<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M-SsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a dorastu

SsAZ_UMBBB_3

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ŠK UMB Banská Bystrica v spolupráci s VŠC Dukla Banská Bystrica

Dátum

01.06.2024

Miesto

Banská Bystrica (Štadión Dukla Banská Bystrica, Hutná 3, Banská Bystrica )

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ivan Čillík 0905 137795 ivan.cillik@umb.sk
Technický riaditeľ Andrej Dibdiak
Športovo-technický delegát Matej Tabak 0903 682256 matej.tabak11@gmail.com
Vedúci rozhodca Katarína Štulíková
Časomieru zaisťuje HRDO šport 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

V kategórii starších žiakov a starších žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2024

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 30.5.2024 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Pretekár môže nastúpiť maximálne na tri disciplíny.

Štartovné

Dorast  a staršie žiactvo                    3,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, 2000 m pr. 83,8, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 60 m, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Váženie náčinia

Meranie náčinia prebehne v priestore cieľa v čase od 8:30 hod do 9:30 hod.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia vedúci družstiev pri prezentácii.

Zvolávatelňa

Prezentácia na disciplínu bude v priestore štartu a v sektore disciplíny 10 min. pred začiatkom bežeckej a 15 min. pred začiatkom technickej disciplíny.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolené v priestoroch vedľajšieho tréningového štadióna.   

Šatne

Šatne organizátor nezabezpečuje!!!

Výsledky

Budú priebežne zverejňované. Kompletné výsledky budú zverejnené do 24 hodín po skončení pretekov na internetovej stránke SAZ  a SsAZ.

Protesty

Protesty proti účasti, priebehu pretekov a výsledkom sa riadia pravidlom 8 Technických pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky. Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Prví traja pretekári v disciplíne získajú diplomy, medaile a víťaz tričko majster SsAZ.

Technické ustanovenia

Pretekár môže nastúpiť maximálne na tri disciplíny.

 

Základné výšky a zvyšovanie v skoku do výšky

Starší žiaci

skok do výšky: 143, 148, 153, 158, 163, 167, 171, 173, 175, 177 a ďalej po 2 cm.

skok o žrdi: 203, 223, 243, 253, 263, 273, ďalej po 10 cm.

Staršie žiačky:

skok do výšky:  133, 138, 143, 148, 152, 156, 160, 163, 165, ďalej po 2 cm.

skok o žrdi: 183, 203, 223, 243, 253, 263, 273, ďalej po 10 cm.

Dorastenci:

Skok do výšky: 153, 158, 163, 168, 172, 176, 179, 181 a ďalej po 2 cm.

skok o žrdi: 223, 243, 253, 263, 273, ďalej po 10 cm.

Dorastenky:

skok do výšky:  133, 138, 143, 148, 153, 157, 161, 164, 166, ďalej po 2 cm.

skok o žrdi: 203, 223, 243, 253, 263, 273, ďalej po 10 cm.

 

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícii.

Časový program

sobota, 1.6.2024
Čas Disciplíny
10:00 100m p 76,2-8,2 Žky výška Žky diaľka Žci kladivo 3 kg Žky oštep 500 g Dky
10:20 100m p 76,2-8,5 Dky
10:35 100 m pr. 83,8 Žci
10:50 110 m pr. 91,4 Dci
11:05 100 m Dky Rozbeh
11:15 100 m Dci Rozbeh výška Dky kladivo 4 kg Žci oštep 700 g Dci
11:30 60 m Žky Rozbeh diaľka Dci
11:50 60 m Žci Rozbeh
12:00 800 m Žky
12:10 800 m Žci
12:20 800 m Dky kladivo 3 kg Dky oštep 500 g Žky
12:30 800 m Dci výška Žci
12:35 60 m Žky Finále
12:40 60 m Žci Finále diaľka Dky
12:45 100 m Dky Finále
12:50 100 m Dci Finále
13:00 300 m Žky
13:10 300 m Žci výška Dci
13:20 400 m Dky kladivo 5 kg Dci oštep 600 g Žci
13:30 400 m Dci
13:40 1500 m Dky
13:50 1500 m Dci diaľka Žky
14:00 2000 m Žky žrď Dci žrď Dky
14:15 3000 m Dci 3000 m Dky 3000 m Žci guľa 4 kg Žci disk 0,75 kg Žky
14:30 300 m pr. 76,2 Žky
14:40 300 m pr. 76,2 Žci
14:50 400 m pr. 76,2 Dky
15:00 400 m pr. 83,8 Dci
15:15 150 m Žky guľa 3 kg Žky disk 1 kg Žci
15:30 150 m Žci
15:45 200 m Dky trojskok Dci trojskok Dky
16:00 200 m Dci žrď Žci žrď Žky
16:10 1500 m pr. 76,2 Žci 1500 m pr. 76,2 Žky guľa 5 kg Dci disk 1 kg Dky
16:20 2000 m pr. 76,2 Dky
16:30 2000 m pr. 83,8 Dci
16:45 4 x 60 m Žky
16:55 4 x 60 m Žci
17:10 guľa 3 kg Dky disk 1,5 kg Dci 4 x 100 m Dky
17:20 4 x 100 m Dci
17:30 4 x 300 m Žky
17:40 4 x 300 m Žci
17:50 1-2-3-4 Dky
18:00 1-2-3-4 Dci

Ďalšie informácie

  • Hod kladivom hod diskom a vrh guľou budú na vedľajšom tréningovom štadióne.
  • Počet pokusov v technických disciplínach (diaľka, trojskok, guľa, disk, oštep, kladivo) je 3 + 3 a pri vyššom počte ako 30 majú všetci pretekári 4 pokusy. 
  • Dráha je osemprúdová, umelohmotná, aj rozbežiská sú umelohmotné.
Spon_UMBBB_2