<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo M-SsAZ družstiev dorastu a juniorov

SsAZ_UMBBB_3

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický klub ŠK UMB Banská Bystrica v spolupráci s VŠC Dukla Banská Bystrica

Dátum

21.04.2024

Miesto

Banská Bystrica (Štadión Dukla Banská Bystrica, Hutná 3, Banská Bystrica )

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ivan Čillík +421 905 137795 ivan.cillik@umb.sk
Vedúci projektu Matej Tabak +421 903 682256 matejtabak11@gmail.com
Technický riaditeľ Andrej Dibdiak
Vedúci rozhodca Katarína Štulíková
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010

V kategórii dorastencov a dorasteniek môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2024.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 19.4.2024 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Dorast a juniori                                  3,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 300 m pr. 83,8, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 4 x 100 m
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 100 m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 100 m
Juniori 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 110 m pr. 99,1, 300 m pr. 91,4, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 6 kg, disk 1,75 kg, kladivo 6 kg, oštep 800 g, 4 x 100 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Váženie náčinia

Váženie náčinia prebehne v priestore cieľa v čase od 8:30 hod do 9:30 hod.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 800m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie bude v priestoroch vedľajšieho tréningového štadióna.   

Šatne

Organizátor nezabezpečuje šatne.

Výsledky

Výsledky jednotlivých súťaží budú priebežne vyvesované na informačnej tabuli. Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke www.ssaz.sk a www.atletika.sk.

Technické ustanovenia

Zlaté disciplíny dorastenci a dorastenky (prví traja pretekári v disciplíne dostanú pohár a vecnú cenu):

100m, 800m, výška, žrď, kladivo

 

Základné výšky:              

Výška dorastenci a juniori

155, 160, 165, 170, 175, 180, 184, 188, 191, 194, 196 a ďalej po 2 cm;

Výška dorastenky a juniorky

130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 164, 168, 171, 174, 176  a ďalej po 2 cm;

Žrď dorastenci a juniori

220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 350 a ďalej po 10 cm;

Žrď dorastenky a juniorky

200, 220, 240, 250, 260 a ďalej po 10 cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícii.

Časový program

nedeľa, 21.4.2024
Čas Disciplíny
10:00 100 m pr. 83,8 Jky 100m p 76,2-8,5 Dky výška Jky výška Dky diaľka Jri diaľka Dci oštep 500 g Dky oštep 600 g Jky
10:10 guľa 5 kg Dci guľa 6 kg Jri
10:20 110 m pr. 99,1 Jri 110 m pr. 91,4 Dci
10:35 100 m Dky Rozbeh
10:50 100 m Jky Beh
10:55 100 m Dci Rozbeh
11:05 100 m Jri Beh
11:10 výška Jri výška Dci guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Jky oštep 700 g Dci oštep 800 g Jri
11:15 chôdza 3000 m Jri chôdza 3000 m Jky chôdza 3000 m Dci chôdza 3000 m Dky
11:35 3000 m Jri 3000 m Dci 3000 m Jky 3000 m Dky diaľka Jky diaľka Dky
11:45 100 m Dky Finále A
11:50 100 m Dky Finále B
11:55 100 m Dci Finále A kladivo 3 kg Dky kladivo 4 kg Jky
12:00 100 m Dci Finále B
12:10 400 m Jky 400 m Dky
12:20 400 m Jri 400 m Dci žrď Jky žrď Dky
12:35 800 m Jky 800 m Dky
12:45 800 m Jri 800 m Dci
13:00 300 m pr. 76,2 Jky 300 m pr. 76,2 Dky kladivo 5 kg Dci kladivo 6 kg Jri
13:10 300 m pr. 83,8 Dci trojskok Jri trojskok Jky trojskok Dci trojskok Dky
13:15 300 m pr. 91,4 Jri
13:30 200 m Jky 200 m Dky žrď Jri žrď Dci
13:50 200 m Jri 200 m Dci
14:10 disk 1 kg Jky disk 1 kg Dky 4 x 100 m Dky 4 x 100 m Jky
14:25 4 x 100 m Dci 4 x 100 m Jri
14:35 disk 1,5 kg Dci disk 1,75 kg Jri

Ďalšie informácie

Dráha je osemprúdová umelohmotna, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

Hod kladivom, hod diskom, hod oštepom a vrh guľou budú na vedľajšom tréningovom štadióne.

Spon_UMBBB