<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá ZsAZ jednotlivcov dospelých, juniorov, dorastu a st. žiactva

logo ASKTT
logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AŠK Slávia Trnava

Dátum

01.06.2024

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión A.Hajmássyho, Hajdóczyho ul.)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Matej Lietavec
Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer 0908 481 230 mittermayer@atletika.sk
Technický riaditeľ Miriam Karperová
Športovo-technický delegát Matúš Kompas +421915722100 kompas@atletika.sk
Vedúci rozhodca Ľudmila Hlavačková

Štartujú

ročníky 1925 - 2004
ročníky 1925 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Obmedzenie štartu

Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400m. 

Pretekári a pretekárky v kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400m.

Pretekári a pretekárky v kategórii juniorov môžu v jeden deň štartovať najviac v dvoch disciplínach dlhších ako 200 m.

Pretekári kategórie žiakov a žiačok nemôžu skákať trojskok.

Počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach nie je obmedzený, okrem skoku do diaľky, kde môže za družstvo štartovať maximálne 5 pretekárov z jedného oddielu – klubu.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 30.5.2024 /štvrtok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky ukončí prihlasovanie.

Štartovné

Zo ZsAZ: st. žiaci a st. žiačky, dorastenci a dorastenky, juniori a juniorky, muži a ženy           3 € / pretekár              

Mimo ZsAZ: st. žiaci a st. žiačky, dorastenci a dorastenky, juniori a juniorky, muži a ženy      5 € / štart

Štartovné pre členov ZsAZ bude vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, 2000 m pr. 83,8, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 4 x 100 m
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 100 m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g
Juniori 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 400 m pr. 91,4, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 6 kg, disk 1,75 kg, oštep 800 g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg, oštep 800 g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 60 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8:15 hod do ukončenia pretekov. Zrušenie pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky, deň pred pretekmi od 18:00 hod do 8:45 hod v deň pretekov.  Po tomto termíne systém automaticky ukončí úpravu prihlášok.

 

 

 

Štartové čísla

Každý pretekár bude mať štartové číslo pripevnené pevne, na prednej časti tela. Vedúci družstiev preberú štartovné čísla pri kancelárii pretekov počas pretezentácia klubu/oddielu. 

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov končí 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra. Pretekári prichádzajú už s pripnutým štartovým číslom.

Po skončení disciplíny, vypadnutí v kvalifikácii, sú pretekári povinní opustiť plochu štadióna. Pretekári sú zároveň povinní zdržiavať sa mimo hlavnej trávnatej plochy ihriska.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Štartové listiny budú vyvesené na informačnej tabuli pod tribúnou a zároveň na stránke www.atletika.sk

Výsledky

Výsledky jednotlivých súťaží budú priebežne vyvesované na informačnej tabuli pod tribúnou. Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Tituly a odmeny

Prvým trom pretekárom ZsAZ v kategórii st. žiactva a dorastu budú udelené medaily, diplomy a vecná cena.

Zdravotná služba

Bude k dispozícii počas pretekov v priestore cieľa.

Technické ustanovenia

 • Každý pretekár bude mať pridelené štartové číslo, ktoré počas súťaženia musí mať pevne pripevnené na prednej časti tela.
 • V behu na 60 m, 100 m v kategórii st. žiactva, dorastu sa uskutoční rozbeh a finále
 • Postup do Finále 60 m, 100 m: žiaci, žiačky, dorastenci, dorastenky - len pretekári zo ZsAZ
 • Postup do Finále - technické disciplíny:  osem pretekárov zo ZsAZ + pretekári v prvej osmičke
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
 • Základné výšky: výška: dorastenci: 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 183,...cm     dorastenky:130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 163,...cm
 • Základné výšky: výška:st. žiaci: 125, 130,135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 168, 171,...cm,             st. žiačky: 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158, 161,...cm
 • Základné výšky: žrd: dorastenci: 220, 240, 260, 280, 290, 300,...cm         dorastenky: 180, 200, 220, 240, 260, 280, 290, 300...cm
 • Základné výšky: žrd: starší žiaci:180, 200, 220, 230, 240,....cm       staršie žiačky: 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240....cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s športovo technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Časový program

sobota, 1.6.2024
Čas Disciplíny
09:30 110 m pr. 106,7 M Beh 110 m pr. 91,4 Dci Beh žrď Jri žrď Dci žrď M žrď Žci diaľka Dci diaľka Jri diaľka M kladivo 3 kg Dky kladivo 3 kg Žky kladivo 4 kg Jky kladivo 4 kg Ž oštep 600 g Žci oštep 700 g Dci oštep 800 g Jri oštep 800 g M
09:32 100 m pr. 83,8 Jky Beh 100 m pr. 83,8 Ž Beh
09:34 100 m pr. 83,8 Žci
09:37 100m p 76,2-8,5 Dky Beh
09:40 100m p 76,2-8,2 Žky
09:45 100 m Dci Rozbeh
09:50 100 m M Beh 100 m Jri Beh
09:53 100 m Dky Rozbeh
10:00 100 m Jky Beh 100 m Ž Beh
10:05 60 m Žci Rozbeh
10:15 výška Žky
10:20 60 m Žky Rozbeh
10:40 kladivo 4 kg Žci kladivo 5 kg Dci kladivo 7,26 kg M oštep 500 g Dky oštep 500 g Žky oštep 600 g Ž oštep 600 g Jky
10:45 diaľka Žci
10:55 2000 m pr. 83,8 Dci Beh
11:05 2000 m pr. 76,2 Dky Beh 2000 m pr. 76,2 Jky Beh
11:17 100 m Dci Finále
11:19 100 m Dky Finále
11:24 60 m Žci Finále
11:26 60 m Žky Finále
11:30 výška Dci výška M výška Jri
11:32 800 m Dci Beh 800 m Jri Beh 800 m M Beh
11:35 800 m Žci Beh
11:39 800 m Ž Beh 800 m Dky Beh 800 m Jky Beh
11:44 800 m Žky Beh
11:45 guľa 4 kg Žci guľa 5 kg Dci guľa 6 kg Jri guľa 7,26 kg M disk 0,75 kg Žky disk 1 kg Dky disk 1 kg Jky disk 1 kg Ž
11:50 3000 m Dci Beh 3000 m Jri Beh 3000 m Žci Beh 3000 m M Beh 3000 m Ž Beh 3000 m Dky Beh diaľka Ž diaľka Jky diaľka Dky
12:00 žrď Jky žrď Dky žrď Žky žrď Ž
12:10 400 m pr. 91,4 Jri Beh 400 m pr. 91,4 M Beh
12:13 400 m pr. 83,8 Dci Beh
12:16 400 m pr. 76,2 Dky Beh
12:18 400 m pr. 76,2 Ž 400 m pr. 76,2 Jky Beh
12:23 300 m pr. 76,2 Žci Beh
12:26 300 m pr. 76,2 Žky Beh
12:30 výška Žci
12:33 1500 m pr. 76,2 Žky Beh 1500 m pr. 76,2 Žci Beh
12:45 1500 m M Beh 1500 m Jri Beh 1500 m Dci Beh 1500 m Žci Beh
12:50 diaľka Žky
13:00 guľa 3 kg Dky guľa 3 kg Žky guľa 4 kg Jky guľa 4 kg Ž disk 1 kg Žci disk 1,5 kg Dci disk 1,75 kg Jri disk 2 kg M
13:05 1500 m Ž Beh 1500 m Žky Beh 1500 m Dky Beh
13:19 300 m Žci Beh
13:25 300 m Žky Beh
13:36 400 m Dci Beh 400 m Jri Beh 400 m M Beh
13:40 400 m Dky Beh 400 m Ž Beh 400 m Jky Beh
13:50 výška Jky výška Dky výška Ž
13:55 2000 m Žky Beh
14:00 trojskok Jri trojskok Jky trojskok Dci trojskok Dky trojskok M trojskok Ž
14:10 150 m Žci Beh
14:17 150 m Žky Beh
14:27 200 m Dci Beh
14:30 200 m M Beh 200 m Jri Beh
14:34 200 m Dky Beh
14:37 200 m Jky Beh 200 m Ž Beh
14:50 4 x 60 m Žci Beh
14:55 4 x 60 m Žky Beh
15:10 4 x 100 m Dci Beh
15:15 4 x 100 m Dky Beh