<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1.kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva - Juh

SsAZ_ACSNR

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AC Stavbár Nitra

Dátum

27.04.2024

Miesto

Nitra (Štadión AC Stavbár Nitra, Trieda Andrea Hlinku 55)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Jozef Vašina vasina@slovakoptimal.sk
Vedúci projektu Adam Pajunk 0917 188772 adam.pajunkak@gmail.com
Technický riaditeľ Ján Šuba 0902 413010 jancisuba@gmail.com
Vedúci rozhodca Rudolf Zakopčan
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

V kategórii mladších žiakov a žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2024

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 25.4.2024 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Mladší žiaci a žiačky                          2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, vortex, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, vortex, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Šatne sú k dispozícii len na prezlečenie. Usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá!!!

Technické ustanovenia

Zlaté disciplíny (prví traja v disciplíne dostanú pohár a vecnú cenu):
60m, výška, 600m

Mladší žiaci: skok do výšky - 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 154, 157, 160, 163, 165, ďalej po 2 cm
Mladšie žiačky: skok do výšky - 110,115,120,125,130,135,140,144,148,151,154,156, ďalej po 2cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícii.

Časový program

sobota, 27.4.2024
Čas Disciplíny
10:00 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky výška Mžky diaľka Mžci
10:25 60m p 76,2-7,5 Mžky guľa 2 kg Mžky vortex Mžci
10:35 60m p 76,2-7,5 Mžci
10:45 60 m Mžky Rozbeh
11:00 60 m Mžci Rozbeh
11:15 600 m Mžky
11:30 600 m Mžci
11:50 60 m Mžci Finále A výška Mžci diaľka Mžky
11:55 60 m Mžky Finále B
12:00 60 m Mžky Finále A guľa 3 kg Mžci vortex Mžky
12:05 60 m Mžci Finále B
12:10 1500 m Mžci
12:20 1500 m Mžky
12:30 150 m Mžci
12:45 150 m Mžky
13:10 4 x 60 m Mžci
13:20 4 x 60 m Mžky

Ďalšie informácie

Dráha je osemprúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

V prípade vyššieho počtu pretekárov usporiadateľ prispôsobí počet pokusov v technických disciplínach okrem skoku do výšky na 2+3 pokusy.