<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov – dospelí, juniori, dorast

VSaZlogo-180x182-2.0-final
small-blue-red-02@4x

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia VsAZ, v spolupráci so SAZ a Technickou univerzitou v Košiciach, Atletický oddiel Akademik TU Košice

Dátum

02.06.2024

Miesto

Košice (Štadión TUKE, Watsonova 1912/4A)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ing. Silvia Hanusová hanusovasilvia@gmail.com
Športovo-technický delegát Mgr. Zoran Kollárovič
Vedúci rozhodca Mgr. Marián Prezbruchý prezbruchy@yahoo.com
Časomieru zaisťuje Ing. Dušan Veľký
Výsledky spracoval Ing. Dušan Veľký
Zdravotnícke zabezpečenie Semcare

Štartujú

ročníky 1925 - 2004
ročníky 1925 - 2004
ročníky 2002 - 2004
ročníky 2002 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná  najneskôr do 31.5.2024 (piatok) do 20:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Prosím využite možnosť aj odhlásiť, prihlásiť pretekára alebo zmeniť pôvodnú prihlášku do uvedeného termínu!

Štartovné

Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky. Štartovné dospelí, juniori 4,-€, dorast 3,- € za pretekára.

Pretekári AO/AK mimo VsAZ platia 5,- € za každý štart prihláseného a potvrdeného pretekára.

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Juniori 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m pr. 99,1, 400 m pr. 91,4, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 6 kg, disk 1,75 kg, kladivo 6 kg, oštep 800 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg, oštep 800 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Začne v kancelárii pretekov o 7,30 hod. a bude ukončená o 8,30 hod. V deň pretekov opravy, resp. doplňovanie, zmeny pôvodnej prihlášky, nebudú možné! Kancelária pretekov je otvorená do ukončenia pretekov.

Štartové čísla

Výdaj bude prebiehať od 7:30 hod, do 8:30 hod. Každý pretekár musia mať v priebehu súťaže štartové číslo / štartové čísla pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy. Pretekári v skokanských disciplínach môžu mať i jedno štartové číslo, na prsiach alebo na chrbte. Štartové čísla dostanú vedúci družstiev pri prezentácii po zaplatení zálohy 10,- €. Tieto potom odovzdajú v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Výsledky

Budú online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1 a na vývesnej tabuli pod tribúnou.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

 

Technické ustanovenia

  1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
  2. Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 15 min. pre bežecké disciplíny, ostatné 30 min. pred začiatkom disciplíny, u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
  3. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
  4. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

 

Časový program

nedeľa, 2.6.2024
Čas Disciplíny
09:00 chôdza 5000 m Dci chôdza 5000 m Dky chôdza 5000 m Jky
09:30 5000 m M 5000 m Ž diaľka M diaľka Jri diaľka Dci kladivo 3 kg Dky kladivo 4 kg Ž kladivo 4 kg Jky kladivo 5 kg Dci kladivo 6 kg Jri kladivo 7,26 kg M Finále
10:00 3000 m Dci 3000 m Dky žrď M žrď Jri žrď Dci žrď Ž žrď Jky žrď Dky
10:15 110 m pr. 106,7 M 110 m pr. 99,1 Jri
10:20 110 m pr. 91,4 Dci
10:25 100 m pr. 83,8 Ž 100 m pr. 83,8 Jky
10:30 100m p 76,2-8,5 Dky disk 1,5 kg Dci disk 1,75 kg Jri disk 2 kg M
10:40 100 m M Rozbeh 100 m Jri Rozbeh 100 m Dci Rozbeh výška M výška Jri výška Dci guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Ž guľa 4 kg Jky
11:00 100 m Ž Rozbeh 100 m Jky Rozbeh 100 m Dky Rozbeh
11:20 1500 m M 1500 m Jri 1500 m Dci diaľka Ž diaľka Jky diaľka Dky disk 1 kg Ž disk 1 kg Jky disk 1 kg Dky
11:30 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky
11:40 400 m M 400 m Jri 400 m Dci
11:50 400 m Ž 400 m Jky 400 m Dky
12:00 100 m M Finále 100 m Jri Finále 100 m Dci Finále
12:10 100 m Ž Finále 100 m Jky Finále 100 m Dky Finále
12:15 800 m M 800 m Jri 800 m Dci guľa 5 kg Dci guľa 6 kg Jri guľa 7,26 kg M
12:30 800 m Ž 800 m Jky 800 m Dky výška Ž výška Jky výška Dky oštep 500 g Dky oštep 600 g Ž oštep 600 g Jky
12:40 400 m pr. 91,4 M 400 m pr. 91,4 Jri
12:45 400 m pr. 83,8 Dci trojskok M trojskok Jri trojskok Dci trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
13:00 400 m pr. 76,2 Ž 400 m pr. 76,2 Jky 400 m pr. 76,2 Dky
13:15 200 m M 200 m Jri 200 m Dci
13:30 200 m Ž 200 m Jky 200 m Dky
13:45 4 x 100 m M 4 x 100 m Jri 4 x 100 m Dci
14:00 oštep 700 g Dci oštep 800 g M oštep 800 g Jri 4 x 100 m Ž 4 x 100 m Jky 4 x 100 m Dky
14:15 1-2-3-4 Dci
14:30 1-2-3-4 Dky
14:45 4 x 400 m M 4 x 400 m Jri
15:00 4 x 400 m Ž 4 x 400 m Jky