<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo M-AZB družstiev najml. a ml. žiactva + prípravka a miniprípravka

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy s podporou Run For Fun

Dátum

27.04.2024

Miesto

Bratislava (ZŠ Tupolevova)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Dominika Blašková azb@atletika.sk
Vedúci projektu Renata Poľanská polanska.renata@gmail.com
Manažér pretekov Imrich Ozorák imrich.ozorak10@gmail.com
Vedúci rozhodca Sergej Troščák
Zdravotnícke zabezpečenie Slovenský Červený kríž

Štartujú

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2015 - 2016
ročníky 2015 - 2016
ročníky 2017 - 2018
ročníky 2017 - 2018

Prihlášky

 • Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to od zverejnenia propozícií do 24.4.2024 23:59. Následne sa upraví časový program podľa počtu prihlásených pretekárov a pretekárok. 

 

 • V kategóriach miniprípravka, prípravka, najmladší žiaci a mladší žiaci sa beží 1 kolo, čo je 250m. V propozícich je uvedených 200m

Štartovné

 • pretekári z klubov AZB - 2 € / pretekár najmladší, mladší a starší žiaci
 • pretekári z klubov AZB - 1€ / pretekár miniprípravka a prípravka
 • pretekári mimo klubov AZB – 5 € / štart

Disciplíny

Miniprípravka-dievčatá 60 m, 200 m, skok z miesta
Miniprípravka-chlapci 60 m, 200 m, skok z miesta
Mladší žiaci 60 m, 600 m, 60m p 76,2-7,5
Mladšie žiačky 60 m, 600 m, 60m p 76,2-7,5
Najmladší žiaci 60 m, 200 m, vortex
Najmladšie žiačky 60 m, 200 m, vortex
Prípravka-dievčata 60 m, 200 m, skok z miesta
Prípravka-chlapci 60 m, 200 m, skok z miesta
Starší žiaci 60 m, 600 m, 100 m pr. 83,8
Staršie žiačky 60 m, 600 m, 100m p 76,2-8,2

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov bude otvorená od 08:00 do skončenia podujatia. Za klub komunikuje vždy len jeden poverený zástupca.

Štartové čísla

Všetky kluby obdržia pri prezentácii štartové čísla, ktoré si súťažiaci upevnia na prsia.

Šatne

Šatne nie  sú k dispozícii . WC je možné použiť v  budove školy.

Výsledky

 • Odmeňujú sa vždy dievčatá a chlapci na prvom až treťom mieste v jednotlivých ročníkoch za trojboj (spolu=24x), okrem starších žiakov.
 • Do bodovania sa počítajú len tí, čo absolvujú všetky tri disciplíny
 • Poradie sa vyhodnotí bodovaním v jednotlivých disciplínach z dosiahnutých výkonov takto: 1. miesto = 1 bod, 2.miesto = 2 body, ... 10.miesto 10 bodov
 • Víťazom v každej kategórii sa stane dievča alebo chlapec s najnižším súčtom bodov.
 • Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Technické ustanovenia

 • Ročníky narodenia 2015 a mladší nemôžu súťažiť v atletických tretrách.
 • Začínajú vždy chlapci pred dievčatami.

Časový program

sobota, 27.4.2024
Čas Disciplíny
09:30 60 m Pch 60 m Pd 60 m Mpch 60 m Mpd
09:45 skok z miesta Pch skok z miesta Pd
10:10 skok z miesta Mpch skok z miesta Mpd
10:35 200 m Pch
10:50 200 m Pd
11:15 200 m Mpch
11:35 200 m Mpd
11:50 60 m Nžci
12:00 vortex Nžci
12:05 60 m Nžky
12:15 vortex Nžky
12:40 200 m Nžci
13:00 200 m Nžky
13:30 60m p 76,2-7,5 Mžci
13:50 60m p 76,2-7,5 Mžky
14:20 100 m pr. 83,8 Žci 100m p 76,2-8,2 Žky
14:30 60 m Mžci
14:45 60 m Mžky
15:05 60 m Žci
15:15 60 m Žky
15:30 600 m Mžci
15:45 600 m Mžky
16:05 600 m Žci
16:15 600 m Žky

Ďalšie informácie

Aktuálny časový rozpis k 26.4.2024 14:00

AZB_logo_text_pod (1)-1 logo_DA RFF