<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Detská atletika v Michalovciach

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje

Dátum

01.06.2024

Miesto

Michalovce

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Mgr. Jaroslav Semko
Vedúci rozhodca Mgr. Roman Dobek
Zdravotnícke zabezpečenie Erika Šantová, Anna Tkáčová

Štartujú

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2015 - 2016
ročníky 2015 - 2016
ročníky 2017 - 2021
ročníky 2017 - 2021

Obmedzenie štartu

Jeden pretekár môže na mítingu súťažiť maximálne v dvoch disciplínach a v štafete.

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ do 31. 5. 2024 do 18:00 hod.

Štartovné

Deti majú štart na mítingu zdarma, kluby neplatia za deti žiadne štartovné.

Disciplíny

Dorastenci 800 m, výška
Dorastenky 800 m, výška
Miniprípravka-dievčatá 50 m, 150 m, diaľka z mies.o
Miniprípravka-chlapci 50 m, 150 m, diaľka z mies.o
Mladší žiaci 60 m, 600 m, diaľka, vortex
Mladšie žiačky 60 m, 600 m, diaľka, vortex
Najmladší žiaci 60 m, 600 m, diaľka z mies.o, vortex
Najmladšie žiačky 60 m, 600 m, diaľka z mies.o, vortex
Prípravka-dievčata 50 m, 150 m, diaľka z mies.o, 4 x 300 m
Prípravka-chlapci 50 m, 150 m, diaľka z mies.o, 4 x 300 m
Starší žiaci 60 m, 800 m, výška
Staršie žiačky 60 m, 800 m, výška

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:

Šatne

Budú k dispozícii len na prezlečenie, zvlášť pre chlapcov aj dievčatá. Organizátor neručí za odložené veci.

Tituly a odmeny

Víťazi dostanú od organizátorov diplomy a medaily.

Technické ustanovenia

Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, pokiaľ inak neupravuje súťažný poriadok alebo tieto propozície.

Záverečná ustanovenia

a) Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
b) Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
c) Kluby môžu počas súťaže používať iba oficiálne náčinie, ktoré zabezpečil organizátor súťaže.
Používanie vlastného náčinia je zakázane.
d) Z tohto podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe
a sociálnych sieťach športového klubu.

Časový program

sobota, 1.6.2024
Čas Disciplíny
09:30 50 m Mpch diaľka Mžky diaľka z mies.o Nžky vortex Nžci
09:40 50 m Mpd výška Žci výška Dci
09:50 50 m Pch
10:00 50 m Pd diaľka z mies.o Mpch vortex Nžky
10:10 60 m Nžci 60 m Mžci
10:20 60 m Nžky 60 m Žci 60 m Mžky diaľka z mies.o Pch
10:25 60 m Žky
10:30 150 m Mpd 150 m Mpch výška Žky výška Dky vortex Mžci
10:45 600 m Nžci 600 m Mžci diaľka z mies.o Pd
11:00 600 m Nžky 600 m Mžky diaľka z mies.o Mpd
11:15 150 m Pch diaľka Mžci diaľka z mies.o Nžci vortex Mžky
11:30 150 m Pd
11:45 800 m Žci 800 m Dci
11:55 800 m Žky 800 m Dky
12:05 4 x 300 m Pch 4 x 300 m Pd