<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Prekážkarsky míting ZsAZ. Vložený oštep junioriek.

logo ZsAZ
logo ASK Skalica

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletika ŠK Skalica a Západoslovenský atletický zväz

Dátum

08.06.2024

Miesto

Skalica (Mestský letný štadion - Športový klub ŠK Skalica – atletika ŠK Skalica, Športová č.54, Skalica 909 01)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Zdeněk Zalubil
Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Športovo-technický delegát Matúš Kompas +421915722100 kompas@atletika.sk
Vedúci rozhodca Miloš Filo

Štartujú

ročníky 1925 - 2004
ročníky 1925 - 2004
ročníky 2005 - 2008
ročníky 2005 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 6.6.2023 /štvrtok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Pretekári z oddielov ZsAZ 3 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 5 € za štart.

Štartovné pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Disciplíny

Dorastenci 60 m pr. 91,4, 110 m pr. 91,4, 300 m pr. 83,8
Dorastenky 60m p 76,2-8,5, 100m p 76,2-8,5, 300 m pr. 76,2, disk 1 kg
Juniorky 60 m pr. 83,8, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, disk 1 kg, oštep 600 g
Juniori 60 m pr. 99,1, 110 m pr. 99,1, 300 m pr. 91,4
Muži 60 m pr. 106,7, 110 m pr. 106,7, 300 m pr. 91,4
Ženy 60 m pr. 83,8, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. 

Štartové čísla

Bez štartových čísiel.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov končí 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u pomocníka štartéra.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Zdravotná služba

Zabezpečená zdravotná služba počas celých pretekov.

Technické ustanovenia

  • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis podľa počtu prihlásených pretekárov.
  • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
  • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
  • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
  • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
  2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
  3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
  4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Časový program

sobota, 8.6.2024
Čas Disciplíny
10:45 disk 1 kg Jky disk 1 kg Dky
13:10 oštep 600 g Jky
15:00 60 m pr. 83,8 Jky Beh 60 m pr. 83,8 Ž Beh 60m p 76,2-8,5 Dky Beh
15:10 60 m pr. 106,7 M Beh 60 m pr. 99,1 Jri Beh 60 m pr. 91,4 Dci Beh
15:40 100 m pr. 83,8 Jky Beh 100 m pr. 83,8 Ž Beh 100m p 76,2-8,5 Dky Beh
15:50 110 m pr. 106,7 M Beh 110 m pr. 99,1 Jri I. Séria 110 m pr. 91,4 Dci Beh
16:10 300 m pr. 76,2 Dky Beh 300 m pr. 76,2 Jky Beh 300 m pr. 76,2 Ž Beh
16:15 300 m pr. 91,4 Jri Beh 300 m pr. 91,4 M Beh 300 m pr. 83,8 Dci Beh
16:30 110 m pr. 99,1 Jri II. Séria
logo SK sponzori