<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

4. kolo M-SsAZ staršieho žiactva

SsAZ_ACSNR

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AC Stavbár Nitra

Dátum

03.09.2023

Miesto

Nitra (Štadión AC Stavbár Nitra, Trieda Andrea Hlinku 55)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Jozef Vašina vasina@slovakoptimal.sk
Vedúci projektu Ján Gigac 0902470834 jan.gigac@centrum.sk
Technický riaditeľ Ján Šuba
Vedúci rozhodca Rudolf Zakopčan
Časomieru zaisťuje Milan Belianský
Výsledky spracoval Matúš Kompas

Štartujú

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011
ročníky 1924 - 1983

V kategórii starších žiakov a žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2023.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 1.9.2023 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Starší žiaci a žiačky                           3,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Veteráni žrď, disk 1 kg, kladivo 4 kg
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 800m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Šatne sú k dispozícii len na prezlečenie. Usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá!!!

Technické ustanovenia

Starší žiaci     - skok do výšky - 145, 150, 155, 160, 165, 169, 173, 176, 179, 182, 184 ďalej po 2cm
                       - skok o žrdi - 205, 225, 245, 265, 275, 285 ďalej po 10cm
Staršie žiačky - skok do výšky - 125, 130, 135, 140, 145, 150, 154, 158, 161, 164, 166 ďalej po 2cm
                       - skok o žrdi - 185, 205, 225, 245, 255, 265 ďalej po 10cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2023 a týchto propozícii.

Časový program

nedeľa, 3.9.2023
Čas Disciplíny
10:00 100 m pr. 83,8 Žci Beh žrď Žci žrď V diaľka Žky kladivo 4 kg Žci kladivo 4 kg V oštep 500 g Žky
10:15 100m p 76,2-8,2 Žky Beh
10:30 60 m Žci Rozbeh
10:50 60 m Žky Rozbeh
11:10 chôdza 3000 m Žci chôdza 3000 m Žky kladivo 3 kg Žky oštep 600 g Žci
11:45 60 m Žci Finále A diaľka Žci
11:50 60 m Žci Finále B
11:55 60 m Žky Finále A
12:00 60 m Žky Finále B
12:10 800 m Žci Beh výška Žky žrď Žky
12:20 800 m Žky Beh guľa 4 kg Žci disk 0,75 kg Žky
12:35 1500 m pr. 76,2 Žci Beh
12:55 1500 m pr. 76,2 Žky Beh
13:15 300 m Žci Beh výška Žci
13:25 300 m Žky Beh guľa 3 kg Žky disk 1 kg Žci disk 1 kg V
13:40 150 m Žci Beh
14:00 150 m Žky Beh
14:30 300 m pr. 76,2 Žci Beh
14:40 300 m pr. 76,2 Žky Beh
14:50 4 x 300 m Žci Beh
15:00 4 x 300 m Žky Beh

Ďalšie informácie

• dráha 8 prúdová umelohmotná;

• hod kladivom sa uskutoční na vedľajšom ihrisku;

• v prípade potreby usporiadateľ s technickým delegátom môže podľa počtu pretekárov v technických disciplínach, okrem skoku do výšky a v skoku o žrdi upraviť počet pokusov.