<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá okresu Šaľa

logo AO Šaľa

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický oddiel Šaľa

Dátum

16.05.2024

Miesto

Šaľa (ZŠ J. Hollého Šaľa, Hollého 48 Šaľa)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Vedúci rozhodca Marek Baláž

Štartujú

ročníky 2008 - 2013
ročníky 2008 - 2013

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 15.5.2024 /streda/ do 18,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

 

Disciplíny

Starší žiaci 60 m, 800 m, výška, diaľka, guľa 4 kg, kriket, 4 x 60 m
Staršie žiačky 60 m, 800 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,00 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť najneskôr do 08,30 hod. 

Technické ustanovenia

  • V behoch nad 800 m budú prideľované štartové čísla.
  • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
  • Preteky na 60m sa konajú priamo ako finálové behy – udeľujú sa priamo body

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
  2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
  3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.

Časový program

štvrtok, 16.5.2024
Čas Disciplíny
09:15 60 m Žci Beh výška Žci kriket Žky
09:30 60 m Žky Beh guľa 4 kg Žci
09:45 diaľka Žky
10:30 výška Žky kriket Žci
10:40 guľa 3 kg Žky
11:00 800 m Žci Beh diaľka Žci
11:30 800 m Žky Beh
12:10 4 x 60 m Žci Beh
12:20 4 x 60 m Žky Beh