11 Atletický klub AC Malacky 09.83 09.83
Mžky 60m p 76,2-7,5 Šelcová Alexandra 11 Atletický klub AC Malacky 11.99 11.99
Mžky 60m p 76,2-7,5 Šišková Lívia 11 ŠK Run For Fun Bratislava 10.91 10.91
Mžky 60m p 76,2-7,5 Tarnovská Lucia 11 ŠK Run For Fun Bratislava 13.34 13.34
Mžky 60m p 76,2-7,5 Vališová Lucia 10 BK hraj na tie nohy Bratislava 11.07 11.07
Mžky 4 x 60 m kluby (1/3) Bártová Silvia 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 4 x 60 m kluby (1/2) Bojnová Zoja 10 BK hraj na tie nohy Bratislava
Mžky 4 x 60 m kluby (1/2) Čičová Liliana 13 Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava
Mžky 4 x 60 m kluby (1/2) Glembusová Natália 11 Atletický klub AC Malacky (A)
Mžky 4 x 60 m kluby (1/3) Hajašová Kristína 10 BK hraj na tie nohy Bratislava
Mžky 4 x 60 m kluby (2/3) Kristová Stella 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 4 x 60 m kluby (1/1) Marková Kristína 10 BK hraj na tie nohy Bratislava
Mžky 4 x 60 m kluby (1/2) Mihóková Nikola 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 4 x 60 m kluby (1/3) Mrázová Andrea 10 Atletický klub AC Malacky (A)
Mžky 4 x 60 m kluby (1/1) Novotná Lea 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 4 x 60 m kluby (1/2) Páleníková Johana 10 Atletika JOJO Lamač
Mžky 4 x 60 m kluby (1/1) Pavlíková Laura 11 Atletika JOJO Lamač
Mžky 4 x 60 m kluby (1/3) Saifi Sophie 11 Atletika JOJO Lamač
Mžky 4 x 60 m kluby (1/4) Sitárová Júlia 11 Atletika JOJO Lamač
Mžky 4 x 60 m kluby (1/4) Slimáková Nikol 10 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 4 x 60 m kluby (1/4) Stašková Nela 11 Atletický klub AC Malacky (A)
Mžky 4 x 60 m kluby (1/1) Šelcová Alexandra 11 Atletický klub AC Malacky (A)
Mžky 4 x 60 m kluby (2/1) Šišková Lívia 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 4 x 60 m kluby (2/2) Tarnovská Lucia 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 4 x 60 m kluby (1/4) Trsťanová Nina 15 Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava
Mžky 4 x 60 m kluby (1/4) Vališová Lucia 10 BK hraj na tie nohy Bratislava
Mžky 4 x 200 m kluby (1/4) Bártová Silvia 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 4 x 200 m kluby (1/2) Bojnová Zoja 10 BK hraj na tie nohy Bratislava
Mžky 4 x 200 m kluby (2/1) Farštiaková Daniela 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 4 x 200 m kluby (1/2) Glembusová Natália 11 Atletický klub AC Malacky (A)
Mžky 4 x 200 m kluby (2/4) Kristová Stella 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 4 x 200 m kluby (1/1) Marková Kristína 10 BK hraj na tie nohy Bratislava
Mžky 4 x 200 m kluby (1/1) Mihóková Nikola 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 4 x 200 m kluby (1/3) Mrázová Andrea 10 Atletický klub AC Malacky (A)
Mžky 4 x 200 m kluby (2/2) Novotná Lea 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 4 x 200 m kluby (1/2) Páleníková Johana 10 Atletika JOJO Lamač
Mžky 4 x 200 m kluby (1/1) Pavlíková Laura 11 Atletika JOJO Lamač
Mžky 4 x 200 m kluby (1/3) Saifi Sophie 11 Atletika JOJO Lamač
Mžky 4 x 200 m kluby (1/4) Sitárová Júlia 11 Atletika JOJO Lamač
Mžky 4 x 200 m kluby (1/2) Slimáková Nikol 10 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 4 x 200 m kluby (1/4) Stašková Nela 11 Atletický klub AC Malacky (A)
Mžky 4 x 200 m kluby (1/3) Šatková Vanessa 11 BK hraj na tie nohy Bratislava
Mžky 4 x 200 m kluby (1/1) Šelcová Alexandra 11 Atletický klub AC Malacky (A)
Mžky 4 x 200 m kluby (1/3) Šišková Lívia 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 4 x 200 m kluby (2/3) Tarnovská Lucia 11 ŠK Run For Fun Bratislava
Mžky 4 x 200 m kluby (1/4) Vališová Lucia 10 BK hraj na tie nohy Bratislava
EleHm 4 x 60 m kluby (1/4) Beliš Damián 16 ŠK Run For Fun Bratislava
EleHm 4 x 60 m kluby (1/2) Fatyka Tobias 17 ŠK Run For Fun Bratislava
EleHm 4 x 60 m kluby (1/3) Kamenistý Viliam 16 ŠK Run For Fun Bratislava
EleHm 4 x 60 m kluby (1/4) Kurina Tomáš 16 Atletika JOJO Lamač
EleHm 4 x 60 m kluby (1/1) Murín Viktor 16 Atletika JOJO Lamač
EleHm 4 x 60 m kluby (1/2) Šiška Jozef 18 Atletika JOJO Lamač
EleHm 4 x 60 m kluby (1/1) Šurgan Róbert 16 ŠK Run For Fun Bratislava
EleHm 4 x 60 m kluby (1/3) Trnovec Maximilián 17 Atletika JOJO Lamač
EleHm 4 x 60 m kombi (1/2) Murín Viktor 16 Atletika JOJO Lamač
EleHm 4 x 60 m kombi (1/4) Trnovec Maximilián 17 Atletika JOJO Lamač
EleHm 4 x 200 m kluby (1/4) Beliš Damián 16 ŠK Run For Fun Bratislava
EleHm 4 x 200 m kluby (1/3) Fatyka Tobias 17 ŠK Run For Fun Bratislava
EleHm 4 x 200 m kluby (1/2) Kamenistý Viliam 16 ŠK Run For Fun Bratislava
EleHm 4 x 200 m kluby (1/4) Kurina Tomáš 16 Atletika JOJO Lamač
EleHm 4 x 200 m kluby (1/3) Murín Viktor 16 Atletika JOJO Lamač
EleHm 4 x 200 m kluby (1/2) Šiška Jozef 18 Atletika JOJO Lamač
EleHm 4 x 200 m kluby (1/1) Šurgan Róbert 16 ŠK Run For Fun Bratislava
EleHm 4 x 200 m kluby (1/1) Trnovec Maximilián 17 Atletika JOJO Lamač
EleH 4 x 60 m kluby (1/1) Bendík Oliver 15 Naša atletika Bratislava
EleH 4 x 60 m kluby (1/1) Brozman Artur 14 Atletika JOJO Lamač
EleH 4 x 60 m kluby (1/2) Farštiak Miloš 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 60 m kluby (2/2) Hilčík Tomáš 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 60 m kluby (1/2) Kiripolský Micha 14 Atletika JOJO Lamač
EleH 4 x 60 m kluby (2/2) Koštival Šimon 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 60 m kluby (2/1) Krajčík Filip 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 60 m kluby (1/1) Kulík Tomáš 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 60 m kluby (1/3) Lopatník Alex 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 60 m kluby (1/2) Lováni Teodor 16 Naša atletika Bratislava
EleH 4 x 60 m kluby (1/4) Macík Lukáš 14 Naša atletika Bratislava
EleH 4 x 60 m kluby (1/3) Magdolen Valentín 14 Atletika JOJO Lamač
EleH 4 x 60 m kluby (2/4) Masaryk Šimon 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 60 m kluby (1/4) Mihók Matej 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 60 m kluby (2/1) Rapant Branislav 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 60 m kluby (2/3) Spišák Ján 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 60 m kluby (1/3) Sverák Ivan 15 Naša atletika Bratislava
EleH 4 x 60 m kluby (1/4) Trnovec Mikuláš 15 Atletika JOJO Lamač
EleH 4 x 200 m kluby (1/1) Bendík Oliver 15 Naša atletika Bratislava
EleH 4 x 200 m kluby (1/1) Brozman Artur 14 Atletika JOJO Lamač
EleH 4 x 200 m kluby (1/3) Farštiak Miloš 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 200 m kluby (2/2) Hilčík Tomáš 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 200 m kluby (1/2) Kiripolský Micha 14 Atletika JOJO Lamač
EleH 4 x 200 m kluby (2/1) Krajčík Filip 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 200 m kluby (1/2) Lopatník Alex 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 200 m kluby (1/2) Lováni Teodor 16 Naša atletika Bratislava
EleH 4 x 200 m kluby (1/4) Macík Lukáš 14 Naša atletika Bratislava
EleH 4 x 200 m kluby (1/3) Magdolen Valentín 14 Atletika JOJO Lamač
EleH 4 x 200 m kluby (2/4) Masaryk Šimon 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 200 m kluby (1/4) Mihók Matej 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 200 m kluby (2/3) Spišák Ján 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 4 x 200 m kluby (1/3) Sverák Ivan 15 Naša atletika Bratislava
EleH 4 x 200 m kluby (1/4) Trnovec Mikuláš 15 Atletika JOJO Lamač
EleH 60 m pr. 60 (1/1) Bendík Oliver 15 Naša atletika Bratislava
EleH 60 m pr. 60 (1/4) Brozman Artur 14 Atletika JOJO Lamač
EleH 60 m pr. 60 (1/1) Farštiak Miloš 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 60 m pr. 60 (1/1) Hilčík Tomáš 15 ŠK Run For Fun Bratislava 12.54 12.54
EleH 60 m pr. 60 (1/4) Kiripolský Micha 14 Atletika JOJO Lamač
EleH 60 m pr. 60 Koštival Šimon 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 60 m pr. 60 Krajči Filip 14 Atletický klub AC Malacky
EleH 60 m pr. 60 (1/1) Krajčík Filip 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 60 m pr. 60 (1/1) Kulík Tomáš 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 60 m pr. 60 (1/1) Lopatník Alex 15 ŠK Run For Fun Bratislava 12.45 12.45
EleH 60 m pr. 60 (1/3) Macík Lukáš 14 Naša atletika Bratislava 13.02 13.02
EleH 60 m pr. 60 (1/4) Magdolen Valentín 14 Atletika JOJO Lamač
EleH 60 m pr. 60 Masaryk Šimon 14 ŠK Run For Fun Bratislava 12.55
EleH 60 m pr. 60 Mihók Matej 14 ŠK Run For Fun Bratislava 11.94 11.94
EleH 60 m pr. 60 Palidrab Michal 15 Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava
EleH 60 m pr. 60 Rapant Branislav 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 60 m pr. 60 Spišák Ján 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleH 60 m pr. 60 (1/3) Sverák Ivan 15 Naša atletika Bratislava
EleH 60 m pr. 60 (1/4) Trnovec Mikuláš 15 Atletika JOJO Lamač
EleH 60 m pr. 60 Varada Viktor 15 Atletický klub AC Malacky 12.39 12.39
Nžci 60 m pr. 68,6 (1/4) Gažovič Karol 13 Naša atletika Bratislava 13.57 13.57
Nžci 60 m pr. 68,6 (1/4) Heinemann Alex 12 Atletika JOJO Lamač 10.89 10.89
Nžci 60 m pr. 68,6 Kavec Viliam 15 Naša atletika Bratislava
Nžci 60 m pr. 68,6 (1/1) Lopatník Tomáš 12 ŠK Run For Fun Bratislava 14.59 14.59
Nžci 60 m pr. 68,6 Michalko Samuel 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžci 60 m pr. 68,6 Mráz Richard 12 Atletický klub AC Malacky 10.73 10.73
Nžci 60 m pr. 68,6 (1/1) Musil Simon 12 ŠK Run For Fun Bratislava 12.09 12.09
Nžci 60 m pr. 68,6 Polkan Allen 13 ŠK Run For Fun Bratislava 14.35 14.35
Nžci 60 m pr. 68,6 (1/1) Sklenár Lukáš 12 ŠK Run For Fun Bratislava 11.79 11.79
Nžci 60 m pr. 68,6 Straský Viliam 12 Atletický klub AC Malacky 11.58 11.58
Nžci 60 m pr. 68,6 Šmida Oliver 12 Atletický klub AC Malacky 11.18 11.18
Nžci 4 x 60 m kluby (1/4) Heinemann Alex 12 Atletika JOJO Lamač
Nžci 4 x 60 m kluby (1/2) Hollý Matej 12 Atletika JOJO Lamač
Nžci 4 x 60 m kluby (1/4) Michalko Samuel 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžci 4 x 60 m kluby (1/4) Mráz Richard 12 Atletický klub AC Malacky (A)
Nžci 4 x 60 m kluby (1/2) Musil Simon 12 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžci 4 x 60 m kluby (1/3) Polkan Allen 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžci 4 x 60 m kluby (1/1) Sklenár Lukáš 12 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžci 4 x 60 m kluby (1/3) Straský Viliam 12 Atletický klub AC Malacky (A)
Nžci 4 x 60 m kluby (1/1) Šimek Erik Alexander 13 Atletický klub AC Malacky (A)
Nžci 4 x 60 m kluby (1/3) Šiška Viliam 13 Atletika JOJO Lamač
Nžci 4 x 60 m kluby (1/2) Šmida Oliver 12 Atletický klub AC Malacky (A)
Nžci 4 x 60 m kluby (1/1) Trnovec Filip 12 Atletika JOJO Lamač
Nžci 4 x 200 m kluby (1/4) Babiak Hugo 13 Triathlon mood, o.z.
Nžci 4 x 200 m kluby (1/3) Bartoš Lukáš 12 Triathlon mood, o.z.
Nžci 4 x 200 m kluby (2/3) Gatyáš Matej 13 Triathlon mood, o.z.
Nžci 4 x 200 m kluby (1/4) Heinemann Alex 12 Atletika JOJO Lamač
Nžci 4 x 200 m kluby (1/2) Hollý Matej 12 Atletika JOJO Lamač
Nžci 4 x 200 m kluby (1/2) Krafčík Tomáš 13 Triathlon mood, o.z.
Nžci 4 x 200 m kluby (2/4) Kurucz Matias 14 Triathlon mood, o.z.
Nžci 4 x 200 m kluby (1/4) Michalko Samuel 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžci 4 x 200 m kluby (1/4) Mráz Richard 12 Atletický klub AC Malacky (A)
Nžci 4 x 200 m kluby (1/3) Musil Simon 12 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžci 4 x 200 m kluby (1/2) Polkan Allen 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžci 4 x 200 m kluby (2/2) Reháček Andrej 14 Triathlon mood, o.z.
Nžci 4 x 200 m kluby (1/1) Sklenár Lukáš 12 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžci 4 x 200 m kluby (2/1) Spál Filip 13 Triathlon mood, o.z.
Nžci 4 x 200 m kluby (1/3) Straský Viliam 12 Atletický klub AC Malacky (A)
Nžci 4 x 200 m kluby (1/1) Šimek Erik Alexander 13 Atletický klub AC Malacky (A)
Nžci 4 x 200 m kluby (1/3) Šiška Viliam 13 Atletika JOJO Lamač
Nžci 4 x 200 m kluby (1/2) Šmida Oliver 12 Atletický klub AC Malacky (A)
Nžci 4 x 200 m kluby (1/1) Študenc Jakub 13 Triathlon mood, o.z.
Nžci 4 x 200 m kluby (1/1) Trnovec Filip 12 Atletika JOJO Lamač
EleZm 4 x 60 m kluby (1/2) Belicová Stela 17 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZm 4 x 60 m kluby (1/1) Hausnerova Vivien 16 Naša atletika Bratislava
EleZm 4 x 60 m kluby (2/2) Konečná Patrícia 16 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZm 4 x 60 m kluby (1/4) Koštivalová Lenka 16 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZm 4 x 60 m kluby (1/2) Lackovičová Lily Anna 16 Naša atletika Bratislava
EleZm 4 x 60 m kluby (1/3) Priesolová Dominika 16 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZm 4 x 60 m kluby (2/1) Rábeková Nela 17 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZm 4 x 60 m kluby (1/1) Revická Lucia 16 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZm 4 x 60 m kluby (1/3) Šulek Adela 16 Naša atletika Bratislava
EleZm 4 x 60 m kombi (1/1) Kendra Elize 16 Atletika JOJO Lamač
EleZm 4 x 60 m kombi (1/2) Konečná Patrícia 16 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZm 4 x 60 m kombi (1/1) Rábeková Nela 17 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZm 4 x 60 m kombi (1/3) Ráczová Laura 16 Atletika JOJO Lamač
EleZm 4 x 200 m kluby (1/2) Belicová Stela 17 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZm 4 x 200 m kluby (1/1) Hausnerova Vivien 16 Naša atletika Bratislava
EleZm 4 x 200 m kluby (1/3) Koštivalová Lenka 16 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZm 4 x 200 m kluby (1/2) Lackovičová Lily Anna 16 Naša atletika Bratislava
EleZm 4 x 200 m kluby (1/4) Priesolová Dominika 16 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZm 4 x 200 m kluby (1/1) Revická Lucia 16 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZm 4 x 200 m kluby (1/3) Šulek Adela 16 Naša atletika Bratislava
EleZm 4 x 200 m kombi (1/2) Konečná Patrícia 16 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZm 4 x 200 m kombi (1/1) Rábeková Nela 17 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 4 x 60 m kluby (1/1) Cintulová Linda 14 KĽŠ KRYHA Bratislava
EleZ 4 x 60 m kluby (1/3) Cintulová Olívia 15 KĽŠ KRYHA Bratislava
EleZ 4 x 60 m kluby (1/1) Ďurisová Daria 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 4 x 60 m kluby (1/2) Feciskaninová Agáta 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 4 x 60 m kluby (1/4) Gerezdesová Hana 14 Deti v pohybe Šamorín
EleZ 4 x 60 m kluby (1/2) Hromadova Thea 14 KĽŠ KRYHA Bratislava
EleZ 4 x 60 m kluby (1/4) Kaliská Katarína 14 Naša atletika Bratislava
EleZ 4 x 60 m kluby (1/3) Kmotorková Alžbeta 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 4 x 60 m kluby (1/4) Kosmálová Lea 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 4 x 60 m kluby (1/2) Krpelanová Matilda 14 Atletika JOJO Lamač
EleZ 4 x 60 m kluby (1/1) Páleníková Dorota 15 Atletika JOJO Lamač
EleZ 4 x 60 m kluby (1/4) Podhradská Hana 15 KĽŠ KRYHA Bratislava
EleZ 4 x 60 m kluby (1/2) Sauerová Lily 15 Deti v pohybe Šamorín
EleZ 4 x 60 m kluby (1/1) Sedláček Rebecca 16 Deti v pohybe Šamorín
EleZ 4 x 60 m kluby (1/3) Szlivová Zoja 15 Deti v pohybe Šamorín
EleZ 4 x 60 m kluby (1/3) Šelmeciová Hana 15 Atletika JOJO Lamač
EleZ 4 x 60 m kluby (1/1) Šlesárová Adela 15 Naša atletika Bratislava
EleZ 4 x 60 m kluby (1/3) Vacaru Alexandra 14 Naša atletika Bratislava
EleZ 4 x 60 m kluby (1/4) Van Knippenbergh Nikki 15 Atletika JOJO Lamač
EleZ 4 x 200 m kluby (1/1) Cintulová Linda 14 KĽŠ KRYHA Bratislava
EleZ 4 x 200 m kluby (1/3) Cintulová Olívia 15 KĽŠ KRYHA Bratislava
EleZ 4 x 200 m kluby (1/1) Ďurisová Daria 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 4 x 200 m kluby (1/2) Feciskaninová Agáta 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 4 x 200 m kluby (1/4) Gerezdesová Hana 14 Deti v pohybe Šamorín
EleZ 4 x 200 m kluby (1/2) Hromadova Thea 14 KĽŠ KRYHA Bratislava
EleZ 4 x 200 m kluby (1/3) Kmotorková Alžbeta 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 4 x 200 m kluby (1/4) Kosmálová Lea 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 4 x 200 m kluby (1/4) Obtulovičová Ella 15 Naša atletika Bratislava
EleZ 4 x 200 m kluby (1/4) Páleníková Dorota 15 Atletika JOJO Lamač
EleZ 4 x 200 m kluby (1/4) Podhradská Hana 15 KĽŠ KRYHA Bratislava
EleZ 4 x 200 m kluby (1/2) Sauerová Lily 15 Deti v pohybe Šamorín
EleZ 4 x 200 m kluby (1/1) Sedláček Rebecca 16 Deti v pohybe Šamorín
EleZ 4 x 200 m kluby (1/3) Szlivová Zoja 15 Deti v pohybe Šamorín
EleZ 4 x 200 m kluby (1/2) Šelmeciová Hana 15 Atletika JOJO Lamač
EleZ 4 x 200 m kluby (1/1) Šlesárová Adela 15 Naša atletika Bratislava
EleZ 4 x 200 m kluby (1/3) Švačová Petra 14 Atletika JOJO Lamač
EleZ 4 x 200 m kluby (1/3) Vacaru Alexandra 14 Naša atletika Bratislava
EleZ 4 x 200 m kluby (1/1) Van Knippenbergh Nikki 15 Atletika JOJO Lamač
EleZ 60 m pr. 60 Cintulová Olívia 15 KĽŠ KRYHA Bratislava
EleZ 60 m pr. 60 Ďurisová Daria 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 60 m pr. 60 Feciskaninová Agáta 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 60 m pr. 60 Hladíková Katarína 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 60 m pr. 60 Hromadova Thea 14 KĽŠ KRYHA Bratislava
EleZ 60 m pr. 60 Jeskova Jana 15 BK hraj na tie nohy Bratislava
EleZ 60 m pr. 60 (1/4) Kaliská Katarína 14 Naša atletika Bratislava 12.24 12.24
EleZ 60 m pr. 60 Kmotorková Alžbeta 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 60 m pr. 60 Kosmálová Lea 14 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 60 m pr. 60 (1/4) Krpelanová Matilda 14 Atletika JOJO Lamač
EleZ 60 m pr. 60 (1/4) Obtulovičová Ella 15 Naša atletika Bratislava 12.94 12.94
EleZ 60 m pr. 60 (1/4) Páleníková Dorota 15 Atletika JOJO Lamač
EleZ 60 m pr. 60 Papinčáková Mária 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 60 m pr. 60 Podhradská Hana 15 KĽŠ KRYHA Bratislava
EleZ 60 m pr. 60 Rzavská Tamara 15 ŠK Run For Fun Bratislava
EleZ 60 m pr. 60 Straská Sofia 14 Atletický klub AC Malacky 11.65 11.65
EleZ 60 m pr. 60 (1/4) Šelmeciová Hana 15 Atletika JOJO Lamač
EleZ 60 m pr. 60 (1/1) Šlesárová Adela 15 Naša atletika Bratislava
EleZ 60 m pr. 60 (1/4) Švačová Petra 14 Atletika JOJO Lamač
EleZ 60 m pr. 60 Trsťanová Nina 15 Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava
EleZ 60 m pr. 60 (1/3) Vacaru Alexandra 14 Naša atletika Bratislava
EleZ 60 m pr. 60 (1/4) Van Knippenbergh Nikki 15 Atletika JOJO Lamač
Nžky 60 m pr. 68,6 Čičová Liliana 13 Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava
Nžky 60 m pr. 68,6 Farštiaková Tamara 13 ŠK Run For Fun Bratislava 13.42 13.42
Nžky 60 m pr. 68,6 Gluvňová Tereza 13 ŠK Run For Fun Bratislava 15.46 15.46
Nžky 60 m pr. 68,6 Hladíková Emilly 12 Atletický klub AC Malacky 12.54 12.54
Nžky 60 m pr. 68,6 Hlušková Alica 13 ŠK Run For Fun Bratislava 12.83 12.83
Nžky 60 m pr. 68,6 Hoľanová Hana 13 Atletický klub AC Malacky
Nžky 60 m pr. 68,6 Kočí Lucia 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 60 m pr. 68,6 Lukáčková Izabela 12 Atletický klub AC Malacky 11.79 11.79
Nžky 60 m pr. 68,6 Masaryková Gabriela 12 ŠK Run For Fun Bratislava 11.93 11.93
Nžky 60 m pr. 68,6 Ralbovská Lívia 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 60 m pr. 68,6 (1/2) Rybos Natasza 12 Naša atletika Bratislava 12.75 12.75
Nžky 60 m pr. 68,6 Šišková Adela 13 ŠK Run For Fun Bratislava 15.96 15.96
Nžky 60 m pr. 68,6 (1/4) Šulek Stella Alexandra 13 Naša atletika Bratislava
Nžky 60 m pr. 68,6 Tanková Tiffany 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 60 m pr. 68,6 Valenteje Viktoria 12 ŠK Run For Fun Bratislava 14.08
Nžky 60 m pr. 68,6 (1/4) Van Knippenbergh Tara 12 Atletika JOJO Lamač 11.90 11.90
Nžky 60 m pr. 68,6 Zelenáková Amélia 12 Atletický klub AC Malacky 11.97 11.97
Nžky 4 x 60 m kluby (1/1) Cviková Alexandra 12 BK hraj na tie nohy Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/3) Farštiaková Tamara 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (3/2) Feciskaninová Hana 12 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/3) Gažová Daniela 12 BK hraj na tie nohy Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/1) Geletová Lucia 13 Deti v pohybe Šamorín
Nžky 4 x 60 m kluby (3/1) Gluvňová Tereza 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/2) Hladíková Emilly 12 Atletický klub AC Malacky (A)
Nžky 4 x 60 m kluby (2/1) Hlušková Alica 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/1) Hoľanová Hana 13 Atletický klub AC Malacky (A)
Nžky 4 x 60 m kluby (1/1) Holubeková Natália 12 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/3) Iskrová Veronika 13 Atletika JOJO Lamač
Nžky 4 x 60 m kluby (1/4) Jeskova Julia 12 BK hraj na tie nohy Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/2) Kadlečíková Lilly 13 Atletika JOJO Lamač
Nžky 4 x 60 m kluby (2/2) Kočí Lucia 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/3) Lukáčková Izabela 12 Atletický klub AC Malacky (A)
Nžky 4 x 60 m kluby (1/2) Masaryková Gabriela 12 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/4) Míková Adela 13 Atletika JOJO Lamač
Nžky 4 x 60 m kluby (1/1) NEUPAUEROVÁ Vesper 13 Naša atletika Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/4) Prachárová Natália 15 Deti v pohybe Šamorín
Nžky 4 x 60 m kluby (3/4) Ralbovská Lívia 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (3/3) Revická Zuzana 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/2) Roszkosova Ninka 13 Deti v pohybe Šamorín
Nžky 4 x 60 m kluby (1/2) Rybos Natasza 12 Naša atletika Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/2) Smiešková Tamara 12 BK hraj na tie nohy Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (2/4) Šišková Adela 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/4) Šlesárová Nina 14 Naša atletika Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/3) Špindorová Laura 12 Deti v pohybe Šamorín
Nžky 4 x 60 m kluby (1/1) Šulek Stella Alexandra 13 Naša atletika Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (2/3) Tanková Tiffany 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/4) Valenteje Viktoria 12 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 60 m kluby (1/1) Van Knippenbergh Tara 12 Atletika JOJO Lamač
Nžky 4 x 60 m kluby (1/4) Zelenáková Amélia 12 Atletický klub AC Malacky (A)
Nžky 4 x 200 m kluby (1/4) Bartíková Nela 13 Triathlon mood, o.z.
Nžky 4 x 200 m kluby (1/1) Cviková Alexandra 12 BK hraj na tie nohy Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/1) Farštiaková Tamara 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (3/3) Feciskaninová Hana 12 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/2) Gažová Daniela 12 BK hraj na tie nohy Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/1) Geletová Lucia 13 Deti v pohybe Šamorín
Nžky 4 x 200 m kluby (3/1) Gluvňová Tereza 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/2) Hladíková Emilly 12 Atletický klub AC Malacky (A)
Nžky 4 x 200 m kluby (2/4) Hlušková Alica 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/1) Hoľanová Hana 13 Atletický klub AC Malacky (A)
Nžky 4 x 200 m kluby (1/2) Holubeková Natália 12 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/1) Iskrová Veronika 13 Atletika JOJO Lamač
Nžky 4 x 200 m kluby (1/3) Jeskova Jana 15 BK hraj na tie nohy Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/4) Jeskova Julia 12 BK hraj na tie nohy Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/2) Kadlečíková Lilly 13 Atletika JOJO Lamač
Nžky 4 x 200 m kluby (1/2) Katlovská Mária 12 Triathlon mood, o.z.
Nžky 4 x 200 m kluby (2/3) Kočí Lucia 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/3) Lukáčková Izabela 12 Atletický klub AC Malacky (A)
Nžky 4 x 200 m kluby (1/4) Masaryková Gabriela 12 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/3) Míková Adela 13 Atletika JOJO Lamač
Nžky 4 x 200 m kluby (1/3) NEUPAUEROVÁ Vesper 13 Naša atletika Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/4) Prachárová Natália 15 Deti v pohybe Šamorín
Nžky 4 x 200 m kluby (3/4) Ralbovská Lívia 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/2) Roszkosova Ninka 13 Deti v pohybe Šamorín
Nžky 4 x 200 m kluby (1/2) Rybos Natasza 12 Naša atletika Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (2/2) Šišková Adela 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/4) Šlesárová Nina 14 Naša atletika Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/3) Špindorová Laura 12 Deti v pohybe Šamorín
Nžky 4 x 200 m kluby (1/1) Šulek Stella Alexandra 13 Naša atletika Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (3/2) Šurganová Marcela 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/3) Tanková Tiffany 13 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/1) Točeková Linda 13 Triathlon mood, o.z.
Nžky 4 x 200 m kluby (1/3) Točeková Vanda 13 Triathlon mood, o.z.
Nžky 4 x 200 m kluby (2/1) Valenteje Viktoria 12 ŠK Run For Fun Bratislava
Nžky 4 x 200 m kluby (1/4) Van Knippenbergh Tara 12 Atletika JOJO Lamač
Nžky 4 x 200 m kluby (1/4) Zelenáková Amélia 12 Atletický klub AC Malacky (A)