<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

3. kolo M-AZB družstiev najml. a ml. žiactva + prípravka a miniprípravka

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy v spolupráci s klubom Hraj na tie nohy a s podporou Detskej atletiky

Dátum

11.05.2024

Miesto

Bratislava (ZŠ Sokolíková 2, Bratislava - Dúbravka)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Radek Šatka
Manažér pretekov Dominika Blašková 0911 169 850 azb@atletika.sk
Vedúci rozhodca Renata Polanská
Časomieru zaisťuje AZB

Štartujú

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2015 - 2016
ročníky 2015 - 2016
ročníky 2017 - 2018
ročníky 2017 - 2018

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to od zverejnenia propozícií do štvrtka 9.5.2024 do 23:59. Následne sa v piatok do 14:00 upraví časový program podľa počtu prihlásených pretekárov a pretekárok.

 

Štartovné

 • pretekári z klubov AZB - 2 € / pretekár najmladší, mladší a starší žiaci
 • pretekári z klubov AZB - 1€ / pretekár miniprípravka a prípravka
 • pretekári mimo klubov AZB – 5 € / štart

Štartovné bude klubom fakturované v júli.

Disciplíny

Miniprípravka-dievčatá 150 m, plná lopta 1kg, 40 m pr. 40
Miniprípravka-chlapci 150 m, plná lopta 1kg, 40 m pr. 40
Mladší žiaci 150 m, diaľka, guľa 3 kg
Mladšie žiačky 150 m, diaľka, guľa 2 kg
Najmladší žiaci 150 m, výška, diaľka z mies.o
Najmladšie žiačky 150 m, výška, diaľka z mies.o
Prípravka-dievčata 150 m, plná lopta 1kg, 40 m pr. 40
Prípravka-chlapci 150 m, plná lopta 1kg, 40 m pr. 40
Staršie žiačky 1000 m, guľa 3 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov bude otvorená od 08:00 do skončenia podujatia. Za klub komunikuje vždy len jeden poverený zástupca.

Štartové čísla

Všetky kluby obdržia pri prezentácii štartové čísla, ktoré si súťažiaci upevnia na prsia.

Výsledky

 • Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Tituly a odmeny

 • Odmeňujú sa vždy dievčatá a chlapci na prvom až treťom mieste v kategóriách najmladších a mladších žiakov a žiačok
 • Do bodovania sa počítajú len tí, čo absolvujú všetky tri disciplíny - trojboj
 • Poradie sa vyhodnotí bodovaním v jednotlivých disciplínach z dosiahnutých výkonov takto: 1. miesto = 1 bod, 2.miesto = 2 body, ... 10.miesto 10 bodov
 • Víťazom v každej kategórii sa stane dievča alebo chlapec s najnižším súčtom bodov.

 

 • všetci súťažiaci v kategórii miniprípravka a prípravka dostanú medaile po dobehnutí disciplíny 150 m (eventuálne ich obdržia zástupcovia klubu, pokiaľ ich členovia nebudú prihlásení na 150 m ale zúčastnili sa niektorej z ostatných dvoch disciplín)

Technické ustanovenia

 • Ročníky narodenia 2015 a mladší nemôžu súťažiť v atletických tretrách.
 • 150 m v kategóriách miniprípravka a prípravka sa beží z čiary, najmladší a mladší žiaci bežia v dráhach
 • Základné výšky a zvyšovanie vo výške určia technickí delegáti podľa výkonnosti.
 • Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, pokiaľ inak neupravuje súťažný poriadok alebo tieto propozície.

Časový program

sobota, 11.5.2024
Čas Disciplíny
09:30 40 m pr. 40 Mpd 40 m pr. 40 Mpch 40 m pr. 40 Pd 40 m pr. 40 Pch
09:50 plná lopta 1kg Pd plná lopta 1kg Pch
10:10 plná lopta 1kg Mpd plná lopta 1kg Mpch
10:40 150 m Pd
10:50 150 m Pch
11:00 150 m Mpd výška Nžci diaľka z mies.o Nžky
11:05 150 m Mpch
12:00 výška Nžky diaľka z mies.o Nžci
12:50 150 m Nžci
13:00 150 m Nžky diaľka Mžci guľa 2 kg Mžky
13:30 diaľka Mžky
13:40 guľa 3 kg Mžci guľa 3 kg Žky
14:00 150 m Mžci
14:15 1000 m Žky
14:30 150 m Mžky

Ďalšie informácie