<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M-SsAZ najmladšieho žiactva skupina 2 + vložené preteky

SsAZ_SNPZH

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom a občianske združenie Žiar v pohybe

Dátum

05.06.2024

Miesto

Žiar nad Hronom (Základná škola Jilemnického 2 96501 Žiar nad Hronom)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Adam PAJUNK
Vedúci projektu Adam PAJUNK
Technický riaditeľ Miroslav RYBÁRSKÝ
Vedúci rozhodca Marián PODOLEC
Časomieru zaisťuje HRDO šport - Rastislav Hrbáček

Štartujú

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2017 - 2019
ročníky 2017 - 2019

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 3.6.2024 do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 15:15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Najmladší žiaci a žiačky 2,00 € za každého od prezentovaného pretekára družstva
Prípravka chlapci a dievčatá 2,00 € za každého od prezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž 5,00 € za každého od prezentovaného pretekára
Odhláška pretekára 0,50 €
Dohláška pretekára 1,00 € + štartovné

Disciplíny

Najmladší žiaci štvorboj
Najmladšie žiačky štvorboj
Prípravka-dievčata 50 m, vortex
Prípravka-chlapci 50 m, vortex

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 14,30 hod. do ukončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Šatne sú k dispozícii v priestoroch základnej školy. Štadión je s malou tribúnou.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícií

Časový program

streda, 5.6.2024
Čas Disciplíny
16:00 štvorboj Nžci štvorboj Nžky
16:10 50 m Pch
16:30 vortex Pd vortex Pch
17:45 50 m Pd

Ďalšie informácie

16:00 50 m PCH            Diaľka z miesta Nžky A                  Vortex Nžky B
16:10 50 m PD                
16:30 50 m Nžci             Diaľka z miesta Nžky B                 Vortex PCH+PD+Nžky A
17:00 50 m Nžky            Diaľka z miesta Nžci A                   Vortex Nžci B
17:30 600 m Nžky          Diaľka z miesta Nžci B                   Vortex Nžci A                                          
18:00 600 m Nžco          Diaľka z miesta Nžci B                   

Dráha je štvorprúdová  umelohmotná so šesťprúdovou rovinkou, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

Pretekári majú k dispozícii v skoku do diaľky z miesta odrazu 3 pokusy. V hode Vortexom tri pokusy vykonané za sebou.

Spon_SNPZH