<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M-SsAZ vo viacboji mladšieho žiactva

SsAZ_SNPZH

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom a občianske združenie Žiar v pohybe

Dátum

15.06.2024

Miesto

Žiar nad Hronom (Základná škola Jilemnického Žiar nad Hronom)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Adam Pajunk
Technický riaditeľ Miroslav Rybársky
Športovo-technický delegát Marián Kalabus
Vedúci rozhodca Adam Pajunk
Časomieru zaisťuje HRDO šport hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Obmedzenie štartu

Počet štartujúcich je obmedzený, športovo-technický delegát má právo neprijať prihlášku, ak by mal byť ovplyvnený plynulý priebeh pretekov. Celkový maximálny počet štartujúcich je 96 (32 chlapcov a 64 dievčat).

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Termín prihlasovania je do 12.6.2024 do 24.00 hod., po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Potvrdenie štartu         2,00 € za odprezentovaného atléta

Odhláška                     0,50 €

Štart mimo súťaž         5,00 €

Dohláška                     1,00 € + štartovné 2,00 €

Disciplíny

Mladší žiaci pätboj
Mladšie žiačky pätboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Otvorená od 9.00 hod. do skončenia pretekov. 

Prezentácia pretekárov končí v kancelárii pretekov o 10,00 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášku pretekárov v prípade veľkého počtu prihlásených. O odmetnutí bude rozhodovať športovo-technický delegát.

Štartové čísla

Prevezme vedúci družstva pri prezentácii, odoberú sa pri dobehu na 600 m.

Rozcvičovanie

Povolené je na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Šatne sú v obmedzenom množstve. Slúžia len na prezlečenie. Usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá.

Tituly a odmeny

Prví traja pretekári získajú medaily a diplom. Víťaz obdrží tričko "Majster SsAZ"

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovanie vo výške a žrdi určia technickí delegáti podľa výkonnosti.
Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, pokiaľ inak neupravuje súťažný poriadok alebo tieto propozície.

Záverečná ustanovenia

Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SsAZ pre rok 2024 a týchto propozícií

Časový program

sobota, 15.6.2024
Čas Disciplíny
10:00 pätboj Mžky
10:20 pätboj Mžci

Ďalšie informácie

Chlapci i dievčatá budú rozdelení do 16-členných skupín.

DIEVČATÁ 60 m prek. loptička 60 m diaľka 600 m
1. skupina 11:00 sektor A 11:40 12:40 sektor B 13:20 14:40
2. skupina 11:10 sektor B 11:50 12:50 sektor A 13:30 14:50
3. skupina 11:40 sektor A 12:30 13:30 sektor B 14:20 15:30
4. skupina 11:50 sektor B 12:40 13:40 sektor A 14:30 15:40
CHLAPCI 60 m prek. diaľka 60 m loptička 600 m
1. skupina 11:20 sektor A 12:00 13:00 sektor B 13:40 15:00
2. skupina 11:30 sektor B 12:10 13:10 sektor A 13:50 15:10

 

Spon_SNPZH