<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M-AZB technické disciplíny - žiactvo + vložené behy

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy

Dátum

19.06.2024

Miesto

Bratislava (štadión Mladá garda, Račianska 103 Bratislava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Branislav Droščák
Technický riaditeľ Oliver Libič
Časomieru zaisťuje AZB - Milan Beliansky
Výsledky spracoval Matúš Kompas
Zdravotnícke zabezpečenie SČK

Štartujú

ročníky 1925 - 2008
ročníky 1925 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2013 - 2014

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to do utorka 18.6.2024 do 23:59.

Štartovné

3€ - pretekár z klubu AZB

5€ - disciplína kluby mimo AZB

 

Štartovné bude fakturované po skončení pretekov

Disciplíny

Muži 100 m, 200 m, 400 m
Mladší žiaci 60m p 76,2-7,5, výška, diaľka, kriket
Mladšie žiačky 60m p 76,2-7,5, výška, diaľka, kriket
Najmladší žiaci výška, kriket
Najmladšie žiačky výška, kriket
Ženy 100 m, 200 m, 400 m
Starší žiaci výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 300 m
Staršie žiačky výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 15:0 do ukončenia pretekov v priľahlej budove

Tituly a odmeny

Prvý traja v každej disciplíne získajú medailu a diplom

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovanie vo výške

najmladšie žiačky - 100, 105, 110, 115, 120, 125

mladšie žiačky - 110, 115, 120, 125, 135, 140

staršie žiačky - 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148, 151, ďalej po 3 cm

 

najmladší žiaci - 105, 110, 115, 120, 125, 130

mladší žiaci - 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145

starší žiaci - 125, 130, 135, 140, 145, 148, 151, ďalej po 3 cm


Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, pokiaľ inak neupravuje súťažný poriadok alebo tieto propozície.

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, súťažného poriadku AZB 2023 a podľa propozícií pretekov.
  2. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť.
  3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu a počet pokusov v technických disciplínach s ohľadom na počty prihlásených pretekárov.
  4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
  5. Pri štarte za vyššiu vekovú kategóriu môže pretekár štartovať iba v disciplínach v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie /pozri Rozsah pretekania SAZ 2023/. Do rozsahu pretekania patria majstrovské a doplnkové disciplíny.
  6. Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy. Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční
  7. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR.

Časový program

streda, 19.6.2024
Čas Disciplíny
15:30 kladivo 3 kg Žky kladivo 4 kg Žci
15:45 diaľka Mžky
16:00 60m p 76,2-7,5 Mžci výška Nžci výška Mžci výška Žci disk 1 kg Žci kriket Nžky
16:15 60m p 76,2-7,5 Mžky
16:30 100 m Ž
16:40 100 m M
16:45 diaľka Mžci disk 0,75 kg Žky kriket Nžci
17:00 výška Nžky výška Mžky výška Žky 4 x 300 m Žky
17:15 4 x 300 m Žci
17:30 400 m Ž kriket Mžky
17:40 400 m M
17:45 diaľka Žky oštep 600 g Žci
18:00 200 m Ž žrď Žky žrď Žci
18:10 200 m M
18:15 kriket Mžci
18:30 guľa 3 kg Žky guľa 4 kg Žci oštep 500 g Žky
18:45 diaľka Žci

Ďalšie informácie

Časový rozpis sa upravý v deň pretekov podľa počtu prihásených atlétov a atlétiek!!