<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva

SsAZ_UMBBB_3

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ŠK UMB Banská Bystrica v spolupráci s VŠC Dukla Banská Bystrica

Dátum

28.04.2024

Miesto

Banská Bystrica (Štadión Dukla Banská Bystrica, Hutná 3, Banská Bystrica )

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ivan Čillík +421 905 137795 ivan.cillik@umb.sk
Vedúci projektu Ján Gigac +421 902 470834 jan.gigac@centrum.sk
Technický riaditeľ Andrej Dibdiak
Vedúci rozhodca Katarína Štulíková
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2009 - 2014
ročníky 2009 - 2014

V kategórii starších žiakov a žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2024.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 26.4.2024 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Starší žiaci a žiačky                           3,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 80 m pr.83,8, 200 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 60 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 80 m pr. 76,2, 200 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov. 

 

Váženie náčinia

Váženie náčinia prebehne v priestore cieľa v čase od 8:30 hod do 9:30 hod.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 800m.

Zvolávatelňa

Prezentácia na disciplínu: Bude v priestore štartu a v sektore disciplíny 10 min. pred začiatkom bežeckej a 15 min. pred začiatkom technickej disciplíny.

Rozcvičovanie

Na tréningovom štadióne a vedľajších plochách. Zákaz vstupu na trávnatú plochu na hlavnom štadióne!

Šatne

Šatne usporiadateľ nezabezpečuje.

Výsledky

Budú priebežne zverejňované. Kompletné výsledky budú zverejnené do 24 hodín po skončení pretekov na internetovej stránke SsAZ www.ssaz.sk a SAZ www.atletika.sk.

Technické ustanovenia

Zlaté disciplíny (prvé tri pretekárky v disciplíne dostanú pohár a vecnú cenu):

60 m, 1500 m prek., výška, žrď, kladivo.

Starší žiaci

skok do výšky: 145, 155, 160, 165, 169, 173, 176, 179, 182, 184 a ďalej po 2 cm.

skok o žrdi: 180, 200, 220, 240, 260, 270 a ďalej po 10 cm.

Staršie žiačky:

skok do výšky:  125, 130, 135, 140, 145, 150, 154, 158, 161, 164, 166, a ďalej po 2 cm.

skok o žrdi: 160, 180, 200, 210 a ďalej po 10 cm.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícii.

Časový program

nedeľa, 28.4.2024
Čas Disciplíny
10:00 80 m pr. 76,2 Žky výška Žky diaľka Žci disk 1 kg Žci oštep 500 g Žky
10:20 80 m pr.83,8 Žci
10:35 60 m Žky Rozbeh
10:55 60 m Žci Rozbeh
11:10 chôdza 3000 m Žky chôdza 3000 m Žci výška Žci disk 1 kg Žky oštep 600 g Žci
11:40 3000 m Žci diaľka Žky
11:55 2000 m Žky
12:10 60 m Žky Finále A
12:15 60 m Žky Finále B
12:20 60 m Žci Finále A
12:25 60 m Žci Finále B
12:40 300 m Žky guľa 3 kg Žky kladivo 4 kg Žci
12:55 300 m Žci žrď Žky žrď Žci
13:15 800 m Žky
13:30 800 m Žci
13:45 1500 m pr. 76,2 Žci 1500 m pr. 76,2 Žky guľa 4 kg Žci kladivo 3 kg Žky
14:00 200 m pr. 76,2 Žky
14:15 200 m pr. 76,2 Žci
14:30 150 m Žky
14:45 150 m Žci
15:00 4 x 60 m Žky
15:10 4 x 60 m Žci

Ďalšie informácie

  • Hod diskom, hod kladivom, hod oštepom a vrh guľou bude na tréningovom štadióne (vedľa hlavného štadióna).
  • Počet pokusov v technických disciplínach (diaľka, guľa, disk, oštep, kladivo) je 3 + 3 a pri vyššom počte ako 30 majú všetci pretekári 4 pokusy. 
Spon_UMBBB