<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

3. kolo družstiev ZsAZ najml. žiactva. Vložené preteky pre miniprípravku.

logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Západoslovenský atletický zväz

Dátum

12.05.2024

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión A.Hajmássyho, Hajdóczyho ul., Trnava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Technický riaditeľ Lukáš Kotala
Vedúci rozhodca Miloš Filo
Riadiaci súťaže družstiev Marek Baláž - najml. žiactvo +421908132958 balaz@atletika.sk

Štartujú

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2017 - 2019
ročníky 2017 - 2019

disciplíny viacboja:

najml. žiaci:  4 x 60 m, 1000 m, hod 1 kg plnou loptou, 60 m prek.

najml. žiačky: 4 x 60 m, 600 m, kriket, 60 m

diciplíny miniprípravky: 60 m, člnkový beh 4 x 10 m, hod vortexom

Obmedzenie štartu

V jednotlivých stretnutiach súťaží družstiev ZsAZ môže za družstvo na kole štartovať maximálny počet pretekárov:

  • najml. žiaci a najml. žiačky bez obmedzenia počtu.

Minimálny počet pretekárov nie je stanovený.

 

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 10.5.2024 /piatok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

 

 

Štartovné

V súťaži družstiev najml. žiactva - klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

Mimo súťaže družstiev, pretekári z oddielov ZsAZ 5 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 5 € za štart.

Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Miniprípravka-dievčatá 60 m, vortex, Člnkový b 4x10m
Miniprípravka-chlapci 60 m, vortex, Člnkový b 4x10m
Najmladší žiaci 1000 m, 60 m pr. 68,6, 4 x 60 m, plná lopta 1kg
Najmladšie žiačky 60 m, 600 m, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky deň pred pretekmi od 18:00  do 08,45 hod. v deň pretekov. Po tomto termíne systém automaticky  úpravu prihlášok ukončí.

Štartové čísla

V dlhých bežeckých disciplínach priamo na štarte.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov: končí 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra. Po skončení disciplíny, vypadnutí v kvalifikácii, sú pretekári povinní opustiť plochu štadióna. Pretekári sú zároveň povinní zdržiavať sa mimo hlavnej trávnatej plochy ihriska.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Technické ustanovenia

  • V behoch nad 600 m vrátene budú prideľované štartové čísla.
  • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
  • Preteky na 60m sa konajú priamo ako finálové behy – udeľujú sa priamo body.
  • Členovia štafiet musia mať jednotné dresy.
  • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
  • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
  • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
  • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
  • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách

Časový program

nedeľa, 12.5.2024
Čas Disciplíny
09:20 viacboj 60 m st. žci
09:30 viacboj 110 m prek. viacboj diaľka dky + st. žky vortex Mpch Člnkový b 4x10m Mpd
09:40 60 m pr. 68,6 Nžci Beh
10:00 60 m Nžky Beh vortex Mpd Člnkový b 4x10m Mpch
10:15 viacboj disk dci
10:30 viacboj diaľka st. žci plná lopta 1kg Nžci
10:45 60 m Mpch kriket Nžky
11:00 viacboj oštep st. žky a dky 60 m Mpd
11:05 viacboj žrď dci
11:40 viacboj guľa st. žci 1000 m Nžci Beh
12:05 viacboj 800m st. žky a dky
12:10 viacboj oštep dci
12:15 600 m Nžky Beh
12:35 4 x 60 m Nžci Beh
12:50 viacboj výška st. žci 4 x 60 m Nžky Beh
14:10 viacboj 1000 m st. žci
14:20 viacboj 1500 m dci