<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a najml. žiactva. Vložené preteky pre miniprípravku.

funny_atheltics_c_v
logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Funny athletics

Dátum

05.05.2024

Miesto

Piešťany (Kuzmányiho 15, Piešťany)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Jozef Repčík +421905614225 jodulko@gmail.com
Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Vedúci rozhodca Miloš Filo
Riadiaci súťaže družstiev Marek Baláž - najml. žiactvo +421908132958 balaz@atletika.sk
Riadiaci súťaže družstiev Kristína Šmidová - st. žiactvo +421915630065 kristinasmidova@gmail.com

Štartujú

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2017 - 2021
ročníky 2017 - 2021

Hod kladivom st. žiakov a st. žiačok sa uskutoční 4.5.2024 o 16:30 v Trnava. Prezentácia na disciplínu najneskôr o 15:30 v sektore.

Obmedzenie štartu

V jednotlivých stretnutiach súťaží družstiev ZsAZ môže za družstvo na kole štartovať maximálny počet pretekárov:

 • st. žiaci a st. žiačky - 22 pretekárov,
 • najml. žiaci a najml. žiačky bez obmedzenia počtu.
 • miniprípravka bez obmedzenia počtu.

Minimálny počet pretekárov nie je stanovený.

Pretekári a pretekárky v kategórii mladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300m. 

Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach (vrátane štafiet), z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m.

Počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach nie je obmedzený, okrem skoku do diaľky, kde môže za družstvo štartovať maximálne 5 pretekárov z jedného oddielu – klubu. (neplatí pre najml. žiactvo)

Disciplíny viacboja najml. žiakov: chôdza 500 m, 150 m, skok do diaľky z miesta odrazu, 4 x 60 m

Disciplíny viacboja najml. žiačok: 60 m prek., 1000 m, hod plnou loptou, 4 x 60 m

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 3.5.2024 /piatok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

V súťaži družstiev st. žiactva - klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

V súťaži družstiev najml. žiactva- klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

Mimo súťaže družstiev, pretekári z oddielov ZsAZ 5 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 5 € za štart.

Miniprípravka: 1 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 5 € za štart.

Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Miniprípravka-dievčatá 50 m, skok z miesta, Lopta z kolien
Miniprípravka-chlapci 50 m, skok z miesta, Lopta z kolien
Najmladší žiaci 150 m, chôdza 500 m, diaľka z mies.o, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 1000 m, 60 m pr. 68,6, 4 x 60 m, plná lopta 1kg
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 80 m pr.83,8, 200 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 80 m pr. 76,2, 200 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky deň pred pretekmi od 18:00  do 08,45 hod. v deň pretekov. 

Štartové čísla

V dlhých bežeckých disciplínach priamo na štarte.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov: končí 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra. Po skončení disciplíny, vypadnutí v kvalifikácii, sú pretekári povinní opustiť plochu štadióna. Pretekári sú zároveň povinní zdržiavať sa mimo hlavnej trávnatej plochy ihriska.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie v priestoroch hlavného štadióna je zakázané. K dispozícií sú tréningové futbalové ihriská s prírodnou a umelou trávou, ktoré sa nachádzajú na ľavej strane od hlavnej tribúny.

Vstup na štadión - bočná brána v blízkosti štartu na 100m. Prosím nepoužívať vstup cez hlavnú tribúnu.

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Zdravotná služba

Bude k dispozícii počas pretekov v priestore cieľa.

Technické ustanovenia

 • V behoch nad 600 m vrátene budú prideľované štartové čísla.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Preteky na 60m sa konajú priamo ako finálové behy – udeľujú sa priamo body.
 • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • pretekári v hode kladivom môžu štartovať na druhý deň v dvoch disciplínach
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
 • Výška: základné výšky: st. žiaci: 126, 131,136, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 169,...cm,       st. žiačky: 121, 126, 131, 136, 141, 146, 151, 156, 159,...cm
 • Žrď: základné výšky:     st. žiaci - 182, 202, 222, 232, 242,....cm                                             st. žiačky - 162, 182, 202, 212, 222, 232, 242....cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Časový program

nedeľa, 5.5.2024
Čas Disciplíny
00:00 kladivo 3 kg Žky kladivo 4 kg Žci
09:20 chôdza 500 m Nžci plná lopta 1kg Nžky
09:30 chôdza 3000 m Žci chôdza 3000 m Žky žrď Žky žrď Žci diaľka Žky
10:00 80 m pr.83,8 Žci Beh
10:08 80 m pr. 76,2 Žky Beh
10:20 60 m pr. 68,6 Nžky Beh
10:30 diaľka z mies.o Nžci A guľa 4 kg Žci oštep 500 g Žky
10:33 60 m Žci Beh
10:45 60 m Žky Beh
11:00 výška Žci
11:05 50 m Mpch Beh
11:12 50 m Mpd Beh
11:24 300 m Žci Beh
11:30 diaľka z mies.o Nžci B skok z miesta Mpd Lopta z kolien Mpch
11:31 300 m Žky Beh oštep 600 g Žci
11:44 200 m pr. 76,2 Žci
11:48 200 m pr. 76,2 Žky
11:50 guľa 3 kg Žky
12:00 800 m Žci Beh skok z miesta Mpch Lopta z kolien Mpd
12:08 800 m Žky Beh
12:15 výška Žky
12:18 1000 m Nžky Beh
12:30 disk 1 kg Žci
12:45 150 m Nžci Beh
12:50 diaľka Žci
13:05 150 m Žci Beh
13:20 150 m Žky Beh
13:25 disk 0,75 kg Žky
13:40 4 x 60 m Nžky Beh
13:55 4 x 60 m Nžci Beh
14:10 4 x 300 m Žci Beh
14:20 4 x 300 m Žky Beh
14:30 3000 m Žci Beh
14:45 2000 m Žky Beh
15:00 1500 m pr. 76,2 Žci Beh 1500 m pr. 76,2 Žky Beh

Ďalšie informácie

Hod kladivom st. žiakov a st. žiačok sa uskutoční 4.5.2024 o 16:30 v Trnava. Prezentácia na disciplínu najneskôr o 15:30 v sektore.