<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Halový míting detskej atletiky

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje ŠK Comenium pri IV. ZŠ J.A. Komenského Michalovce

Dátum

18.03.2023

Miesto

Michalovce ( IV. ZŠ J.A. Komenského Michalovce)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Mgr. Jaroslav Semko
Zdravotnícke zabezpečenie Erika Jusková

Štartujú

ročníky 2015 - 2017
ročníky 2015 - 2017

EleH - Prípravka chlapci   EleZ - Prípravka diavčatá

Obmedzenie štartu

Jeden pretekár môže na Detskom halovom mítingu súťažiť maximálne v troch disciplínach.

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to od 6.2.2023 do 16.3.2023, do12:00 hod.

Štartovné

Deti majú štart na mítingu zdarma, kluby neplatia za deti  žiadne štartovné.

Disciplíny

Prípravka-chlapci 30 m, skok z miesta, plná lopta 1kg
Prípravka-dievčata 30 m, skok z miesta, plná lopta 1kg
Mix Štafetový beh

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 9:15 hod. -  prezentácia účastníkov.

Šatne

Budú k dispozícii len na prezlečenie, zvlášť pre chlapcov aj dievčatá. Organizátor neručí za odložené veci.

Tituly a odmeny

Všetky deti, ktoré sa zúčastnia na pretekoch dostanú od organizátorov diplomy a účastnícke medaile.

Technické ustanovenia

Súťažné disciplíny :
• Skok do diaľky z miesta
• Hod medicinbalom spoza hlavy z miesta (1kg)
• Beh na 30m (s obrátkou - (15m tam /15m späť)
• Štafetový beh rodič a dieťa. - bežecké disciplíny budú odštartované z polovysokého štartu bez blokov.

Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, pokiaľ inak neupravuje súťažný poriadok alebo tieto propozície.

Záverečná ustanovenia

a) Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
b) Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
c) Kluby môžu počas súťaže používať iba oficiálne náčinie, ktoré zabezpečil organizátor súťaže. Používanie vlastného náčinia je zakázane.
d) Z tohto podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe
a sociálnych sieťach športového klubu a DA. Rodič účasťou dieťaťa na podujatí súhlasí s ich zverejnením.

Časový program

sobota, 18.3.2023
Čas Disciplíny
09:15 Prezentácia účastníkov
10:00 Otvorenie podujatia
10:15 Začiatok súťaží 30 m EleH 30 m EleZ skok z miesta EleH skok z miesta EleZ plná lopta 1kg EleH plná lopta 1kg EleZ Štafetový beh Mix
12:30 Vyhodnotenie súťaží