<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastu a ml. žiactva - 2. kolo

vsaz+atuke_2 (širka 15cm)

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Z poverenia VsAZ, v spolupráci s SAZ a Technickou univerzitou v Košiciach, zabezpečuje Atletický oddiel Akademik TU Košice

Dátum

11.05.2024

Miesto

Košice

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Silvia Hanusová
Vedúci rozhodca Marián Prezbruchý
Riadiaci súťaže družstiev Jaroslav Rusnák - Dorast
Riadiaci súťaže družstiev Zoran Kollároviť - Mladšie žiactvo
Výsledky spracoval Dušan Veľký

Štartujú

ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 10.5.2024 (piatok) do 20:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Prosím využite možnosť aj odhlásiť, prihlásiť pretekára alebo zmeniť pôvodnú prihlášku do uvedeného termínu!

Štartovné

Prihlásený AO/AK do súťaže družstiev VsAZ, člen VsAZ, zaplatí štartovné 23,- € za každé družstvo. Ak má AO/AK súpisku s 5 a menej pretekármi, AO/AK je od platenie štartovného za družstvo oslobodený a platí štartovné 4,- € za pretekára. Pretekári AO/AK člena VsAZ, družstva neprihláseného do súťaže družstiev VsAZ, štartujú  "mimo súťaž", platia štartovné 4,- € za pretekára. Pretekári AO/AK nečlena VsAZ, prihláseného na kolo súťaže družstiev „mimo súťaž" platí štartovné 5,- € za každý štart.

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 800 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 1-2-3-4
Dorastenky 100 m, 200 m, 800 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 1-2-3-4
Mladší žiaci 60 m, 150 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, 200 m pr. 76,2, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, 200 m pr. 76,2, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená do ukončenia pretekov. Prezentácia začne v kancelárii pretekov o 7,30 hod. a bude ukončená o 8,30 hod. V deň pretekov opravy, resp. doplňovanie, zmeny pôvodnej prihlášky, nebudú možné!

Štartové čísla

Štartové čísla dostanú vedúci družstiev pri prezentácii po zaplatení zálohy 10,- €. Tieto potom odovzdajú v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €. Každý pretekár musí mať v priebehu súťaže štartové číslo / štartové čísla pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy. Pretekári v skoku do výšky a v skoku o žrdi môžu mať i jedno štartové číslo, na prsiach alebo na chrbte.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Štartové listiny

Štartové listiny a výsledky budú vyvesené na informačnej tabuli pod tribúnou. Výsledky budú tiež online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

  1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
  2. Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 15 min. pre bežecké disciplíny, ostatné 30 min. pred začiatkom disciplíny, u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
  3. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
  4. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

Základné výšky a zvyšovanie

Mladšie žiačky:     výška 110 – 135 po 5 cm, ďalej po 3 cm

Mladší žiaci:         výška 115 – 135 po 5 cm, ďalej po 3 cm

Dorastenky:         výška 130 – 150 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm

                             žrď    160 – 250 cm po 10 cm, ďalej po 5 cm

Dorastenci:          výška   140 – 180 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm

                             žrď     160 – 400 cm po 10 cm, ďalej po 5 cm

Časový program

sobota, 11.5.2024
Čas Disciplíny
09:00 chôdza 3000 m Dky chôdza 3000 m Dci
09:30 chôdza 2000 m Mžky chôdza 2000 m Mžci žrď Dky žrď Dci kladivo 3 kg Dky kladivo 5 kg Dci oštep 700 g Dci
10:00 110 m pr. 91,4 Dci výška Mžky diaľka Mžci
10:15 100m p 76,2-8,5 Dky
10:30 60m p 76,2-7,5 Mžci guľa 3 kg Mžci
10:45 60m p 76,2-7,5 Mžky
10:50 oštep 500 g Dky
11:00 100 m Dky Rozbeh
11:15 100 m Dci Rozbeh výška Dci diaľka Dky
11:25 60 m Mžky Rozbeh
11:45 60 m Mžci Rozbeh
11:50 guľa 3 kg Dky
12:00 400 m pr. 76,2 Dky disk 1,5 kg Dci
12:10 400 m pr. 83,8 Dci
12:25 100 m Dky Finále výška Mžci diaľka Dci
12:35 100 m Dci Finále
12:50 60 m Mžky Finále
12:55 guľa 5 kg Dci
13:00 60 m Mžci Finále
13:15 200 m pr. 76,2 Mžky
13:30 200 m pr. 76,2 Mžci
13:35 disk 1 kg Dky
13:45 1500 m Mžky výška Dky diaľka Mžky
13:55 1500 m Mžci
14:05 800 m Dky
14:10 guľa 2 kg Mžky
14:15 800 m Dci
14:25 150 m Mžky
14:35 150 m Mžci
14:45 200 m Dky trojskok Dky trojskok Dci
14:55 200 m Dci
15:05 4 x 60 m Mžky
15:15 4 x 60 m Mžci
15:25 1-2-3-4 Dky 1-2-3-4 Dci