<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M-SsAZ najmladšieho žiactva skupina 3

SsAZ_ZTSMT

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ZTS Martin

Dátum

26.06.2024

Miesto

Martin (športový areál na Východnej ulici)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Pavol Zemko
Vedúci projektu Ján Gigac jan.gigac@centrum.sk
Technický riaditeľ Dušan Machník
Vedúci rozhodca Vladimír Prokša
Časomieru zaisťuje HRDO šport 0903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 24.6.2024 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 15,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Starší žiaci a žiačky 2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž 5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára 0,50 €

Dohláška pretekára 1,00 € + štartovné

Disciplíny

Najmladší žiaci štvorboj
Najmladšie žiačky štvorboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 14,30 hod. do skončenia pretekov. 

Prezentácia pretekárov kancelárii pretekov do 15,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Sú k dispozícii v telocvični. Štadión je bez tribúny, budú inštalované prístrešky v obmedzenom množstve.

 

Technické ustanovenia

Časový rozpis

16:00 50 m Nžci Diaľka z miesta Nžky A Vortex Nžky B
16:50 600 m Nžci Diaľka z miesta Nžky B Vortex Nžky A
17:40 50 m Nžky Diaľka z miesta Nžci A Vortex Nžci B
18:20 600 m Nžky Diaľka z miesta Nžci B Vortex Nžci A

 

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícii.

Časový program

streda, 26.6.2024
Čas Disciplíny
16:00 štvorboj Nžci štvorboj Nžky

Ďalšie informácie

Dráha je šesťprúdová na rovinke a štvorprúdová po obvode umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre beh  600m.

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Pretekári majú k dispozícii v skoku do diaľky z miesta odrazu 3 pokusy. V hode Vortexom tri pokusy

vykonané za sebou.

Spon_ZTSMT