<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Šprintérsky míting ZsAZ. Vložený disk a 800 m žien.

logo ZsAZ
funny_atheltics_c_v

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Funny athletics a Západoslovenský atletický zväz

Dátum

09.06.2024

Miesto

Piešťany (Kuzmányiho 15, Piešťany)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Jozef Repčík +421905614225 jodulko@gmail.com
Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Športovo-technický delegát Kristína Šmidová
Vedúci rozhodca Miloš Filo

Štartujú

ročníky 1925 - 2006
ročníky 1925 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 7.6.2024 /piatok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Pretekári z oddielov ZsAZ 3 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 3 € za štart.

Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny

Disciplíny

Dorastenci 60 m, 150 m, 300 m
Dorastenky 60 m, 150 m, 300 m, disk 1 kg
Juniorky oštep 600 g
Muži 60 m, 150 m, 300 m
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, disk 1 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov.

Štartové čísla

Bez štartových čísiel.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov končí 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u pomocníka štartéra.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie v priestoroch hlavného štadióna je zakázané. K dispozícií sú tréningové futbalové ihriská s prírodnou a umelou trávou, ktoré sa nachádzajú na ľavej strane od hlavnej tribúny. Vstup na štadión - bočná brána v blízkosti štartu na 100m. Prosím nepoužívať vstup cez hlavnú tribúnu

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Zdravotná služba

Bude k dispozícii počas pretekov.

Technické ustanovenia

  • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis podľa počtu prihlásených pretekárov.
  • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
  • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
  • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
  • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách

Časový program

nedeľa, 9.6.2024
Čas Disciplíny
09:30 disk 1 kg Dky disk 1 kg Ž
11:45 60 m Dci Beh
11:50 60 m Dky Beh
11:55 60 m M Beh
12:00 60 m Ž Beh
12:30 150 m Dci Beh
12:35 150 m Dky Beh
12:40 150 m M Beh
12:45 150 m Ž Beh
13:10 oštep 600 g Jky
14:10 300 m Dci Beh
14:15 300 m Dky Beh
14:20 300 m M Beh
14:25 300 m Ž Beh
14:35 800 m Ž Beh