<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2.kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva - Sever

SsAZ_CADCA

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický klub Čadca

Dátum

12.05.2024

Miesto

Čadca (Čadca (Mestský štadión v Čadci))

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Jozef Jánošík 0905 740526
Vedúci projektu Roman Coma
Manažér pretekov Tomáš Urbaník
Technický riaditeľ Ladislav Végh
Vedúci rozhodca Přemysl Pech
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Prihlášky

Prihlasovanie prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar . Prihláška musí byť zaregistrovaná do 11. 5. 2024 do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Mladší žiaci a žiačky 2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž 5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára 0,50 €

Dohláška pretekára 1,00 € + štartovné

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, oštep 400 g, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Slúžia iba na prezlečenie pretekárov. Za prípadné straty usporiadateľ nezodpovedá. K dispozícii bude hlavná tribúna. Žiadame vedúcich družstiev, aby dozerali na dodržiavanie poriadku.

Technické ustanovenia

Zlaté disciplíny (prví traja v disciplíne dostanú pohár a vecnú cenu): 

150m, 1500m, diaľka

 

Základné výšky:              

Výška mladší žiaci 116, 121, 126, 131, 136, 141, 146, 151, 155, 158, 161, 164, 166, ďalej po 2 cm.                        

Výška mladšie žiačky 111, 116, 121, 126, 131, 136, 141, 145, 149, 152, 155, 157, ďalej po 2 cm.                   

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku SsAZ pre rok 2024 a týchto propozícií.

Časový program

nedeľa, 12.5.2024
Čas Disciplíny
10:00 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky výška Mžky diaľka Mžci oštep 500 g Mžci
10:25 60m p 76,2-7,5 Mžky guľa 2 kg Mžky
10:35 60m p 76,2-7,5 Mžci
10:50 60 m Mžky Rozbeh
11:10 60 m Mžci Rozbeh
11:30 600 m Mžky
11:50 600 m Mžci výška Mžci diaľka Mžky oštep 400 g Mžky
12:15 60 m Mžky Finále A guľa 3 kg Mžci
12:20 60 m Mžky Finále B
12:25 60 m Mžci Finále A
12:30 60 m Mžci Finále B
12:35 1500 m Mžky
12:50 1500 m Mžci
13:05 150 m Mžky
13:25 150 m Mžci
13:40 4 x 60 m Mžky
13:55 4 x 60 m Mžci

Ďalšie informácie

Dráha je šesťprúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

V prípade vyššieho počtu pretekárov usporiadateľ prispôsobí počet pokusov v technických disciplínach okrem skoku do výšky na 2+3 pokusy.