<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá ZsAZ vo viacboji ml. žiactva. Vložené preteky pre prípravku.

logo ZsAZ
funny_atheltics_c_v

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Funny athletics a Západoslovenský atletický zväz

Dátum

09.06.2024

Miesto

Piešťany (Kuzmányiho 15, Piešťany)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Jozef Repčík +421905614225 jodulko@gmail.com
Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Športovo-technický delegát Kristína Šmidová
Vedúci rozhodca Miloš Filo

Štartujú

ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2015 - 2016
ročníky 2015 - 2016

ml. žiaci 12-13r. 5-boj:            60 m pr., diaľka ,60m, loptička, 600m

ml. žiačky 12-13r. 5-boj :         60 m pr.,loptička, 60m, diaľka, 600m

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 7.6.2024 /piatok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Pretekári z oddielov ZsAZ 3 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 10 €.

Prípravka 1 € za preteákra z oddielov ZsAZ, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 10 €.

Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Mladší žiaci pätboj
Mladšie žiačky pätboj
Prípravka-dievčata 60 m, skok z miesta, 40 m pr. 40
Prípravka-chlapci 60 m, skok z miesta, 40 m pr. 40

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky deň pred pretekmi od 18:00  do 08,15 hod. v deň pretekov.

Štartové čísla

Každý pretekár bude mať štartové číslo pripevnené pevne, na prednej časti tela. Vedúci družstiev preberú štartovné čísla pri kancelárii pretekov počas pretezentácia klubu/oddielu.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov: končí 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra. Po skončení disciplíny, vypadnutí v kvalifikácii, sú pretekári povinní opustiť plochu štadióna. Pretekári sú zároveň povinní zdržiavať sa mimo hlavnej trávnatej plochy ihriska.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie v priestoroch hlavného štadióna je zakázané. K dispozícií sú tréningové futbalové ihriská s prírodnou a umelou trávou, ktoré sa nachádzajú na ľavej strane od hlavnej tribúny.

Vstup na štadión - bočná brána v blízkosti štartu na 100m. Prosím nepoužívať vstup cez hlavnú tribúnu.

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Tituly a odmeny

Prvým trom pretekárom ZsAZ budú udelené medaily, diplomy a vecná cena.

Zdravotná služba

Bude k dispozícii počas pretekov.

Technické ustanovenia

  • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
  • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
  • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
  • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
  • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách

Záverečná ustanovenia

Časový program

nedeľa, 9.6.2024
Čas Disciplíny
09:20 pätboj Mžci pätboj Mžky
09:30 viacboj 60 m prek. ml. žiaci
09:40 viacboj 60 m prek. ml. žiačky
09:55 40 m pr. 40 Pch
10:05 40 m pr. 40 Pd
10:15 viacboj diaľka ml. žiaci
10:20 viacboj loptička ml. žiačky
10:30 skok z miesta Pd skok z miesta Pch
11:00 60 m Pch
11:10 60 m Pd
11:20 viacboj 60 m ml. žiačky
11:30 viacboj 60 m ml. žiaci
12:00 viacboj diaľka ml. žiačky skupina A
12:10 viacboj loptička ml. žiaci
12:45 viacboj diaľka ml. žiačky skupina B
13:20 viacboj 600 m ml. žiaci
13:55 viacboj 600 m ml. žiačky