<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá ZsAZ vo viacboji najml. žiactva a 3. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva. Vložené preteky pre miniprípravku.

logo ZsAZ
logo ASK Skalica

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Technicky zabezpečuje Atletika ŠK Skalica

Dátum

08.06.2024

Miesto

Skalica (Mestský letný štadion - Športový klub ŠK Skalica – atletika ŠK Skalica, Športová č.54, Skalica 909 01)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Zdeněk Zalubil
Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Športovo-technický delegát Matúš Kompas +421915722100 kompas@atletika.sk
Vedúci rozhodca Miloš Filo
Riadiaci súťaže družstiev Kristína Šmidová +421915630065 krsitinasmidova@gmail.com

Štartujú

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2017 - 2018
ročníky 2017 - 2018

najml. žiaci  4-boj: diaľka ,60m, loptička, 600m

najml. žiačky 4-boj : loptička, 60m, diaľka, 600m

Obmedzenie štartu

V jednotlivých stretnutiach súťaží družstiev ZsAZ môže za družstvo na kole štartovať maximálny počet pretekárov:

 • st. žiaci a st. žiačky - 22 pretekárov,

Minimálny počet pretekárov nie je stanovený. 

Pretekári a pretekárky v kategórii najmladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300m.

Pretekári a pretekárky v kategórii mladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300m. 

Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach (vrátane štafiet), z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m.

Počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach nie je obmedzený, okrem skoku do diaľky, kde môže za družstvo štartovať maximálne 5 pretekárov z jedného oddielu – klubu. 

 

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 6.6.2024 /štvrtok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

V súťaži družstiev st. žiactva - klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

V súťaži družstiev najml. žiactva- klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

Mimo súťaže družstiev, pretekári z oddielov ZsAZ 5 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 5 € za štart. 

Viacboj najml. žiactvo 3 € z oddielov ZsAZ, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 10 €.

Miniprípravka 1 € za preteákra z oddielov ZsAZ, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 10 €.

Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Miniprípravka-dievčatá 60 m, skok z miesta, 40 m pr. 40
Miniprípravka-chlapci 60 m, skok z miesta, 40 m pr. 40
Najmladší žiaci štvorboj
Najmladšie žiačky štvorboj
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 60 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky deň pred pretekmi od 18:00  do 08,45 hod. v deň pretekov.  Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí.

Štartové čísla

Každý pretekár viacboja bude mať štartové číslo pripevnené pevne, na prednej časti tela. Vedúci družstiev preberú štartovné čísla pri kancelárii pretekov počas pretezentácia klubu/oddielu.

Št. čísla pre st, žiactvo len na dlhých disciplínach na štarte.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov: končí 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra. Po skončení disciplíny, vypadnutí v kvalifikácii, sú pretekári povinní opustiť plochu štadióna. Pretekári sú zároveň povinní zdržiavať sa mimo hlavnej trávnatej plochy futbalového ihriska. Vstup na plochu a výstup z plochy štadióna pre pretekárov je vstupnou bránou z bočnej strany od zimného štadióna.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Zdravotná služba

Zabezpečená zdravotná služba počas celých pretekov.

Technické ustanovenia

 • V behoch nad 600 m vrátene budú prideľované štartové čísla.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Preteky na 60m sa konajú priamo ako finálové behy – udeľujú sa priamo body.
 • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
 • Základné výšky: st. žiaci: 125, 130,135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 168, 171,...cm,             st. žiačky: 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158, 161,...cm
 • Základné výšky: najml. žiaci 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148...cm           najml. žiačky 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 138,...cm

 • Skok o žrdi : starší žiaci - 180, 200, 220, 230, 240,....cm                                                              staršie žiačky - 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240....cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Časový program

sobota, 8.6.2024
Čas Disciplíny
09:20 štvorboj Nžci štvorboj Nžky
09:30 chôdza 3000 m Žci chôdza 3000 m Žky diaľka Žci kladivo 3 kg Žky kladivo 4 kg Žci
10:05 100m p 76,2-8,2 Žky Beh
10:15 100 m pr. 83,8 Žci Beh
10:20 viacboj diaľka z miesta odrazu najml. žiaci viacboj loptička najml. žiačky 40 m pr. 40 Mpch Beh
10:24 40 m pr. 40 Mpd Beh
10:30 3000 m Žci Beh žrď Žky žrď Žci
10:45 2000 m Žky Beh guľa 4 kg Žci disk 0,75 kg Žky
11:00 800 m Žky Beh diaľka Žky
11:05 800 m Žci Beh
11:12 60 m Mpch
11:17 60 m Mpd
11:25 60 m Žky Beh
11:30 výška Žky
11:35 60 m Žci Beh
11:45 viacboj 60 m najml. žiačky skok z miesta Mpch skok z miesta Mpd
11:55 viacboj 60 m najml. žiaci guľa 3 kg Žky disk 1 kg Žci
12:15 300 m pr. 76,2 Žky Beh
12:20 viacboj loptička najml. žiaci viacboj diaľka z miesta odrazu najml. žiačky
12:25 300 m pr. 76,2 Žci Beh
12:40 300 m Žky Beh
12:45 výška Žci
12:50 300 m Žci Beh
13:10 1500 m pr. 76,2 Žci Beh 1500 m pr. 76,2 Žky Beh oštep 500 g Žky oštep 600 g Žci
13:25 150 m Žky Beh
13:40 150 m Žci Beh
13:50 viacboj 600 m najml. žiačky
14:00 viacboj 600 m najml. žiaci
14:15 4 x 60 m Žky Beh
14:25 4 x 60 m Žci Beh
logo SK sponzori