<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1.kolo AZB družstiev starších žiakov a žiačok

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy

Dátum

02.05.2024

Miesto

Bratislava (štadión Mladá garda, Račianska 103 Bratislava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Dominika Blašková 0911169850 azb@atletika.sk
Vedúci rozhodca Renata Polanská
Časomieru zaisťuje Hrdošport hrbacek@hrdosport.sk
Zdravotnícke zabezpečenie SČK

Štartujú

ročníky 1925 - 2008
ročníky 1925 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), do 2.5. do 12:00. Po tomto termíne sa systém uzavrie a už nebude možné dopísať pretekárov na mieste. Po uzatvorení systému sa aktualizuje aj časový rozpis pretekov.

Štartovné

Štartovné sa vzberá formou faktúry - kluby AZB v júli a na mieste - kluby mimo AZB

atléti AZB - 3€ za pretekára

atléti mimo AZB - 5€ za štart

Disciplíny

Dorastenci 110 m pr. 91,4, oštep 700 g
Dorastenky 100m p 76,2-8,5, oštep 500 g
Juniorky 100 m pr. 83,8, oštep 600 g
Juniori 110 m pr. 99,1, oštep 800 g
Muži 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 110 m pr. 106,7, 200 m pr. 76,2, výška, oštep 800 g
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100 m pr. 83,8, 200 m pr. 76,2, výška, oštep 600 g
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100 m pr. 83,8, 200 m pr. 76,2, výška, diaľka, oštep 600 g
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 200 m pr. 76,2, výška, diaľka, oštep 500 g

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 15:00 do ukončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartové čísla dostanú atléti v disciplínach dlhších ako 400 m na štarte.

Šatne

Šatne sú k dispozícii v priľahlej budove, slúžia len na prezlečenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za odložené veci.

Protesty

Pri podávaní námietok a ich vybavovaní sa postupuje podľa pravidiel atletiky. Námietky musia byť podané vedúcim družstva písomne s vkladom 5.- € riadiacemu súťaže. Odvolania rieši jury v zložení: riadiaci súťaže, hlavný rozhodca, riaditeľ pretekov. Riadiaci súťaže musí zmeniť výsledok dosiahnutý na ihrisku, ak zistí neoprávnenosti (chybné počítanie, neoprávnený štart,...).

Odvolanie proti rozhodnutiu riadiaceho súťaže je možné podať na VV AZB do jedného týždňa po vydaní Spravodaja riadiacim súťaže na adresu predsedu AZB.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovania

Skok do výšky:

st. žiaci – 123, 128, 133, 138, 143, 148, 153, 158, 161, 164, 167, 170, ...cm

st. žiačky – 113, 118, 123, 128, 133, 138, 143, 148, 153, 158, 161,...cm

kontrolky - 133, 138, 143 ,148 ,153, 158, 161, 164, 167, 170, ...cm

 

Prekážky - kontrolky

Prekážky budú postavené podľa kategórie dorastenci/dorastenky, juniori/juniorky, dospelí.

Disk a oštep

Hmotnosť náčinia bude prispôsobená jednotlivým kategóriám dorastenci/dorastenky, juniori/juniorky, dospelí, veteráni - t.z. štartová listina bude rozdelená na kategórie.

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, súťažného poriadku AZB 2023 a podľa propozícií pretekov.
  2. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť.
  3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu a počet pokusov v technických disciplínach s ohľadom na počty prihlásených pretekárov.
  4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
  5. Pri štarte za vyššiu vekovú kategóriu môže pretekár štartovať iba v disciplínach v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie /pozri Rozsah pretekania SAZ 2023/. Do rozsahu pretekania patria majstrovské a doplnkové disciplíny.
  6. Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy. Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční
  7. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR.

Časový program

štvrtok, 2.5.2024
Čas Disciplíny
15:30 110 m pr. 106,7 M 110 m pr. 99,1 Jri 110 m pr. 91,4 Dci
15:40 100m p 76,2-8,2 Žky
15:45 diaľka Žci
15:50 100 m pr. 83,8 Žci 100 m pr. 83,8 Ž 100 m pr. 83,8 Jky 100m p 76,2-8,5 Dky
16:00 60 m Žky
16:20 60 m Žci
16:40 60 m Ž
16:50 60 m M
17:00 800 m Žky 800 m Ž výška Žky výška Žci diaľka Žky
17:05 800 m Žci
17:10 800 m M
17:15 300 m Žky
17:30 300 m Žci
17:45 300 m M 300 m Ž
18:00 150 m Žky výška Ž výška M
18:20 150 m Žci
18:30 oštep 500 g Žky oštep 500 g Dky oštep 600 g Žci oštep 600 g Ž oštep 600 g Jky oštep 700 g Dci oštep 800 g M oštep 800 g Jri
18:40 150 m M 150 m Ž
19:00 200 m pr. 76,2 Žky
19:10 200 m pr. 76,2 Žci
19:15 200 m pr. 76,2 Ž 200 m pr. 76,2 M
19:30 2000 m Žci 2000 m Žky 2000 m M 2000 m Ž