<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Mládežnícky míting ZsAZ

logo ZsAZ
logo ASK Skalica

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletika ŠK Skalica a Západoslovenský atletický zväz

Dátum

13.07.2024

Miesto

Skalica (Mestský letný štadion - Športový klub ŠK Skalica – atletika ŠK Skalica, Športová č.54, Skalica 909 01)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Zdeněk Zalubil +421911986284 info@askskalica.com
Športovo-technický delegát Jozef Repčík +421905614225 jodulko@gmail.com
Vedúci rozhodca Lukáš Kotala +421915783836 llukas@gmail.com

Štartujú

ročníky 1925 - 2006
ročníky 1925 - 2006
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2013 - 2014

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 11.7.2023 /štvrtok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Pretekári z oddielov ZsAZ 3 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 5 € za štart.

Štartovné pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Disciplíny

Muži 5000 m
Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m
Najmladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m
Ženy 5000 m
Starší žiaci 60 m, 150 m, 600 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 600 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 14,15 do ukončenia pretekov.  Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky deň pred pretekmi od 18:00  do 14,45 hod. v deň pretekov.  Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí.

Štartové čísla

Bez štartových čísiel.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov končí 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u pomocníka štartéra.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Tituly a odmeny

 • beh na 5000 m sa beží ako memoriál Pavla Buchtu a prví traja pretekári v kategórii M, M40, M50, Ž, Ž50 obdržia vecné ceny.

Zdravotná služba

Zabezpečená zdravotná služba počas celých pretekov.

Technické ustanovenia

 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Podujatie nie je nahlásené do kalendára Svetovej atletiky
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Časový program

sobota, 13.7.2024
Čas Disciplíny
15:30 60 m Žci Beh
15:35 60 m Žky Beh
15:45 60 m Mžci Beh
15:53 60 m Mžky Beh
16:02 60 m Nžci Beh
16:10 60 m Nžky Beh
16:25 150 m Žci Beh
16:32 150 m Žky Beh
16:40 150 m Mžci Beh
16:48 150 m Mžky Beh
17:00 150 m Nžci Beh
17:06 150 m Nžky Beh
17:20 600 m Žci Beh
17:26 600 m Žky Beh
17:36 600 m Mžci Beh
17:42 600 m Mžky Beh
17:54 600 m Nžci Beh
18:00 600 m Nžky Beh
18:15 Memoriál Pavla Buchtu v behu na 5000 m 5000 m M Beh 5000 m Ž Beh
logo SK sponzori