<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

3.kolo M-AZB družstiev starších žiakov a žiačok + kontrolky

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy

Dátum

05.06.2024

Miesto

Bratislava (štadión Mladá garda, Račianska 103 Bratislava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda
Vedúci projektu Dominika Blašková 0911169850 azb@atletika.sk
Vedúci rozhodca Renata Polanská
Časomieru zaisťuje AZB 0908 524 752 viernus.vladimir@gmail.com
Výsledky spracoval Matúš Kompas kompas@atletika.sk
Zdravotnícke zabezpečenie SČK

Štartujú

ročníky 1925 - 2008
ročníky 1925 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 1925 - 1984
ročníky 1925 - 1989

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), do 4.6. do 12:00. Po tomto termíne sa systém uzavrie a už nebude možné dopísať pretekárov na mieste. Po uzatvorení systému sa aktualizuje aj časový rozpis pretekov.

Štartovné

Štartovné sa vzberá formou faktúry - kluby AZB v júli a na mieste - kluby mimo AZB

atléti AZB - 3€ za pretekára

atléti mimo AZB - 5€ za štart

Disciplíny

Dorastenci guľa 5 kg, oštep 700 g
Dorastenky diaľka, guľa 3 kg, oštep 500 g
Juniorky oštep 600 g
Juniori 300 m pr. 91,4, oštep 800 g
Muži 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 1000 m, 300 m pr. 91,4, trojskok, oštep 800 g
Veteráni guľa 6 kg
Ženy 100 m, 200 m, 300 m, 1000 m, 300 m pr. 76,2, trojskok, oštep 600 g
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 1000 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 4 kg, oštep 600 g
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 1000 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 3 kg, oštep 500 g

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 15:00 do ukončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartové čísla dostanú atléti v disciplínach dlhších ako 400 m na štarte.

Šatne

Šatne sú k dispozícii v priľahlej budove, slúžia len na prezlečenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za odložené veci.

Protesty

Pri podávaní námietok a ich vybavovaní sa postupuje podľa pravidiel atletiky. Námietky musia byť podané vedúcim družstva písomne s vkladom 5.- € riadiacemu súťaže. Odvolania rieši jury v zložení: riadiaci súťaže, hlavný rozhodca, riaditeľ pretekov. Riadiaci súťaže musí zmeniť výsledok dosiahnutý na ihrisku, ak zistí neoprávnenosti (chybné počítanie, neoprávnený štart,...).

Odvolanie proti rozhodnutiu riadiaceho súťaže je možné podať na VV AZB do jedného týždňa po vydaní Spravodaja riadiacim súťaže na adresu predsedu AZB.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovania

Skok do výšky:

st. žiaci – 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158, 161, 164, 167, ...cm

st. žiačky – 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158,...cm

 

Prekážky - kontrolky

Prekážky budú postavené podľa kategórie dorastenci/dorastenky, juniori/juniorky, dospelí.

Disk a oštep

Hmotnosť náčinia bude prispôsobená jednotlivým kategóriám dorastenci/dorastenky, juniori/juniorky, dospelí, veteráni - t.z. štartová listina bude rozdelená na kategórie.

Časový program

streda, 5.6.2024
Čas Disciplíny
15:40 100m p 76,2-8,2 Žky
15:45 diaľka Žci
15:50 100 m pr. 83,8 Žci
16:00 100 m Ž výška Žky výška Žci
16:10 100 m M
16:20 60 m Žky
16:40 60 m Žci
17:00 1000 m Žci diaľka Žky diaľka Dky
17:07 1000 m Žky
17:15 1000 m M
17:20 1000 m Ž
17:30 300 m Žky oštep 500 g Žky oštep 500 g Dky oštep 600 g Ž oštep 600 g Jky
17:40 300 m Žci
17:50 300 m Ž
17:55 300 m M
18:00 300 m pr. 76,2 Žci 300 m pr. 76,2 Žky guľa 3 kg Žky guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Žci guľa 5 kg Dci guľa 6 kg V
18:05 300 m pr. 91,4 M 300 m pr. 91,4 Jri
18:10 300 m pr. 76,2 Ž
18:20 150 m Žky oštep 600 g Žci oštep 700 g Dci oštep 800 g M oštep 800 g Jri
18:30 trojskok M trojskok Ž
18:40 150 m Žci
18:50 200 m Ž
19:00 200 m M
19:10 3000 m Žci 3000 m Žky
19:25 400 m M

Ďalšie informácie

časový rozpis zmenený 4.6. 23:00