<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo M-AZB družstiev starších žiakov a žiačok + kontrolky

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy

Dátum

15.05.2024

Miesto

Bratislava (Atletický štadión Mladá garda, Račianska 103, Bratislava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Dominika Blašková 0911169850 azb@atletika.sk
Vedúci rozhodca Renata Polanská
Zdravotnícke zabezpečenie SČK

Štartujú

ročníky 1925 - 2008
ročníky 1925 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), do 14.5. do 12:00. Po tomto termíne sa systém uzavrie a už nebude možné dopísať pretekárov na mieste. Po uzatvorení systému sa aktualizuje aj časový rozpis pretekov.

Štartovné

Štartovné sa vzberá formou faktúry - kluby AZB v júli a na mieste - kluby mimo AZB

atléti AZB - 3€ za pretekára

atléti mimo AZB - 5€ za štart

Disciplíny

Dorastenci 110 m pr. 91,4, 300 m pr. 83,8, guľa 5 kg, disk 1,5 kg
Dorastenky 100m p 76,2-8,5, guľa 3 kg
Juniorky guľa 4 kg
Juniori 110 m pr. 99,1, guľa 6 kg, disk 1,75 kg
Muži 100 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 110 m pr. 106,7, 300 m pr. 91,4, diaľka, guľa 7,26 kg, disk 2 kg
Ženy 100 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 300 m pr. 76,2, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 2000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 15:00 do ukončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartové čísla dostanú atléti v disciplínach dlhších ako 400 m na štarte.

Šatne

Šatne sú k dispozícii v priľahlej budove, slúžia len na prezlečenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za odložené veci.

Protesty

Pri podávaní námietok a ich vybavovaní sa postupuje podľa pravidiel atletiky. Námietky musia byť podané vedúcim družstva písomne s vkladom 5.- € riadiacemu súťaže. Odvolania rieši jury v zložení: riadiaci súťaže, hlavný rozhodca, riaditeľ pretekov. Riadiaci súťaže musí zmeniť výsledok dosiahnutý na ihrisku, ak zistí neoprávnenosti (chybné počítanie, neoprávnený štart,...).

Odvolanie proti rozhodnutiu riadiaceho súťaže je možné podať na VV AZB do jedného týždňa po vydaní Spravodaja riadiacim súťaže na adresu predsedu AZB.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovania

Skok do výšky:

st. žiaci – 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158, 161, 164, 167, ...cm

st. žiačky – 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158,...cm

 

Prekážky - kontrolky

Prekážky budú postavené podľa kategórie dorastenci/dorastenky, juniori/juniorky, dospelí.

Disk a oštep

Hmotnosť náčinia bude prispôsobená jednotlivým kategóriám dorastenci/dorastenky, juniori/juniorky, dospelí, veteráni - t.z. štartová listina bude rozdelená na kategórie.

Časový program

streda, 15.5.2024
Čas Disciplíny
15:30 110 m pr. 106,7 M 110 m pr. 99,1 Jri 110 m pr. 91,4 Dci
15:40 100m p 76,2-8,2 Žky
15:45 diaľka Žci
15:50 100 m pr. 83,8 Žci 100m p 76,2-8,5 Dky
16:00 60 m Žky výška Žky výška Žci
16:20 60 m Žci
16:40 800 m M 800 m Ž
16:50 100 m Ž
17:00 100 m M diaľka Žky
17:15 600 m Žci
17:20 600 m Žky
17:25 300 m Žky
17:30 disk 0,75 kg Žky disk 1 kg Žci disk 1 kg Ž disk 1,5 kg Dci disk 1,75 kg Jri disk 2 kg M
17:40 300 m Žci
17:50 300 m Ž
17:55 300 m M
18:05 150 m Žky
18:20 150 m Žci diaľka M diaľka Ž guľa 3 kg Žky guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Jky guľa 4 kg Ž
18:40 150 m M 150 m Ž
19:00 300 m pr. 76,2 Žky guľa 4 kg Žci guľa 5 kg Dci guľa 6 kg Jri guľa 7,26 kg M
19:10 300 m pr. 76,2 Žci
19:15 300 m pr. 76,2 Ž
19:20 300 m pr. 91,4 M 300 m pr. 83,8 Dci
19:30 2000 m Žci 2000 m Žky 2000 m M 2000 m Ž