<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M-SsAZ najmladšieho žiactva skupina 1

SsAZ_BSKBB_2

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje BŠK Banská Bystrica a SŠŠ Banská Bystrica

Dátum

10.06.2024

Miesto

Banská Bystrica (Trieda SNP 54, Banská Bystrica )

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Matej Tabak
Vedúci projektu Ivan Čillík
Technický riaditeľ Lenka Tabaková
Vedúci rozhodca Milan Pohorelec
Časomieru zaisťuje HRDO šport 0903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 8.6.2024 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

 

Štartovné

Najmladší žiaci a žiačky 2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž 5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára 0,50 €

Dohláška pretekára 1,00 € + štartovné

Disciplíny

Najmladší žiaci štvorboj
Najmladšie žiačky štvorboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 14,30 hod. do skončenia pretekov. 

Prezentácia pretekárov kancelárii pretekov do 15,00 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

V priestoroch haly SŠŠ BB. Za osobné veci usporiadateľ nezodpovedá.

Technické ustanovenia

Časový rozpis

15:30     Diaľka z miesta Nžky B Vortex Nžky A
16:10 50 m Nžci A   Diaľka z miesta Nžci B Vortex Nžci A
16:20 50 m Nžci B      
16:30 50 m Nžky A   Diaľka z miesta Nžci A Vortex Nžci B
16:40 50 m Nžky B   Diaľka z miesta Nžky A  
17:10       Vortex Nžky B
17:20 600 m Nžci      
17:50 600 m Nžky      

 

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícii.

Časový program

pondelok, 10.6.2024
Čas Disciplíny
15:30 štvorboj Nžci štvorboj Nžky

Ďalšie informácie

Dráha je šesťprúdová (v zákrute štvorprúdová), umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

Pretekári majú k dispozícii v skoku do diaľky z miesta odrazu 3 pokusy. Žiačky budú skákať na vonkajšom doskočisku, žiaci v hale. V hode vortexom tri pokusy vykonané za sebou.