<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá ZsAZ vo viacboji dorastu a st. žiactva.

logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Západoslovenský atletický zväz

Dátum

11.05.2024 - 12.05.2024

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión A.Hajmássyho, Hajdóczyho ul., Trnava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Technický riaditeľ Lukáš Kotala +421915783836 llukas.kotala@gmail.com
Športovo-technický delegát Matúš Kompas +421915722100 kompas@atletika.sk
Vedúci rozhodca Miloš Filo

Štartujú

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Disciplíny viacboja:

dorastenci 16-17r. 10-boj      100m,diaľka,guľa,výška,400m / 110 m pr.,disk,žrď,oštep,1500m

st. žiaci 14-15r. 9-boj             100 m prek.,disk,žrď,oštep / 60m,diaľka,guľa,výška,1000m

dorastenky 16-17r. 7-boj       100 m pr.,výška,guľa,200m / diaľka,oštep,800m

st. žiačky 14-15r. 7-boj          100 m pr.,výška,guľa,150m / diaľka,oštep,800m

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 9.5.2024 /štvrtok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Viacboj: pretekári z oddielov ZsAZ 3 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 10 €.

Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Disciplíny

Dorastenci desaťboj
Dorastenky disk 1 kg, sedemboj
Juniorky disk 1 kg
Starší žiaci deväťboj
Staršie žiačky sedemboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky deň pred pretekmi od 18:00  do 08,45 hod. v deň pretekov.  Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí.

Štartové čísla

Obdržia všetci pretekári počas prezentácie.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov: končí 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty proti účasti, priebehu pretekov a výsledkom sa riadia pravidlom 8 Technických pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky. Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Viacboj: prvým trom pretekárom ZsAZ v kategórii budú udelené medaily, diplomy a vecná cena.

Technické ustanovenia

 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
 • Základné výšky: Výška: dorastenci: 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 161, 164, 167, 170,...cm     dorastenky: 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155,...cm 
 • Základné výšky: Výška: st. žci: 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 161, 164...cm      st. žky:119, 122, 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, ..cm 
 • Základné výšky: Žrd: dorastenci: 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, ...cm         dorastenky: 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, ..cm
 • Základné výšky: Žrd: st. žci: 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 ...cm         st. žky: 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, ..cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Časový program

sobota, 11.5.2024
Čas Disciplíny
09:30 sedemboj Žky sedemboj Dky deväťboj Žci desaťboj Dci
11:00 disk 1 kg Dky disk 1 kg Jky

Ďalšie informácie

Časový program viacboja je zverejnený v propozíciách podujatí:

1. deň: 3. kolo družstiev ZsAZ ml. žiactva. Vložené preteky pre prípravku

2. deň: 3. kolo družstiev ZsAZ najml. žiactva. Vložené preteky pre miniprípravku.