<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo M-SsAZ družstiev dorastu a juniorov

SsAZ_ACSNR

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AC Stavbár Nitra

Dátum

18.05.2024

Miesto

Nitra (Štadión AC Stavbár Nitra, Trieda Andrea Hlinku 55)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Jozef Vašina vasina@slovakoptimal.sk
Vedúci projektu Matej Tabak 0903 682256 matejtabak11@gmail.com
Technický riaditeľ Ján Šuba 0902 413 010 jancisuba@gmail.com
Vedúci rozhodca Rudolf Zakopčan
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010

V kategórii dorastencov a dorasteniek môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2024.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 16.5.2024 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Dorast a juniori                                  3,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, 2000 m pr. 83,8, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 1-2-3-4
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 1-2-3-4
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g
Juniori 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 110 m pr. 99,1, 400 m pr. 91,4, 2000 m pr. 91,4, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 6 kg, disk 1,75 kg, kladivo 6 kg, oštep 800 g

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 800m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Šatne sú k dispozícii len na prezlečenie. Usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá.

Technické ustanovenia

Zlaté disciplíny (prví traja v disciplíne dostanú pohár a vecnú cenu):  

2. kolo: 200m, 1500m, 400m prek., diaľka, guľa

 

Základné výšky a zvyšovanie:

Juniori a dorastenci

skok do výšky - 155, 160, 165, 170, 175,180, 184, 188, 191, 194, 196 ďalej po 2cm

skok o žrdi - 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 350 a ďalej po 10 cm

Juniorky a dorastenky

skok do výšky - 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 164, 168, 171, 174, 176, ďalej po 2cm

skok o žrdi - 200, 220, 240, 250, 260 a ďalej po 10 cm

 

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícii.

Časový program

sobota, 18.5.2024
Čas Disciplíny
10:00 100 m pr. 83,8 Jky 100m p 76,2-8,5 Dky výška Jky výška Dky diaľka Jri diaľka Dci kladivo 5 kg Dci kladivo 6 kg Jri oštep 500 g Dky oštep 600 g Jky
10:20 110 m pr. 99,1 Jri 110 m pr. 91,4 Dci
10:35 100 m Dky Rozbeh
10:50 100 m Jky Beh
10:55 100 m Dci Rozbeh
11:05 100 m Jri Beh
11:10 výška Dci výška Jri kladivo 3 kg Dky kladivo 4 kg Jky oštep 700 g Dci oštep 800 g Jri
11:15 2000 m pr. 91,4 Jri 2000 m pr. 83,8 Dci 2000 m pr. 76,2 Jky 2000 m pr. 76,2 Dky
11:35 1500 m Jri 1500 m Dci 1500 m Jky 1500 m Dky diaľka Jky diaľka Dky
11:45 100 m Dky Finále A
11:50 100 m Dky Finále B
11:55 100 m Dci Finále A guľa 5 kg Dci guľa 6 kg Jri disk 1 kg Jky disk 1 kg Dky
12:00 100 m Dci Finále B
12:10 400 m Jky 400 m Dky
12:20 400 m Jri 400 m Dci žrď Jky žrď Dky žrď Jri žrď Dci
12:40 400 m pr. 76,2 Jky 400 m pr. 76,2 Dky
12:50 400 m pr. 83,8 Dci
13:00 400 m pr. 91,4 Jri guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Jky disk 1,5 kg Dci disk 1,75 kg Jri
13:20 200 m Jky 200 m Dky trojskok Jri trojskok Jky trojskok Dci trojskok Dky
13:30 200 m Jri 200 m Dci
13:45 1-2-3-4 Dky
14:00 1-2-3-4 Dci

Ďalšie informácie

- Dráha je šesťprúdová umelohmotna, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

- Hod kladivom sa uskutoční na vedlajšom ihrisku pri zimnom štadióne.