<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M-SsAZ družstiev najmladšieho žiactva skupina 1

SsAZ_UMBBB_5

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ŠK UMB Banská Bystrica v spolupráci s KTVŠ FF UMB Banská Bystrica

Dátum

15.05.2024

Miesto

Banská Bystrica (Štadión UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ivan Čillík
Vedúci projektu Ivan Čillík
Technický riaditeľ Andrej Dibdiak
Vedúci rozhodca Katarína Štulíková
Časomieru zaisťuje HRDO šport 0903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 13.5.2024 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

 

Štartovné

Najmladší žiaci a žiačky 2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž 5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára 0,50 €

Dohláška pretekára 1,00 € + štartovné

Disciplíny

Najmladší žiaci štvorboj
Najmladšie žiačky štvorboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 14,00 hod. do skončenia pretekov. 

Prezentácia pretekárov kancelárii pretekov do 14,45 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Organizátor nezabezpečuje šatne.

Technické ustanovenia

Časový rozpis

15:30 50 m Nžci A Diaľka z miesta Nžky A Diaľka z miesta Nžky B  
15:40 50 m Nžci B      
15:50       Vortex Nžci A
16:00       Vortex Nžci B
16:20 50 m Nžky A      
16:30 50 m Nžky B      
16:50   Diaľka z miesta Nžci A   Vortex Nžky A
17:00   Diaľka z miesta Nžci B   Vortex Nžky B
17:40 600 m Nžky      
18:00 600 m Nžci      

 

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícii.

Časový program

streda, 15.5.2024
Čas Disciplíny
15:30 štvorboj Nžci štvorboj Nžky

Ďalšie informácie

Dráha je osemprúdová, umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

Pretekári majú k dispozícii v skoku do diaľky z miesta odrazu 3 pokusy. V hode Vortexom tri pokusy vykonané za sebou.

Spon_UMBBB