<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá oblastí - AZB

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy

Dátum

11.02.2024

Miesto

Bratislava (Hala Elán, Bajkalská 7, Bratislava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Dominika Blašková 0911 169 850 azb@atletika.sk
Vedúci projektu Dag Bělák
Vedúci rozhodca Renata Polanská
Časomieru zaisťuje KRIL + AZB
Výsledky spracoval Veronika Oremus azb@atletika.sk
Zdravotnícke zabezpečenie SČK

Štartujú

ročníky 1925 - 2006
ročníky 1925 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to do štvrtka 8.2.2024 do polnoci. Po tomto termíne sa systém automaticky uzavrie. 

Zmenu pôvodnej prihlášky = odhlášku možno urobiť elektronicky od skončenia prihlasovania do 11.2.2024 (deň pretekov) do 8:30 hod. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí. 

Štartovné

3€ - pretekár z klubov AZB  

5€ - štart/pretekár mimo klubov AZB

10€ - štart/pretekár mimo SAZ

 

Štartovné bude fakturované odielom AZB (SAZ) po uskutočnení pretekov M-AZB vo februári. Odiely SAZ a zahraniční pretekári budú mať možnosť zaplatiť štartovné aj na mieste v kancelárii pretekov.

Disciplíny

Dorastenci 60 m, 400 m, 1500 m, diaľka, guľa 5 kg
Dorastenky 60 m, 400 m, 1500 m, diaľka, guľa 3 kg
Muži 60 m, 400 m, 1500 m, diaľka, guľa 7,26 kg
Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 60m p 76,2-7,5, diaľka, guľa 3 kg, 4 x 200 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 60m p 76,2-7,5, diaľka, guľa 2 kg, 4 x 200 m
Najmladší žiaci 60 m, 600 m, 60 m pr. 68,6, výška
Najmladšie žiačky 60 m, 600 m, 60 m pr. 68,6, výška
Ženy 60 m, 400 m, 1500 m, diaľka, guľa 4 kg
Starší žiaci 60 m, 800 m, 60 m pr. 83,8, diaľka, 4 x 200 m
Staršie žiačky 60 m, 800 m, 60m p 76,2-8,2, diaľka, 4 x 200 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov bude otvorená od 8:15 do ukončenia pretekov po vstupe vľavo pri bufete. Štart pretekárov musí byť potvrdený aspoň hodinu pred začiatkom disciplíny.

Štartové čísla

Výdaj štartových čísel pre pretekárov bude prebiehať v kancelárii pretekov. Každý pretekár musí mať v priebehu súťaže štartové číslo pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury (riaditeľ pretekov, riadiaci súťaže, vedúci rozhodca), sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Prvým trom pretekárom AZB v kategórii najml., ml., st. žiactva a dorastu budú udelené medaily a diplomy a titul Majster AZB.

Majstrovské tituly v disciplínach: výška - ml. a st. žiactvo, dorast

                                                    trojskok- dorast

                                                    žrď - st. žiactvo a dorast

                                                    60 m prekážok - dorast

sa udelia a odovzdajú na základe výsledkov pretekov Jumpéria 3.2.2024  

Technické ustanovenia

  • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
  • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
  • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
  • Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
  • Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
  • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách

 

  • Zvyšovanie - výška najml. žiactva: 100 cm, po 5 cm do výšky 125 cm, ďalej po 3 cm

 

  • Postup do Finále: žiaci, žiačky, dorastenci, dorastenky - len pretekári z AZB
  • Postup do Finále: muži, ženy, juniori, juniorky - všetci pretekári

Záverečná ustanovenia

Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, pokiaľ inak neupravuje súťažný poriadok alebo tieto propozície.

Každý pretekár súťaží na vlastnú zodpovednosť.

Časový program

nedeľa, 11.2.2024
Čas Disciplíny
09:30 60 m pr. 68,6 Nžky
09:45 60 m pr. 68,6 Nžci
10:00 60 m Nžky výška Nžky výška Nžci
10:45 60 m Nžci
11:15 600 m Nžky
11:30 diaľka Mžci
11:45 600 m Nžci
12:00 guľa 2 kg Mžky
12:10 60m p 76,2-7,5 Mžky
12:15 60m p 76,2-7,5 Mžci
12:25 60m p 76,2-8,2 Žky
12:30 diaľka Mžky
12:35 60 m pr. 83,8 Žci
12:40 60 m Mžky
13:00 60 m Mžci guľa 3 kg Mžci
13:15 60 m Žky Rozbeh
13:40 60 m Žci Rozbeh
14:00 600 m Mžky diaľka Žky
14:15 600 m Mžci
14:30 800 m Žky
14:40 800 m Žci
14:50 60 m Žky Finále
14:55 60 m Žci Finále
15:00 150 m Mžky
15:15 diaľka Žci
15:25 150 m Mžci
15:30 guľa 5 kg Dci guľa 7,26 kg M
15:45 4 x 200 m Žky
16:00 4 x 200 m Žci
16:10 4 x 200 m Mžky
16:25 4 x 200 m Mžci
16:30 diaľka Dci diaľka M guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Ž
16:40 60 m Dky Rozbeh
16:50 60 m Dci Rozbeh
17:00 60 m Ž Rozbeh
17:10 60 m M Rozbeh
17:20 400 m Dky
17:25 400 m Dci
17:30 diaľka Dky diaľka Ž
17:35 400 m Ž
17:40 400 m M
17:50 60 m Dky Finále
17:55 60 m Dci Finále
18:00 60 m Ž Finále AB
18:05 60 m M Finále AB
18:15 1500 m Dky 1500 m Ž
18:25 1500 m Dci 1500 m M

Ďalšie informácie

Platný časový rozpis upravený 9.2.2024