<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

4. kolo M-AZB družstiev najml. a ml. žiactva

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy v spolupráci s HNTN a MČ Bratislava - Dúbravka

Dátum

18.05.2024

Miesto

Bratislava (Športový areál Adlerka, Ul. Karola Adlera č. 5, Bratislava - Dúbravka)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Radek Šatka 0911 707 010 radek.satka@dubravka.sk
Vedúci rozhodca Martin Kučera
Časomieru zaisťuje AZB 0908 524 752 viernus.vladimir@gmail.com
Výsledky spracoval Dominika Blašková 0911 169 850 azb@atletika.sk

Štartujú

ročníky 1925 - 2008
ročníky 1925 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2013 - 2019

Obmedzenie štartu

Pretekov sa môžu zúčastniť aj neregistrovaní pretekári v SAZ

Prihlášky

Prihlasovanie prednostne od 11.5. do 16.5. na linku https://forms.gle/nVgJg3VYwCtbr96Q8

alebo na stránke www.atletika.sk 

Štartovné

členovia HNTN 1 Eur / disciplína

ostatní              2 Eur / disciplína

 

Štartovné zaslať na účet IBAN SK29 7500 0000 0040 1143 9471 podľa počtu disciplín. Do poznámky uviesť meno pretekára.

Disciplíny

Muži 60 m, 200 m, 600 m
Mladší žiaci 60 m, 200 m, 600 m
Mladšie žiačky 60 m, 200 m, 600 m
Najmladší žiaci 60 m, 200 m, 600 m
Najmladšie žiačky 60 m, 200 m, 600 m
Ženy 60 m, 200 m, 600 m
Starší žiaci 60 m, 200 m, 600 m
Staršie žiačky 60 m, 200 m, 600 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Prezentácia pretekárov na mieste v čase od 9:00 - 9:45.

Šatne

Šatne a toalety budú k dispozícii priamo na štadióne. Organizátor však neručí za veci ponechané v priestoroch štadióna.

Výsledky

Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Záverečná ustanovenia

Každý pretekár aj rodinný zástupca si je vedomý svojho zdravotného stavu, prihlasuje sa na preteky s vedomím, že štartuje na vlastné nebezpečie a berie na seba riziko zranenia. Prihlásením do súťaže pretekár potvrdzuje, že si nebude nárokovať u organizátora žiadne odškodné v prípade odcudzenia osobných veci, ani právo za ujmu na zdraví a živote. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu resp. zrušenie súťaže z akýchkoľvek dôvodov. Prihlásením na preteky súhlasíte s fotografovaním a uverejnením na soc. sieťach.

Časový program

sobota, 18.5.2024
Čas Disciplíny
09:35 Spoločná rozcvička
10:00 60 m Nžky
10:20 60 m Nžci
10:40 60 m Mžky
11:00 60 m Mžci
11:20 60 m Žky
11:30 60 m Žci
11:40 60 m Ž
11:50 60 m M
12:30 200 m Nžky
12:40 200 m Nžci
12:50 200 m Mžky
13:00 200 m Mžci
13:10 200 m Žky
13:20 200 m Žci
13:30 200 m Ž
13:35 200 m M
13:50 600 m Nžky
14:00 600 m Nžci
14:10 600 m Mžky
14:20 600 m Mžci
14:30 600 m Žky
14:35 600 m Žci
14:40 600 m Ž
14:45 600 m M

Stravovanie

Bufet bude pristavený na štadióne

Ďalšie informácie

Štartujúci narodení 2013 a mladší dostanú v behu na 60 m účastnícku medailu, ktorú im v cieli osobne odovzdá maskot klubu lev JAKOB. Skvelé ceny v tombole.