<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá AZB jednotlivcov - bežecké disciplíny + diaľka

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy

Dátum

25.05.2024

Miesto

Šamorín (Štadión X-Bionic Sphere, Dubová 33, Šamorín)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Dominika Blašková 0911 169 850 azb@atletika.sk
Vedúci rozhodca Renata Polanská
Časomieru zaisťuje AZB 0908 524 752 viernus.vladimir@gmail.com
Výsledky spracoval Dáša Keszeghová daska.keszeghova@gmail.com
Zdravotnícke zabezpečenie SČK

Štartujú

ročníky 1951 - 2008
ročníky 1951 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2013 - 2019

Prekážky - atléti kategórie dorastu a juniorov štartujú na prekážkach zodpovedajúcim ich vekovej kategórii.

Najmladšie žiačky a najmladší žiaci - skupina A  = ročníky 2017-2019

                                                            skupina B = ročníky 2015-2016

                                                            skupina C = ročníky 2013-2014

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to od uverejnenia propozícií do stredy 24.05.2024 do 23:59. To tomto termíne sa systém prihlášok uzavrie.

Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky v piatok 26.5.2023 od 12:00 hod do 23,59 hod. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí. Návod na online prezentáciu TU!!!

Dohlasovanie na mieste nebude možné!

 

Štartovné

pretekári AZB - 3€ za pretekára

pretekári mimo AZB - 5€ za štart

 

Štartovné, na základe prihkásených pretekárov (zoznam uverejnený na stránke SAZ), bude fakturované odielom AZB (SAZ) po uskutočnení letnej časti pretekov v júli. Odiely SAZ a zahraniční pretekári budú mať možnosť zaplatiť štartovné aj na mieste v kancelárii pretekov.

Disciplíny

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4
Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, 4 x 60 m
Najmladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, diaľka z mies.o, skok z miesta, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, diaľka z mies.o, skok z miesta, 4 x 60 m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, 4 x 60 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov bude otvorená od 08:30 do ukončenia pretekov na tribúne. 

Štartové čísla

Výdaj bude prebiehať od 8:30 v kancelárii pretekov. Každý pretekár musia mať v priebehu súťaže štartové číslo / štartové čísla pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy. 

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Prvým trom pretekárom AZB v kategórii najml., ml., st. žiactva a dorastu budú udelené medaily a tituly, pokiaľ sa danej disciplíny zúčastnili aspoň traja pretekári.

Technické ustanovenia

  • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis podľa počtu prihlásených
  • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
  • Pokiaľ sa prihlási jeden alebo dvaja pretekári na disciplínu, tak táto disciplína sa neuskutoční.
  • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
  • Vstup na trávnatú plochu majú iba označení funkcionári a rozhodcovia.

Časový program

sobota, 25.5.2024
Čas Disciplíny
10:00 100m p 76,2-8,2 Žky skok z miesta Nžky A
10:05 100 m pr. 83,8 Žci
10:10 60m p 76,2-7,5 Mžky
10:15 60m p 76,2-7,5 Mžci
10:20 60 m pr. 68,6 Nžky
10:25 60 m pr. 68,6 Nžci
10:30 60 m Žky
10:40 60 m Žci skok z miesta Nžky B
10:50 60 m Mžky
11:15 60 m Mžci
11:20 skok z miesta Nžci A
11:25 60 m Nžky C
11:45 60 m Nžci C
11:55 60 m Nžky B
12:00 skok z miesta Nžci B
12:10 60 m Nžci B
12:20 60 m Nžky A
12:25 60 m Nžci A
12:35 300 m Žky
12:40 300 m Žci diaľka z mies.o Nžky C
12:45 1500 m Mžky 1500 m Mžci
12:55 600 m Mžky
13:00 600 m Mžci
13:10 600 m Nžky
13:15 600 m Nžci
13:25 150 m Žky
13:35 150 m Žci
13:45 150 m Mžky
14:00 150 m Mžci diaľka z mies.o Nžci C
14:10 150 m Nžky C
14:25 150 m Nžci C
14:35 150 m Nžky B
14:45 150 m Nžci B
14:55 150 m Nžky A
15:00 150 m Nžci A
15:05 1000 m Nžky 1000 m Nžci
15:10 4 x 60 m Žky
15:14 4 x 60 m Žci
15:18 4 x 60 m Mžky
15:22 4 x 60 m Mžci
15:26 4 x 60 m Nžky
15:30 4 x 60 m Nžci
16:10 300 m pr. 76,2 Žky 300 m pr. 76,2 Žci
16:15 400 m pr. 91,4 M 400 m pr. 76,2 Ž
16:20 800 m Ž 800 m Žky
16:25 800 m M 800 m Žci
16:30 100 m Ž
16:40 100 m M
16:50 100 m pr. 83,8 Ž
16:55 110 m pr. 106,7 M
17:00 400 m Ž
17:05 400 m M
17:15 1500 m Ž 1500 m M
17:25 200 m Ž
17:30 200 m M
17:40 2000 m Žky
17:50 3000 m Žci 3000 m Ž 3000 m M
600x800_MINILIGA