<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

4. kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva

SsAZ_ACSNR

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AC Stavbár Nitra

Dátum

03.09.2022

Miesto

Nitra (Štadión AC Stavbár Nitra, Trieda Andrea Hlinku 55)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Jozef Vašina vasina@slovakoptimal.sk
Vedúci projektu Ján Gigac jan.gigac@centrum.sk
Vedúci rozhodca Rudolf Zakopčan
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010

V kategórii starších žiakov a žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2022.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 1.9.2022 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Starší žiaci a žiačky                           3,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Juniori 110 m pr. 99,1
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 800m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Šatne sú k dispozícii len na prezlečenie. Usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá!!!

Technické ustanovenia

Starší žiaci     - skok do výšky - 145, 150, 155, 160, 165, 169, 173, 176, 179, 182, 184 ďalej po 2cm
                       - skok o žrdi - 205, 225, 245, 265, 275, 285 ďalej po 10cm
Staršie žiačky - skok do výšky - 125, 130, 135, 140, 145, 150, 154, 158, 161, 164, 166 ďalej po 2cm
                       - skok o žrdi - 185, 205, 225, 245, 255, 265 ďalej po 10cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2022 a týchto propozícii.

Časový program

sobota, 3.9.2022
Čas Disciplíny
10:00 100 m pr. 83,8 Žci diaľka Žky kladivo 4 kg Žci oštep 500 g Žky
10:10 110 m pr. 99,1 Jri Vložený beh
10:15 100m p 76,2-8,2 Žky
10:30 60 m Žci Rozbeh
10:50 60 m Žky Rozbeh
11:10 chôdza 3000 m Žci chôdza 3000 m Žky žrď Žci žrď Žky
11:45 60 m Žci Finále diaľka Žci kladivo 3 kg Žky oštep 600 g Žci
11:55 60 m Žky Finále
12:10 800 m Žci
12:20 800 m Žky
12:35 3000 m Žci
12:55 2000 m Žky výška Žky guľa 4 kg Žci disk 0,75 kg Žky
13:15 300 m pr. 76,2 Žci
13:25 300 m pr. 76,2 Žky
13:40 150 m Žci
14:00 150 m Žky
14:20 300 m Žci výška Žci guľa 3 kg Žky disk 1 kg Žci
14:30 300 m Žky
14:50 1500 m pr. 76,2 Žci
15:05 1500 m pr. 76,2 Žky
15:20 4 x 300 m Žci
15:30 4 x 300 m Žky

Ďalšie informácie

• dráha 8 prúdová umelohmotná;

• hod kladivom sa uskutoční na vedľajšom ihrisku;

• v prípade potreby usporiadateľ s technickým delegátom môže podľa počtu pretekárov v technických disciplínach, okrem skoku do výšky a v skoku o žrdi upraviť počet pokusov.