<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva

SsAZ_ZTSDU

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK Spartak Dubnica nad Váhom

Dátum

11.05.2024

Miesto

Dubnica nad Váhom (Mestský štadión v Dubnici nad Váhom)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Rastislav Hrbáček 090 3568022 hrbacek@hrdosport.sk
Vedúci projektu Ján Gigac 0902 470834 jan.gigac@centrum.sk
Technický riaditeľ Peter Ďuriš
Vedúci rozhodca Petra Kučeráková
Časomieru zaisťuje HRDO šport 0903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2009 - 2014
ročníky 2009 - 2014

V kategórii starších žiakov a žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2024.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 9.5.2024 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Starší žiaci a žiačky                           3,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov. 

 

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 800m.

Zvolávatelňa

Prezentácia na disciplínu: Bude v priestore štartu a v sektore disciplíny 10 min. pred začiatkom bežeckej a 15 min. pred začiatkom technickej disciplíny.

Rozcvičovanie

Na tréningovom štadióne a vedľajších plochách. 

Šatne

Šatne usporiadateľ zabezpečuje v obmedzenom množstve a slúžia len na prezlečenie. Usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá!!!

Technické ustanovenia

  • Hod kladivom bude na tréningovom štadióne.
  • Počet pokusov v technických disciplínach (diaľka, guľa, disk, oštep, kladivo) je 3 + 3 a pri vyššom počte ako 30 majú všetci pretekári 4 pokusy. 

Zlaté disciplíny (prví traja pretekári v disciplíne dostanú pohár a vecnú cenu):  

150m, 300m prek., diaľka, guľa 

Starší žiaci:

skok do výšky: 146, 156, 161, 166, 170, 174, 177, 180, 183, 185 a ďalej po 2 cm.

skok o žrdi: 181, 201, 221, 241, 261, 271 a ďalej po 10 cm.

Staršie žiačky:  

skok do výšky:  126, 131, 136, 141, 146, 151, 155, 159, 162, 165, 167, a ďalej po 2 cm.

skok o žrdi: 161, 181, 201, 211 a ďalej po 10 cm.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícii.

Časový program

sobota, 11.5.2024
Čas Disciplíny
10:00 100m p 76,2-8,2 Žky výška Žky diaľka Žci kladivo 4 kg Žci oštep 500 g Žky
10:20 100 m pr. 83,8 Žci
10:35 60 m Žky Rozbeh
10:55 60 m Žci Rozbeh kladivo 3 kg Žky
11:15 chôdza 3000 m Žky chôdza 3000 m Žci výška Žci oštep 600 g Žci
11:35 2000 m Žky diaľka Žky
11:50 3000 m Žci
12:10 60 m Žci Finále disk 1 kg Žci
12:15 60 m Žci Finále A
12:20 60 m Žky Finále guľa 3 kg Žky
12:25 60 m Žky Finále A
12:35 800 m Žky
12:45 800 m Žci žrď Žky žrď Žci
13:00 300 m Žky disk 1 kg Žky
13:15 300 m Žci guľa 4 kg Žci
13:35 150 m Žky
13:55 150 m Žci
14:20 300 m pr. 76,2 Žky
14:30 300 m pr. 76,2 Žci
14:45 4 x 300 m Žky
15:00 4 x 300 m Žci

Ďalšie informácie

Dráha 6 prúdová  umelohmotná. Možnosť použitia tretier s maximálnou dĺžkou klincov 6 mm,

 

Spon_ZTSDU