<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá SR vo viacboji dorastencov, dorasteniek a st. žiakov a st. žiačok

logo SAZ 2 farebne SVK
atletikanagarde_logo_c4161e6091c583d5 STU-ncv

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia SAZ: Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava

Dátum

08.06.2024 - 09.06.2024

Miesto

Bratislava (Atletický štadión Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Športový areál P. Gleska, Račianska ul. 103, Mladá garda)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Zdenek Národa +421903234883 zdenek.naroda@gmail.com
Manažér pretekov Branislav Droščák +421903784606 brano.droscak@gmail.com
Športovo-technický delegát Marek Baláž +421908132958 atletika.marek@gmail.com
Vedúci rozhodca Viliam Lendel +421905259865
Inštruktor rozhodcov Ján Koštial +421944168131
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL
Lekár Slovenský červený kríž

Štartujú

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Pretekári štartujú vo svojej vekovej kategórii. V prípade veľkého počtu prihlásených pretekárov má právo športovo-technický delegát na základe výkonnosti vybrať pretekárov, ktorí budú mať možnosť štartovať na M-SR. Súčasťou pretekov sú aj vložené preteky 7-boj junioriek, kde majú právo štartovať max 3 pretekárky na základe odsúhlasenia reprezentačného trénera SAZ. Tieto pretekárky je potrebné nahlásiť ŠTK delegátovi, ktorý pretekárky do štartovky po predložení súhlasu vyberie a zaradí.

Po dohode národných zväzov a súhlase športovo-technického delegáta a manažéra pretekov, je v obmedzenom množstve možná účasť aj atlétov zo zahraničia.
Športovo-technický delegát má právo po dohode s Usporiadateľom neprijať prihlášku pretekára z dôvodov, ktoré by mali vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Obmedzenie štartu

Z kapacitných možností je v každej kategórii predpokladaný štart 12-tich pretkárok/ov. V kategórii starších žiačok je predpokladaný štart spolu 24 pretekárok (A skupina 12 a B skupina 12 pretekárok).

Prihlášky

Do utorka 4.6.2024 do 23:59 hodiny na webovom portáli
http://statistika.atletika.sk/kalendar
Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Dodatočné prihlášky sú možné iba so súhlasom športovo-technického delegáta s poplatkom 20 eur / pretekára. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v stredu v týždni konania M-SR do 21:00 hod. uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk. Pretekár, ktorému bol povolený štart na M-SR a z akýchkoľvek dôvodov sa pretekov nemôže zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok 7.6.2024, do 14:00 odhlásiť na emailovej adrese športovo-technického delegáta.
Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €. V prípade lekárskeho potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti sa poplatok za odhlásenie odpúšťa.

Štartovné

Pri potvrdení štartu zaplatí každý oddiel štartovné 2 € za pretekára SAZ do kategórie dorastu. V kategórii vloženého 7-boja junioriek je štartovné 3 € za pretekára SAZ. Štartovné sa platí v hotovosti pri prezentácii.
Štartový poplatok pre nečlenov SAZ (zahraničných pretekárov) je 10 €.

 

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m pr. 91,4, výška, žrď, diaľka, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, oštep 700 g, desaťboj
Dorastenky 200 m, 800 m, 100m p 76,2-8,5, výška, diaľka, guľa 3 kg, oštep 500 g, sedemboj
Juniorky 200 m, 800 m, 100 m pr. 83,8, výška, diaľka, guľa 4 kg, oštep 600 g, sedemboj
Starší žiaci 60 m, 1000 m, 100 m pr. 83,8, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, oštep 600 g, deväťboj
Staršie žiačky 150 m, 800 m, 100m p 76,2-8,2, výška, diaľka, guľa 3 kg, oštep 500 g, sedemboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v klubovni atletického oddielu TJ Slávia STU Bratislava v budove štadióna v sobotu od 9:00 hod a v nedeľu od 8:45 hod. Prezentácia končí 30 minút pred začiatkom prvej disciplíny každej kategórie priamo v sektore disciplíny. Ďalšie prezentácie sú vždy priamo v sektore jednotlivých disciplín.

Váženie náčinia

Pretekári môžu pri súťažiach používať vlastné náčinie, ktoré však musia v sobotu v čase 9:30 - 10:25 a v nedeľu v čase 9:00 - 10:15 priniesť na kontrolu, ktorá bude v priestore budovy štadióna.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové čísla tak, aby boli čitateľné počas pretekov.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie je možné na plochách a vo vyhradených voľných sektoroch v ktorých neprebieha súťaž a na voľných športoviskách mimo štadióna.

Šatne

Šatne sú zabezpečené v budove štadióna. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni a priestoroch štadióna.

Výsledky

Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty sa riadia pravidlom 8 Technických pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky. Písomný protest, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva v kancelárii pretekov spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Víťaz viacboja získava titul Majster SR pre rok 2024 v príslušnej kategórii. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.

Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.

Technické ustanovenia

  1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
  2. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spreje, megafóny atď.).
  3. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

Základné výšky:
skok do výšky: Ž-ci 131 cm, Dci 141 cm; Ž-ky 121 cm, D-ky a J-ky 128 cm a zvyšovanie v každej kategórii po 3 cm.
skok o žrdi: Dci 210 cm, Ž-ci 180 cm a zvyšovanie po 10 cm.

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
  2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
  3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
  4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte určuje športovo - technický delegát.
  5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Časový program

sobota, 8.6.2024
Čas Disciplíny
10:25 Otvorenie pretekov
10:30 100m p 76,2-8,5 Dky sedemboj Dky
10:35 100 m pr. 83,8 Jky sedemboj Jky
10:45 100 m pr. 83,8 Žci deväťboj Žci
11:05 výška Dky výška Jky
11:40 disk 1 kg Žci
11:45 100m p 76,2-8,2 Žky A sedemboj Žky A
11:55 100 m Dci desaťboj Dci
12:30 výška Žky A
12:40 diaľka Dci
13:00 100m p 76,2-8,2 Žky B žrď Žci sedemboj Žky B
13:20 guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Jky
14:00 výška Žky B
14:15 guľa 5 kg Dci
15:00 guľa 3 kg Žky A
15:30 200 m Dky 200 m Jky
15:40 výška Dci
16:00 oštep 600 g Žci
16:10 guľa 3 kg Žky B
16:15 150 m Žky A
17:15 150 m Žky B
17:30 400 m Dci
nedeľa, 9.6.2024
Čas Disciplíny
09:30 diaľka Dky diaľka Jky
09:45 60 m Žci
10:00 110 m pr. 91,4 Dci
10:45 diaľka Žci
11:00 disk 1,5 kg Dci
11:30 oštep 500 g Dky oštep 600 g Jky
12:00 diaľka Žky A
12:30 žrď Dci
12:45 guľa 4 kg Žci
13:00 800 m Dky 800 m Jky
13:20 diaľka Žky B
13:30 oštep 500 g Žky A
14:00 výška Žci
14:30 oštep 700 g Dci
14:40 oštep 500 g Žky B
15:00 800 m Žky A
15:30 1500 m Dci
15:45 800 m Žky B
16:00 1000 m Žci

Stravovanie

Usporiadateľ stravu nezabezpečuje. K dispozícii bude stánok s možnosťou zakúpenia občestvenia.

Možnosti ubytovania


Hotel plus

Adresa Hotel plus
Web https://hotelyplus.sk/
Telefón
Email
Poznámka Ubytovanie si účastníci zabezpečujú samostatne. Uvádzame niektoré kontakty na možnosť ubytovania:


Hotel Avion

Adresa Hotel Avion
Web https://www.hotelavion.sk/
Telefón
Email
Poznámka Ubytovanie si účastníci zabezpečujú samostatne. Uvádzame niektoré kontakty na možnosť ubytovania: