<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Jumperia - Bratislavská latka 2024 - detská atletika

hlavička propozície

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK Slávia UK Bratislava v spolupráci s ŠH Mladosť, s.r.o., FTVŠ UK Bratislava a Slovenský atletický zväz

Dátum

03.02.2024

Miesto

Bratislava (športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava, 48°09'51.31"N 17°08'25.47"E)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Peter Mitašík petermitasik196@gmail.com
Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda +421908953830 drozda@atletika.sk
Technický riaditeľ Milan Drozda
Vedúci rozhodca Vladimíra Trulíková
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL casomiera.kril@gmail.com

Štartujú

ročníky 2013 - 2014
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2015 - 2018
ročníky 2015 - 2018

Obmedzenie štartu

Jeden pretekár môže na Jumperii Bratislava - Detská atletika súťažiť maximálne na jednej bežeckej a jednej technickej disciplíne!!!
(napríklad v behu na 60m cez prekážky a skoku do diaľky z miesta...). Prihlásenie pretekára na viac ako 2 disciplíny nebude možné!!!

Z organizačných dôvodov si organizátor vyhradzuje právo obmedziť maximalny počet účastníkov na 200 pretekárov / pretekárok. 
Pokiaľ sa naplní kapacita pred ukončením prihlasovania, organizátor môže ukončiť prihlasovanie na preteky skôr ako bol vopred uvedený termín. 

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

Prihlásenie na preteky

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 30.1.2024 (utorok) do 23:59 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartujú pretekári a pretekárky registrovaní v SAZ. 

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára. Štartový poplatok sa nebude uhrádzať na mieste v deň pretekov, ale bude vystavená faktúra a zaslaná na úhradu klubom za všetkých pretekárov po súťaži.

Disciplíny

Najmladší žiaci skok z miesta, plná lopta 1kg, 60 m pr. 60
Najmladšie žiačky skok z miesta, plná lopta 1kg, 60 m pr. 60
Prípravka-dievčata skok z miesta, plná lopta 1kg, 60 m pr. 60
Prípravka-chlapci skok z miesta, plná lopta 1kg, 60 m pr. 60

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale od 11:00 hod. do ukončenia pretekov. 

Prezentácia najneskôr jednu hodinu pred začiatkom disciplíny.

Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky do piatka, deň pred pretekmi, do 24:00 hod.  

Štartové čísla

Vedúci výpravy vyzdvihne v kancelárii pretekov štartové číslo pre každého pretekára. 

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať v ŠH Elán iba vo vyhradenom priestore na to určenom. 

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužské kategórie a pre ženské kategórie, určené len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

 

Tituly a odmeny

Všetky deti, ktoré dobehnú do cieľa dostanú účastnícky diplom z pretekov. 

 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Záverečná ustanovenia

  1. Hod medicinbalom spoza hlavy z kolien (1kg)
  2. bežecké disciplíny budú odštartované z polovysokého štartu bez blokov.
  3. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
  4. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
  5. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
  6. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo m nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
  7. Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ.

Časový program

sobota, 3.2.2024
Čas Disciplíny
12:30 skok z miesta Pd skok z miesta Nžky plná lopta 1kg Nžky plná lopta 1kg Pd 60 m pr. 60 Nžci
12:35 60 m pr. 60 Pch
12:50 skok z miesta Nžci skok z miesta Pch plná lopta 1kg Nžci plná lopta 1kg Pch 60 m pr. 60 Nžky
12:57 60 m pr. 60 Pd

Ďalšie informácie

Aktualizovaný časový program (2.2.2024 - 9:00 hod.!).

 

- Vstup na plochu haly nie je povolený trénerom a rodičom!

Skratky:
EleZ - prípravka-dievčatá
EleH - prípravka-chlapci
Nžky - najmladšie žiačky
NŽci - najmladší žiaci
Mžky - mladšie žiačky
Mžci - mladší žiaci

BA latka 2023 plagát
Partneri BA latka 2023