<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva - Juh

SsAZ_SNPZH

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom a občianske združenie Žiar v pohybe

Dátum

04.05.2024

Miesto

Žiar nad Hronom (Základná škola Jilemnického 2 96501 Žiar nad Hronom)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Adam Pajunk
Vedúci projektu Adam Pajunk
Technický riaditeľ Miroslav Rybárský
Vedúci rozhodca Ivan Čillík
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2015 - 2016
ročníky 2015 - 2016

V kategórii mladších žiakov a žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2024.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 3.5.2024 do 18,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Mladší žiaci a žiačky                          2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Vložené behy                                     2,00 €

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, oštep 400 g, 4 x 60 m
Prípravka-dievčata 60 m
Prípravka-chlapci 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Budú k dispozícii v priestoroch ŽŠ. Za odložené veci usporiadateľ neručí!!!

Technické ustanovenia

Zlaté disciplíny (prví traja v disciplíne dostanú pohár a vecnú cenu):
2. kolo: 150m, 1500m, diaľka

Mladší žiaci: skok do výšky - 116, 121, 126, 131, 136, 141, 146, 151, 155, 158, 161, 164, 166, ďalej po 2 cm.
Mladšie žiačky: skok do výšky - 1111, 116, 121, 126, 131, 136, 141, 145, 149, 152, 155, 157, ďalej po 2 cm.

Počet pokusov v technických disciplínach (diaľka, guľa, oštep) je 3 + 3 a pri vyššom počte ako 50 majú 2+3.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícii.

Časový program

sobota, 4.5.2024
Čas Disciplíny
10:00 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky výška Mžky diaľka Mžci
10:25 60m p 76,2-7,5 Mžky guľa 2 kg Mžky oštep 500 g Mžci
10:35 60m p 76,2-7,5 Mžci
10:50 60 m Mžky Rozbeh
11:10 60 m Mžci Rozbeh
11:30 60 m Pd Vložený beh výška Mžci diaľka Mžky
11:50 60 m Pch Vložený beh
12:10 600 m Mžky
12:30 600 m Mžci guľa 3 kg Mžci oštep 400 g Mžky
12:45 60 m Mžky Finále A
12:47 60 m Mžky Finále B
12:55 60 m Mžci Finále A
12:57 60 m Mžci Finále B
13:10 1500 m Mžky
13:20 1500 m Mžci
13:40 150 m Mžky
14:00 150 m Mžci
14:20 4 x 60 m Mžky
14:30 4 x 60 m Mžci

Ďalšie informácie

Dráha je štvorprúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.