<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

HM - SsAZ najmladšieho žiactva U12

SsAZ_BSKBB_2

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje BŠK Banská Bystrica, SŠŠ Banská Bystrica

Dátum

04.02.2024

Miesto

Banská Bystrica (Športová hala SŠŠ Tr. SNP č. 54 v Banskej Bystrici)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Matej Tabak
Technický riaditeľ Milan Pohorelec
Športovo-technický delegát Roman Coma +421905214982 roma74.roman@gmail.com
Vedúci rozhodca Lenka Tabaková

Štartujú

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr 1.2.2024 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. 

Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášku pretekárov z klubov mimo SsAZ v prípade veľkého počtu prihlásených. 

Štartovné

Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí klub SsAZ usporiadateľovi štartovné 2,00 € za pretekára.

Zmeny oproti pôvodnej prihláške za poplatok: odhláška 0,50 €, prihláška 1,00 € + štartovné, nenastúpenie na štart po uzatvorení prihlášok 3,00 €.

Štartujúci z ostatných oblastí SR, ktorím bude umožnený štart zaplatia 5,00 € za štart. Štartujúci mimo SR a neregistrovaní pretekári, ktorím bude umožnený štart zaplatia 10,00 € za štart.

Disciplíny

Najmladší žiaci 60 m, 600 m, 1000 m, chôdza 1000 m, diaľka
Najmladšie žiačky 60 m, 600 m, 1000 m, chôdza 1000 m, diaľka

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale SŠŠ Tr. SNP č. 54  dňa  4.2.2024 od 8,30 hod. do skončenia pretekov. 

Štartové čísla

Štartovné čísla budú vydávané pri behoch od 600 m pri prezentácii na štarte.

Zvolávatelňa

Bude v priestore štartu a v sektore disciplíny 10 min. pred začiatkom bežeckej a 15 min. pred začiatkom technickej disciplíny.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie bude povolené iba na vedľajších tréningových plochách. 

Šatne

Organizátor nezabezpečuje šatne, slúžia len na prezlečenie.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaž, sa musia podať  ústne vedúcemu rozhodcovi ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom zverejnení výsledkov danej disciplíny. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu. Odvolanie s vkladom vo výške 10 Eur sa podáva riaditeľovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Tituly a odmeny

Prví traja pretekári v disciplíne získajú diplomy a medailu. Víťazi získajú tričko s nápisom Majster SsAZ

Časový program

nedeľa, 4.2.2024
Čas Disciplíny
10:00 60 m Nžky Rozbeh diaľka Nžci 1
11:10 60 m Nžci Rozbeh diaľka Nžci 2
12:10 60 m Nžky Finále A
12:13 60 m Nžky Finále B
12:15 60 m Nžci Finále A
12:18 60 m Nžci Finále B
12:30 600 m Nžky Beh diaľka Nžky 1
13:10 600 m Nžci Beh diaľka Nžky 2
13:50 1000 m Nžky Beh
14:00 1000 m Nžci Beh
14:15 chôdza 1000 m Nžky
14:30 chôdza 1000 m Nžci diaľka Nžky 3

Ďalšie informácie

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu s ohľadom na počty prihlásených pretekárov.