<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Jumperia - Bratislavská latka 2024, memoriál Romana Moravca a Jaromíra Šimoneka - 23.ročník

hlavička propozície
jumperia logo

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK Slávia UK Bratislava v spolupráci s ŠH Mladosť, s.r.o., FTVŠ UK Bratislava a Slovenský atletický zväz

Dátum

03.02.2024

Miesto

Bratislava (športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava, 48°09'51.31"N 17°08'25.47"E)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Peter Mitašík petermitasik196@gmail.com
Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda +421908953830 drozda@atletika.sk
Vedúci projektu Michal Škvarka
Technický riaditeľ Milan Drozda
Vedúci rozhodca Vladimíra Trulíková
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL casomiera.kril@gmail.com

Štartujú

ročníky 1925 - 2004
ročníky 1925 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012

Obmedzenie štartu

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

V jednotlivých disciplínach budú štartovať v jednom súťažnom čase orientačne nasledovné maximálne počty pretekárov:

trojskok, výška, skok do diaľky                        24 pretekárov / 24 pretekárok 

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

Prihlásenie na preteky

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 31.1.2024 (streda) do 23:59 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartujú pretekári a pretekárky registrovaní v SAZ. 

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 3 € za pretekára. Štartový poplatok sa nebude uhrádzať na mieste v deň pretekov, ale bude vystavená faktúra a zaslaná na úhradu klubom za všetkých pretekárov po súťaži.

Disciplíny

Dorastenci 60 m, 60 m pr. 91,4, výška, žrď, diaľka, trojskok
Dorastenky 60 m, 60m p 76,2-8,5, výška, žrď, diaľka, trojskok
Juniorky 60 m, 60 m pr. 83,8, výška, žrď, diaľka, trojskok
Juniori 60 m, 60 m pr. 99,1, výška, žrď, diaľka, trojskok
Muži 60 m, 60 m pr. 106,7, výška, žrď, diaľka, trojskok
Mladší žiaci 60 m, 60m p 76,2-7,5, výška, diaľka
Mladšie žiačky 60 m, 60m p 76,2-7,5, výška, diaľka
Ženy 60 m, 60 m pr. 83,8, výška, žrď, diaľka, trojskok
Starší žiaci 60 m, 60 m pr. 83,8, výška, žrď, diaľka
Staršie žiačky 60 m, 60m p 76,2-8,2, výška, žrď, diaľka

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale od 10:00 hod. do ukončenia pretekov. 

Prezentácia najneskôr jednu hodinu pred začiatkom disciplíny.

Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky do piatka, deň pred pretekmi, do 24:00 hod.  

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii štartové číslo pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať v ŠH Elán iba vo vyhradenom priestore na to určenom. 

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužské kategórie a pre ženské kategórie, určené len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

 

Tituly a odmeny

Majstrovské tituly AZB v rámci Jumperie BA 2024
v disciplínach:

výška - ml. a st. žiactvo, dorast

trojskok- dorast

žrď - st. žiactvo a dorast

60 m prekážok - dorast

sa udelia a odovzdajú na základe výsledkov pretekov Jumpéria 3.2.2024  

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. V skoku do diaľky mladších žiakov a mladších žiačok majú všetci pretekári a pretekárky maximálne 3 pokusy.
 2. V skoku do diaľky v spoločnej súťaži M,jri,dci a Ž,jky,dky majú všetci pretekári 3 pokusy a najlepších 8 pretekárov zo všetkých v spoločnej súťaži majú + ďalšie 3 pokusy.
 3. V trojskoku bude zmiešaná súťaž žien a mužov. Budú k dispozícii na výber 2 odrazové dosky - 9 m a 11 m.
 4. Finále v behu na 60 m a 60 m prekážok majú muži spojené s juniormi a ženy s juniorkami.
 5. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 6. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 7. Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
 8. Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách.

Základné výšky a zvyšovanie: skok do výšky    

ml. žiačky 

základná výška: 105 cm

zvyšovanie: 105 až 145 po 5cm ­– 148 – 151 + 2

st. žiačky, dorastenky, juniorky, ženy:

základná výška: 120 cm

zvyšovanie: 120 až 175 po 5cm ­– 178 – 181 + 2

ml. žiaci

základná výška: 110 cm

zvyšovanie: 110 až 145 po 5cm ­– 148 – 151 + 2

st. žiaci, dorastenci, juniori, muži:

základná výška: 135 cm

zvyšovanie: 135 až 210 po 5cm  – 214 – 218 – 221 – 224  +  2

 

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo m nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
 5. Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový program

sobota, 3.2.2024
Čas Disciplíny
11:15 diaľka Mžci
11:55 diaľka Mžky
12:50 diaľka Žci
13:50 diaľka Žky
14:00 60m p 76,2-7,5 Mžky výška Mžky výška Mžci žrď M žrď Jri žrď Dci žrď Žci
14:06 60m p 76,2-7,5 Mžci
14:15 60 m pr. 83,8 Ž Rozbeh 60 m pr. 83,8 Jky Rozbeh
14:20 60m p 76,2-8,5 Dky Rozbeh
14:27 60m p 76,2-8,2 Žky Rozbeh
14:35 60 m pr. 106,7 M Rozbeh 60 m pr. 99,1 Jri Rozbeh
14:40 60 m pr. 91,4 Dci Rozbeh
14:45 60 m pr. 83,8 Žci Rozbeh
14:55 60 m Mžky
15:05 výška Žky diaľka Dky diaľka Jky diaľka Ž
15:10 60 m Mžci
15:15 60 m Jky Rozbeh 60 m Ž Rozbeh
15:25 60 m Dky Rozbeh
15:35 60 m Žky Rozbeh
15:50 60 m Jri Rozbeh 60 m M Rozbeh
15:57 60 m Dci Rozbeh
16:05 60 m Žci Rozbeh
16:15 výška Dky výška Jky výška Ž
16:20 60 m pr. 83,8 Ž Finále 60 m pr. 83,8 Jky Finále
16:24 60m p 76,2-8,5 Dky Finále
16:28 60m p 76,2-8,2 Žky Finále
16:30 žrď Ž žrď Jky žrď Dky žrď Žky diaľka Dci diaľka Jri diaľka M
16:33 60 m pr. 106,7 M Finále 60 m pr. 99,1 Jri Finále
16:36 60 m pr. 91,4 Dci Finále
16:39 60 m pr. 83,8 Žci Finále
16:45 60 m Jky Finále 60 m Ž Finále
16:48 60 m Dky Finále
16:51 60 m Žky Finále
16:54 60 m Jri Finále 60 m M Finále
16:57 60 m Dci Finále
17:00 60 m Žci Finále
17:20 výška Žci výška Dci výška Jri výška M
17:40 trojskok Dci trojskok Dky trojskok Jky trojskok Jri trojskok Ž trojskok M

Ďalšie informácie

Aktualizovaný časový program (2.2.2024 - 11:00 hod.!!!).

Technické ustanovenia

 1. V skoku do diaľky mladších žiakov a mladších žiačok majú všetci pretekári a pretekárky maximálne 3 pokusy.
 2. V skoku do diaľky v spoločnej súťaži M,jri,dci a Ž,jky,dky majú všetci pretekári 3 pokusy a najlepších 8 pretekárov zo všetkých v spoločnej súťaži majú + ďalšie 3 pokusy.
 3. V trojskoku bude zmiešaná súťaž žien a mužov. Budú k dispozícii na výber 2 odrazové dosky - 9 m a 11 m.
 4. Finále v behu na 60 m a 60 m prekážok majú muži spojené s juniormi a ženy s juniorkami.

- Vstup na plochu haly nie je povolený trénerom a rodičom!

Skratky:
EleZ - prípravka-dievčatá
EleH - prípravka-chlapci
Nžky - najmladšie žiačky
NŽci - najmladší žiaci
Mžky - mladšie žiačky
Mžci - mladší žiaci

Partneri BA latka 2023 päta