<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M-SsAZ družstiev najmladšieho žiactva skupina 2

SsAZ_KRUPI

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický Klub Krupina, o.z.

Dátum

17.05.2024

Miesto

Krupina (Krupina mestský štadión, Pribinova 2333/31A, 963 01 Krupina)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Veronika Ľašová
Technický riaditeľ Július Korčok
Vedúci rozhodca Marek Janek
Časomieru zaisťuje HRDO šport 0903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2017 - 2018
ročníky 2017 - 2018

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 15.5.2024 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 15,00 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Najmladší žiaci a žiačky 2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Prípravka chlapci a dievčatá 2,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Mimo súťaž 5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára 0,50 €

Dohláška pretekára 1,00 € + štartovné

Disciplíny

Najmladší žiaci štvorboj
Najmladšie žiačky štvorboj
Prípravka-dievčata 50 m, diaľka z mies.o
Prípravka-chlapci 50 m, diaľka z mies.o

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 15,00 hod. do skončenia pretekov. 

Prezentácia pretekárov kancelárii pretekov do 15,30 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Sú k dispozícii v útrobách štadióna. Štadión disponuje tribúnou, sedením a toaletami.

Technické ustanovenia

Časový rozpis

16:00 50 m PCH Diaľka z miesta Nžky Vortex Nžci
16:10 50 m PD    
16:30 50 m Nžci Diaľka z miesta PCH + PD  
16:45 50 m Nžky    
17:00   Diaľka z miesta Nžci  
17:10     Vortex Nžky
17:30 600 m Nžci    
17:40 600 m Nžky    

 

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícii.

Časový program

piatok, 17.5.2024
Čas Disciplíny
16:00 50 m Pch štvorboj Nžci štvorboj Nžky
16:10 50 m Pd
16:30 diaľka z mies.o Pd diaľka z mies.o Pch

Ďalšie informácie

Dráha je štvorprúdová, v cieľovej rovinke 6 prúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

Pretekári majú k dispozícii v skoku do diaľky z miesta odrazu 3 pokusy. V hode Vortexom tri pokusy vykonané za sebou.

Spon_KRUPI_2