<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

3.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva

SsAZ_ACSNR

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AC Stavbár Nitra

Dátum

16.06.2024

Miesto

Nitra (Štadión AC Stavbár Nitra, Tr. Andrea Hlinku 55)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Jozef Vašina vasina@slovakoptimal.sk
Vedúci projektu Ján Gigac 0902470834 jan.gigac@centrum.sk
Technický riaditeľ Ján Šuba jancisuba@gmail.com
Vedúci rozhodca Rudolf Zakopčan
Časomieru zaisťuje HRDO šport

Štartujú

ročníky 2009 - 2014
ročníky 2009 - 2014

V kategórii starších žiakov a žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2024.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 14.6.2024 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Starší žiaci a žiačky                           3,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 80 m pr.83,8, 200 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 60 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 80 m pr. 76,2, 200 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 800m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Šatne sú k dispozícii len na prezlečenie. Usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá!!!

Technické ustanovenia

Zlaté disciplíny (prví traja v disciplíne dostanú pohár a vecnú cenu):

300m, 3000m, disk, 3000m chôdza

 

Starší žiaci     

- skok do výšky - 146, 151, 156, 161, 166, 170, 174, 177, 180, 183, 185 ďalej po 2cm
- skok o žrdi - 206, 226, 246, 266, 276, 286 ďalej po 10cm
Staršie žiačky

- skok do výšky - 126, 131, 136, 141, 146, 151, 155, 159, 162, 164, 167 ďalej po 2cm
- skok o žrdi - 186, 206, 226, 246, 256, 266 ďalej po 10cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícii.

Časový program

nedeľa, 16.6.2024
Čas Disciplíny
10:00 80 m pr.83,8 Žci Beh žrď Žci diaľka Žky kladivo 4 kg Žci oštep 500 g Žky
10:15 80 m pr. 76,2 Žky Beh
10:30 60 m Žci Rozbeh
10:50 60 m Žky Rozbeh
11:10 chôdza 3000 m Žci chôdza 3000 m Žky kladivo 3 kg Žky oštep 600 g Žci
11:45 60 m Žci Finále A
11:50 60 m Žci Finále B
11:55 60 m Žky Finále A
12:00 60 m Žky Finále B
12:05 800 m Žci Beh žrď Žky diaľka Žci
12:15 800 m Žky Beh
12:30 1500 m pr. 76,2 Žci Beh guľa 4 kg Žci
12:50 1500 m pr. 76,2 Žky Beh disk 0,75 kg Žky
13:10 300 m Žci Beh
13:20 300 m Žky Beh
13:35 150 m Žci Beh výška Žci
13:55 150 m Žky Beh guľa 3 kg Žky
14:25 200 m pr. 76,2 Žci Beh disk 1 kg Žci
14:35 200 m pr. 76,2 Žky Beh
14:45 3000 m Žci výška Žky
15:00 2000 m Žky
15:15 4 x 60 m Žci Beh
15:25 4 x 60 m Žky Beh

Ďalšie informácie

• dráha 8 prúdová umelohmotná;

• hod kladivom sa uskutoční na vedľajšom ihrisku;

• v prípade potreby usporiadateľ s technickým delegátom môže podľa počtu pretekárov v technických disciplínach, okrem skoku do výšky a v skoku o žrdi upraviť počet pokusov.