<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva - Sever

SsAZ_ZTSDU

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK Spartak Dubnica nad Váhom

Dátum

01.05.2024

Miesto

Dubnica nad Váhom (Mestský štadión v Dubnici nad Váhom)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Rastislav Hrbáček
Vedúci projektu Roman Coma roma74.roman@gmail.com
Manažér pretekov Slavomíra Očkaiová
Technický riaditeľ Peter Ďuriš
Vedúci rozhodca Petra Kučeráková
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

V kategórii mladších žiakov a žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2024.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 30.4.2024 do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Mladší žiaci a žiačky                          2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, vortex, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, vortex, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Slúžia iba na prezlečenie pretekárov. Za prípadné straty usporiadateľ nezodpovedá. K dispozícii bude hlavná tribúna. Žiadame vedúcich družstiev, aby dozerali na dodržiavanie poriadku.

Technické ustanovenia

Zlaté disciplíny (prví traja v disciplíne dostanú pohár a vecnú cenu): 

60m, výška, 600m

Mladší žiaci: skok do výšky - 115,120,125,130,135,140,145,150,154,157,160,163,165, ďalej po 2cm
Mladšie žiačky: skok do výšky - 110,115,120,125,130,135,140,144,148,151,154,156, ďalej po 2cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícii.

Časový program

streda, 1.5.2024
Čas Disciplíny
10:00 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky výška Mžky diaľka Mžci vortex Mžci
10:25 60m p 76,2-7,5 Mžky guľa 2 kg Mžky
10:35 60m p 76,2-7,5 Mžci
10:50 60 m Mžky Rozbeh
11:10 60 m Mžci Rozbeh
11:30 600 m Mžky
11:50 600 m Mžci výška Mžci diaľka Mžky vortex Mžky
12:15 60 m Mžky Finále A guľa 3 kg Mžci
12:20 60 m Mžky Finále B
12:25 60 m Mžci Finále A
12:30 60 m Mžci Finále B
12:35 1500 m Mžky
12:50 1500 m Mžci
13:05 150 m Mžky
13:25 150 m Mžci
13:40 4 x 60 m Mžky
13:55 4 x 60 m Mžci

Ďalšie informácie

Dráha je šesťprúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

V prípade vyššieho počtu pretekárov usporiadateľ prispôsobí počet pokusov v technických disciplínach okrem skoku do výšky na 2+3 pokusy.

Spon_ZTSDU