<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

5. kolo M-AZB družstiev najmladšieho a mladšieho žiactva,kontrolné preteky pre staršie žiactvo

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy s podporou Run For Fun

Dátum

15.06.2024

Miesto

Bratislava (ZŠ Tupolevova Petržalka)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Dominika Blažková
Vedúci projektu Renata Poľanská
Manažér pretekov Imrich Ozorák
Vedúci rozhodca Sergej Troščák
Zdravotnícke zabezpečenie Slovenský Červený kríž

Štartujú

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2015 - 2016
ročníky 2015 - 2016
ročníky 2017 - 2021
ročníky 2017 - 2021

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk),  do 12.6.2024 do 24:00. Po tomto termíne sa systém uzavrie a už nebude možné dopisovať pretekárov na mieste. Po uzavretí systému sa aktualizuje časový rozpis pretekov. 

Disciplíny

Miniprípravka-dievčatá 60 m, 150 m
Miniprípravka-chlapci 60 m, 150 m
Mladší žiaci 60 m, 600 m, 60m p 76,2-7,5, kriket
Mladšie žiačky 60 m, 600 m, 60m p 76,2-7,5, kriket
Najmladší žiaci 60 m, 600 m, 60 m pr. 68,6, kriket
Najmladšie žiačky 60 m, 600 m, 60 m pr. 68,6, kriket
Prípravka-dievčata 60 m, 150 m
Prípravka-chlapci 60 m, 150 m
Starší žiaci 60 m, 600 m
Staršie žiačky 60 m, 600 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Časový program

sobota, 15.6.2024
Čas Disciplíny
09:30 60 m Pd 60 m Pch 60 m Mpd 60 m Mpch
10:00 150 m Pd 150 m Pch 150 m Mpd 150 m Mpch
10:45 60 m pr. 68,6 Nžky
11:00 60 m pr. 68,6 Nžci kriket Nžky
11:15 60m p 76,2-7,5 Mžky kriket Nžci
11:30 60m p 76,2-7,5 Mžci kriket Mžky
12:00 60 m Nžky kriket Mžci
12:15 60 m Nžci
12:30 60 m Mžky
12:45 60 m Mžci
13:00 60 m Žky I. Séria
13:10 60 m Žci I. Séria
13:20 600 m Nžky
13:30 600 m Nžci
13:40 600 m Mžky
13:50 600 m Mžci
14:00 60 m Žky II. Séria
14:10 60 m Žci II. Séria
14:20 600 m Žky
14:30 600 m Žci