<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

3.kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva - Sever

SsAZ_CVCLM

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Centrum voľného času Liptovský Mikuláš, Olympijský klub Liptova

Dátum

02.06.2024

Miesto

Liptovský Mikuláš (Atletický štadión Centrum voľného času , Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47 Liptovský Mikuláš)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Roman Králik
Vedúci projektu Roman Coma roma74.roman@gmail.com
Technický riaditeľ Silvia Hrebíková
Vedúci rozhodca Tibor Pelach
Časomieru zaisťuje HRDO šport 0903 568022 hrbacek@hrdosport.sk
Výsledky spracoval HRDO šport 0903568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 31.5.2024 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Mladší žiaci a žiačky                          2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €     

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m a chôdzu.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách

Šatne

Slúžia iba na prezlečenie pretekárov. Za prípadné straty usporiadateľ nezodpovedá. K dispozícii bude hlavná tribúna. Žiadame vedúcich družstiev, aby dozerali na dodržiavanie poriadku.

Technické ustanovenia

Mladší žiaci: skok do výšky - 114,119,124,129,134,139,144,149,153,156,159,162,164 ďalej po 2cm
Mladšie žiačky: skok do výšky - 109,114,119,124,129,134,139,143,147,150,153,155 ďalej po 2cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícii.

Časový program

nedeľa, 2.6.2024
Čas Disciplíny
10:00 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky výška Mžky diaľka Mžci kriket Mžci
10:25 60m p 76,2-7,5 Mžci guľa 2 kg Mžky
10:35 60m p 76,2-7,5 Mžky
10:50 60 m Mžky Rozbeh
11:10 60 m Mžci Rozbeh
11:30 600 m Mžky
11:50 600 m Mžci výška Mžci diaľka Mžky kriket Mžky
12:15 60 m Mžky Finále A guľa 3 kg Mžci
12:20 60 m Mžky Finále B
12:25 60 m Mžci Finále A
12:30 60 m Mžci Finále B
12:35 1500 m Mžky
12:50 1500 m Mžci
13:05 150 m Mžky
13:25 150 m Mžci
13:40 4 x 60 m Mžky
13:55 4 x 60 m Mžci

Ďalšie informácie

Dráha je šesťprúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné. Ovál je 4 prúdový

V prípade vyššieho počtu pretekárov usporiadateľ prispôsobí počet pokusov v technických disciplínach okrem skoku do výšky na 2+3 pokusy.