<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Vrhačská tour 2024 – 2. kolo

vsaz+atuke_2 (širka 17cm)

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický oddiel Akademik TU Košice, z poverenia SAZ, v spolupráci s Technickou univerzitou Košice

Dátum

27.04.2024

Miesto

Košice (Atletický štadión TUKE, Watsonova 4/A, Košice)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Silvia Hanusová +421 944611313 hanusova@atletika.sk
Technický riaditeľ Pavel Pankuch +421 917270464 ppankuch@gmail.com
Vedúci rozhodca Marián Prezbruchý +421 905925296 prezbruchy@yahoo.com
Výsledky spracoval Dušan Veľký +4210911648976 dusan.velky@pobox.sk
Zdravotnícke zabezpečenie Semcare

Štartujú

ročníky 1925 - 2004
ročníky 1925 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 1925 - 1984
ročníky 1925 - 1989

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk/kalendar ), a to od 4.4.2024 do 26.4.2024

Štartovné

Pretekári štartujú za poplatok 5 € za každého pretekára.

Disciplíny

Dorastenci guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g
Dorastenky guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g
Juniorky guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g
Juniori guľa 6 kg, disk 1,75 kg, kladivo 6 kg, oštep 800 g
Muži guľa 7,26 kg, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg, oštep 800 g
Veteráni guľa 4 kg, guľa 6 kg, disk 1 kg, disk 1,5 kg, kladivo 4 kg, oštep 500 g
Veteránky disk 1 kg, oštep 600 g
Ženy guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená v rozhodcovskej veži štadióna od 10:00 hod. do ukončenia pretekov. Ukončenie prezentácie o 11:00 hod. 

Váženie náčinia

Pretekári môžu pri súťažiach používať vlastné náčinie, ktoré však musia v čase od 10:30 do 11:30 hod. predložiť na kontrolu v priestoroch cieľa, pod rozhodcovskou vežou.

Štartové čísla

Výdaj bude prebiehať od 10:00 hod. . Každý pretekár  alebo vedúci družstva prevezme pri prezentácii dve štartové čísla, ktoré po pretekoch je potrebné vrátiť. Štartové čísla musa mať pretekári v priebehu súťaže pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy. .

Časový program

sobota, 27.4.2024
Čas Disciplíny
12:00 guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Ž guľa 4 kg Jky oštep 500 g V oštep 700 g Dci oštep 800 g M oštep 800 g Jri
13:00 guľa 4 kg V guľa 5 kg Dci guľa 6 kg Jri guľa 6 kg V guľa 7,26 kg M oštep 500 g Dky oštep 600 g Ž oštep 600 g Jky oštep 600 g Vky
14:00 disk 1 kg Ž disk 1 kg Jky disk 1 kg Dky disk 1 kg Vky kladivo 4 kg V kladivo 5 kg Dci kladivo 6 kg Jri kladivo 7,26 kg M
15:00 disk 1 kg V disk 1,5 kg Dci disk 1,5 kg V disk 1,75 kg Jri disk 2 kg M kladivo 3 kg Dky kladivo 4 kg Ž kladivo 4 kg Jky