<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo Dorasteneckej ligy

logo SAZ 2 farebne SVK
logo DnV

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK Spartak Dubnica nad Váhom, HRDO šport

Dátum

26.05.2024

Miesto

Dubnica nad Váhom (Mestský štadión v Dubnici nad Váhom)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Rastislav Hrbáček
Technický riaditeľ Peter Ďuriš
Riadiaci súťaže družstiev Matúš Kompas - Dorastenci 0915 722 100 kompas@atletika.sk
Riadiaci súťaže družstiev Miloš Filo - Dorastenky 0904 317 554 peter.filo51@gmail.com
Časomieru zaisťuje HRDO šport 0903 568 022 hrbacek@hrdosport.sk
Hlásateľ Milan Laurenčík

Štartujú

ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr deň pred pretekmi do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.
Systém prihlášok bude obsahovať aktuálnu databázu pretekárov (i s hosťujúcimi pretekármi) a aktuálne disciplíny, ktoré sa na pretekoch uskutočnia (štafeta sa prihlási so všetkými členmi štafety).

Pri prezentácii na kolo Dorasteneckej ligy možno do pôvodnej prihlášky dopísať najviac dvoch pretekárov. V prihláške na kolo Dorasteneckej ligy je povolené najviac päť škrtov v rámci disciplín, či pretekárov (1 pretekár = 1 škrt).

Štart jednotlivcov mimo Dorasteneckej ligy
a) Na jednotlivých kolách ligy môžu okrem účastníkov súťaže družstiev štartovať aj pretekári klubov nezapojených do súťaže družstiev, individuálni členovia SAZ v rozsahu disciplín svojej kategórie, prípadne aj zahraniční pretekári v kategórii dorastu. Mládež môže štartovať v disciplínach rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.
b) Pretekári z oddielov, ktoré nie sú účastníkmi súťaže družstiev, štartujú na pretekoch za poplatok 3 € za každého pretekára.
c) Štart člena súťažiaceho družstva nad rámec povoleného počtu 26 členov družstva je povolený mimo bodovania za poplatok 3 €. Týchto pretekárov je povinný vedúci družstva v prihláške na kolo osobitne označiť. Vo finále Dorasteneckej ligy - Majstrovstvá SR družstiev dorastu je štart pretekárov mimo bodovania zakázaný.

 

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 25.5.2024 do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

a) Poplatok 100 € za družstvo zaplatí oddiel na účet SAZ na základe vystavenej faktúry najneskôr 7 dní pred prvým kolom súťaže.
b) Poplatok za pretekára oddielu nezapojeného do Dorasteneckej ligy a individuálneho člena SAZ: 3€ sa po ukončení súťaže vyfakturuje klubu.

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, 2000 m pr. 83,8, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 9,00 hod. do ukončenia pretekov.

Váženie náčinia

Pretekári môžu pri súťažiach používať vlastné náčinie, ktoré však musia predložiť na kontrolu 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny.

Štartové čísla

Výdaj bude prebiehať pri prezentácii v kancelárii. Pretekovaždý pretekár musia mať v priebehu súťaže štartové číslo / štartové čísla pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy. Pretekári v skokanských disciplínach môžu mať i jedno štartové číslo, na prsiach alebo na chrbte.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pred vlastnou súťažou je povolené iba mimo plochu pretekov.

Šatne

Šatne sú k dispozícii v obmedzenom množstve. Usporiadateľ za odložené veci neručí.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovanie:

Skok do výšky:
dorastenci - 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 194, 198, ďalej po 3cm
dorastenky - 145, 150, 155, 160, 164, 168, 171, ďalej po 3cm
Skok o žrdi:
dorastenci - 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370, 390, 400, ďalej po10cm
dorastenky - 200, 220, 240, 260, 280, 290, 300, ďalej po 10cm

a) Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako časové behy a konečné poradie v disciplíne sa určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu, v ktorom behu boli dosiahnuté.
b) Vzdialenosť odrazovej dosky v trojskoku: dorastenci – 11m, 9m, dorastenky - 9m, 7m. V priebehu súťaže nie je možné meniť si vzdialenosť odrazovej dosky.
c) Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach môže riadiaci súťaže rozhodnúť o preložení, alebo aj o zrušení disciplíny.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Slovenského atletického zväzu pre rok 2024 a týchto propozícii.

Časový program

nedeľa, 26.5.2024
Čas Disciplíny
11:00 chôdza 3000 m Dci chôdza 3000 m Dky žrď Dci diaľka Dky disk 1,5 kg Dci kladivo 3 kg Dky
11:30 100m p 76,2-8,5 Dky
11:45 110 m pr. 91,4 Dci
12:00 100 m Dky
12:15 100 m Dci
12:30 400 m Dky Beh diaľka Dci disk 1 kg Dky kladivo 5 kg Dci
12:40 400 m Dci Beh
12:50 2000 m pr. 76,2 Dky Beh výška Dci žrď Dky
13:05 2000 m pr. 83,8 Dci Beh
13:20 800 m Dky Beh
13:30 800 m Dci Beh
13:50 400 m pr. 76,2 Dky Beh trojskok Dci
14:05 400 m pr. 83,8 Dci Beh guľa 3 kg Dky oštep 700 g Dci
14:10 1500 m Dky Beh výška Dky
14:25 1500 m Dci Beh
14:40 200 m Dky Beh
14:55 200 m Dci Beh
15:00 trojskok Dky guľa 5 kg Dci oštep 500 g Dky
15:10 3000 m Dky Beh
15:25 3000 m Dci Beh
15:40 4 x 100 m Dky Beh
15:50 4 x 100 m Dci Beh
16:05 1-2-3-4 Dky Beh
16:15 1-2-3-4 Dci Beh